Výcviky koučů a supervize

Naučit se koučovat neznamená jen získat potřebné znalosti a dovednosti. Pro skutečného kouče je jeho práce především životní filozofií, osobním postojem ke světu a lidem. Proto je každý dobrý výcvik koučování v první řadě sebezážitkový, umožňující osobnostní rozvoj a významný posun v sebereflexi. Jací jsme lidé, takoví jsme koučové..

I vzdělávání v koučování se tedy především děje koučováním samotným. Pro mnohé lidi bývá výcvik v koučování významným životním předělem, novým začátkem na jejich cestě životem a kariérou.

Koučové Systemického institutu jsou všichni akreditovaní koučové České asociace koučů. Mají za sebou mnoho let zkušeností a reference stovek absolventů výcviků. Garantem vysoké kvality všech výcvikových programů Systemického institutu je Klára Hejduková, Akreditovaný kouč Supervizor (nejvyšší stupeň).

Pro své zákazníky vytváříme celou škálu výcviků – od „ochutnávek“ koučovacího přístupu a dovedností až po komplexní několikaleté kvalifikační výcviky pro profesionální kouče, včetně odborných supervizí.


Veřejně v současné době pořádáme dva typy výcviků:

Výcvik koučování

Tento výcvik splňuje kritéria pro akreditaci výcviků koučů prvního stupně, tj. Akreditovaného vzdělávacího programu koučů (ACP). Tato kritéria se nacházejí v Akreditačním řádu České asociace koučů. Tento výcvik připravuje kouče na první akreditační stupeň (AC – Akreditovaný kouč).

Výcvik obsahuje 80 hodin pod vedením akreditovaných koučů a 10 hodin ve svépomocných skupinách. Zahrnuje rozvoj osobnosti kouče, získání specifických znalostí a dovedností potřebných pro realizaci koučování, soulad s etickým kodexem a supervize koučování.


Kombinovaný kurz Základy koučování

Tento kurz nabízí základy koučování – umožňuje pochopit principy a filozofii koučování, zvládnout základní metodiky a schopnost začít koučovat a využívat myšlenky koučování v životě.

Obsahuje studijní část a rozvoj sebereflexe prostřednictvím e-learningu a praktické vedení rozhovorů ve skupině. Nabízí 20 hodin samostudia, sebereflexe, vlastní praxe a vypracovávání kazuistiky a závěrečné práce a dále 21 hodin praktických cvičení s odbornou supervizí.