AKTUALITY

Nejčastější otázky, které lidé kladou ohledně našeho Výcviku koučování.

Kdo jsme a co děláme

Jsme koučové.

Naším posláním je pomáhat lidem a organizacím k růstu a zdokonalování. Jsme skupina dlouholetých spolupracovníků, kteří spolu přes své rozdílnosti dokážou vytvářet ojedinělé projekty a vzájemně se doplňovat. Co máme společné? Kromě poslání také systémový, holistický přístup. V naší práci přistupujeme ke zlepšení čehokoli komplexně. Protože firmy mají zpravidla dost vlastních odborných zkušeností nebo alespoň znají způsoby jak je rozvijet, pomáháme především v oblasti měkkých faktorů, jako jsou osobní postoje, motivace, zodpovědnost, nebo schopnos1 vytvářet fungující vztahy a týmově spolupracovat.

Newsletter

Naším zaměřením je:

  • Provázet organizace systémovými změnami, které vedou k naplněni jejich vize a podnikatelských cílů.
  • Rozvíjet lidský potenciál ku prospěchu lidi samých i společnosti, rozvíjet člověka jako osobnost, jako profesioná la, a jako člověka společensky odpovědného.
  • Budovat v lidech vysokou míru kompetentnosti, angažovanosti a zodpovědnosti.
  • Rozvíjet celostní, systémové a strategické myšlení.
  • Řešit ty nejnáročnější výzvy jak v oblasti celé firmy a týmů, tak jednotlivců.
  • Rozvíjet český leadership také na základě myšlenek velkých českých myslitelů a zkušenosti z naši historie.
  • Při nášet do české repub liky přístupy v oblasti vedení firem a změnových projektů, které se osvědčily ve světě.

Nabízíme vám ke koupi knihu

Česká humanistická tradice v moderním managementu.

kniha ČHTvMM

Cena knihy je 200 Kč + 20 Kč DPH + případné poštovné.

Česká humanistická tradice a inspirace v moderním managementu.