Humanistická tradice v moderním managementu

Humanistická tradice a humanistický management?

Humanistický management, to je nová cesta rozvoje leadershipu a vůdcovských dovedností, který špičkovým manažerům úspěšně představil Systemický Institut v rámci úvodní konference „Česká humanistická tradice v moderním managementu“ konané 26. května v unikátních prostorách Podolské vodárny. S metodikou se širší okruh zájemců může seznámit v navazujících intenzivních programech již od listopadu tohoto roku.


Co je humanistická tradice v moderním managementu?

Vladimír Dvořák a Magda Vašáková Loumová vás seznámí se základními myšlenkami, které se skrývají za novým přístupem.


Český rozhlas o humanistické tradici v moderním managementu

Český rozhlas Plus – pořad Trendy – 18. 5. 2015 – O systemickém koučování a konferenci „Česká humanistická tradice v moderním managementu“ s Vladimírem Dvořákem a Magdou Vašákovou Loumovou


Úvodní konference

Pro každého, kdo neměl možnost být osobně přítomen zahajovací konferenci, přinášíme malé shrnutí i „ochutnávku“.

Událost otevřel  Tomáš Sedláček, člen Národní ekonomické rady vlády, hlavní makroekonomický stratég ČSOB hlubokým a obsažným zamyšlením nad humanistickou tradicí, významu myšlenek a díla J.A. Komenského pro současnost a vývojem myšlení, zejména v ekonomických modelech. Podstatu pohledu humanistické tradice i lídrovství z ní vyplývající vystihl dokonale jedinou větou:

Pod termínem ekonom si Komenský představuje správce, který má za úkol spravovat sebe, svou domácnost a na nejvyšší úrovni pak stát.“


Zvukový záznam celého projevu Tomáše Sedláčka – doporučujeme:

1. Část

 

2. Část

(videozáznam se připravuje)


Zkuste to s námi

Účastníci konference měli možnost si vyzkoušet zážitkovou formou aplikaci hodnot a myšlenek osobností jako například Jan Amos Komenského, Jan Husa, Boženy Němcové, Tomáše Masaryka, bratří Čapkových, Emanuela Rádla a dalších.

Takovou ochutnávku přinášíme i vám, jednoduchým cvičením.

1. Z níže uvedených citátů si zvolte jeden, který vás nejvíce oslovuje, se kterým se můžete nejlépe identifikovat

„Být jiným nadřízen není podle záměrů Boha a přírody nic jiného než druhým sloužit.“ (J. A. Komenský)„Tož demokracii bychom už měli, teď ještě nějaké ty demokraty.“ (T. G. Masaryk)„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.“ (T. Baťa)„Zlořečný je ten, kdo pro skývu chleba opustí pravdu.“ (Jan Hus)

2. Přemýšlejte a zkuste písemně definovat, co konkrétně vás nejvíce filozofii obsažené ve větě přibližuje. Můžete pojmenovat vlastnost, která se za ním skrývá? Jak se u vás osobně daná vlastnost projevuje? Jak u ostatních? Jaký má dopad kolem vás?

3. Na základě pozorování a citátu, který jste si vybrali, zkuste definovat klíčové vlastnosti lídra. Nebojte se dlouhého seznamu, nechte myšlenky plynout.

4. Projděte seznam a vyberte vlastnosti, o kterých si myslíte, že je máte. Jak se u vás projevují? Jak se projevují u druhých lidí? Jaký mají dopad?

5. Otočte postup  a všímejte si vlastností, které nemáte, ale chtěli byste mít. Kdo ve vašem okolí je má? Jak byste se je mohli naučit?

6. S jakou historickou osobností se identifikujete? Jakou osobnost považujete za skutečného lídra? Jak jsou na tom ve vašich očích vůdci bez morálních hodnot? Jak se změnil váš pohled na vlastnosti lídra na základě tohoto pohledu?

7. vyberte si 1-2 vlastnosti a naučte se je sledovat ve svém všedním dni, v historii i příbězích. Zkuste je prožít v myšlenkách a krok po kroku realizvat ve svém okolí. Co pozorujete? Jak se cítíte?

CHT (3)


Praktické zkušenosti

Osobní zkušenosti s humanismem v managementu a jeho aplikací shrnuli účastníci panelové diskuze, představitelé veřejného i soukromého sektoru

  • Lumír Al-Badagh, ředitel slévárny Beneš a Lát, a.s.
  • Miloslav Masopust, ředitel společnosti ELMARCO s.r.o.
  • Alena Kuželová, ředitelka nemocnice v Semilech,
  • Pavel Kosorin, ředitel Armády spásy v Brně

Vynikajícím způsobem shrnul pohled na humanistický management Lumír Al-Badagh, ředitel slévárny Beneš a Lát, a.s.:

„Je evidentní, že největší síla a naplnění smyslu firmy je ve spojení s osudy jednotlivých lidí, kteří v ní pracují“

Celý záznam panelové diskuze můžete vyslechnout zde (moderuje Vladimír Dvořák, prezident České asociace koučů):

1. část

2. část

CHT (1)


Ohlasy na konferenci

Vybíráme z ohlasů účastníků konference:

Cením si toho, že popularizujete odkaz Bati, TGM a dalších. Není potřeba ukazovat stále stejné zahraniční příklady. Nic proti nim, ale Baťa nabízí mnohem víc než třeba Jobs.

Jiří Rozvařil

Máme kolem sebe mnoho českých lídrů, pojďme je objevovat.

Miloslav Masopust, ELMARCO

Doporučuji všem, co vnímají svoji manažerskou pozici jako poslání a jejich zodpovědnost jim ukládá dále se vzdělávat a udržovat si nadhled.

Alena Kuželová, ředitelka Nemocnice Semily

Rozvoj leadershipu na základě české humanistické tradice umožňuje obracet se do vlastní historie, k českým osobnostem a čerpat z toho inspiraci, myšlenky, sebepoznání a rozvoj vlastních možností.

Lenka Vallová

Seminář vyzdvihuje nejzajímavější osobnostní vlastnosti historických lídrů. Lektoři připomenou účastníkům leckdy i vlastnosti, které u historických osobností opomínáme.

Iveta Kardianová

Z konference jsem si odnesla potvrzení, že má cenu snažit se být dobrým člověkem, být kultivovaným lídrem.

Lenka Štíbrová

Pokiaľ sa chce člověk dozvedieť niečo o novom zposobe myslela přínosného pre spoločnosť, može prisť a zjišťovat, akými všetkými maličkosťamisa to dá. Pokiaľ chce myšlienky prepojit s českým humanizmom, musí si ho najskor nastudovat a sám nájsť jednotlivé faktory leaderova v osobách obdobia a prísť rozvíjať myšlienky sám za seba a momocť túto tému rozbehnúť.

Nina Urminská

Příležitost k uvědomění si  národní hodnoty, kořenů a zdrojů a vytváření nových přístupů ve vedení lidí, firem i sebe na „českých základech“.

Eva Janíčková

Návrat domů. Jsme světoví, jen to nevíme.

Pavel Kosorin

Zúčastnil jsem se jednodenní „ochutnávky“ projektu. Myšlenka je mi osobně blízká, provedení jako obvykle bezvadné.

Filip Král

Už dlouho se mi nestalo, abych se zastavila a zamyslela se např. nad tím, jak byl akademik Hejrovský pracovitý, jak byla svátá Anežka emancipovaná, vzdělalaná a náročná sama na sebe, jak husitské ženy v Táboře 1420 znaly skvěle Bibli…spousta podnětů a inspirací pro každodenní skutky i dlouhodobější procesy rozhodování.

Lenka Zachová, personální ředitelka skupiny EUROVIA CS

Myšlenka hledat vzory doma u našich osobností je velice zajímavá a přínosná.

Jana Jandová

Nalezení nového rozměru a pohledu v oblastech, které spolu na první pohled nemají moc společného.

Jana Ciglerová

Projekt rozvoje leadershipu na základě české humanistické tradice doporučuji všem, kteří na sobě chtějí pracovat, rozvíjet se a vidět různorodé možnosti, jak se ve vedení lidé zlepšovat (hlavně prakticky).

Magdalena Dvořáková

My, Češi, jsme překvapeni, že se někdo baví o českém leadershipu. Je to nezvyk. Čím víc se ale budeme o tomto tématu bavit, tím obrněnější bude naše země proti demagogům a tím silnější bude naše šance na lepší cestu k demokracii.

Jan Diblík

Celý koncept konference i návazného vzdělávacího cyklu považuji za mimořádně přínosný, zejména díky:

  • Možnosti zamyslet se nad vztahem leader x češství
  • Metodám tvořícím jak zážitek, tak nové myšlenkové koncepty a nové profesní vztahy
  • Příjemné, profesionální a inspirativní atmosféře a organizaci.

Účast jednoznačně doporučuji všem, kteří ve své práci s lidmi chtějí nejen konat, ale i dost přemýšlet.

Milan Klindera

Odvážný a novátorský pohled na problematiku managementu. Jen více podobných akcí. Držím palce a gratuluji.

Daniel Pristach, E-COSALTING

Opět mnoho podnětů jak pracovat na svém rozvoji, uvědomění si významu českého historického leadershipu a významu naší historie pro můj růst.

Pavel Křepelka

ČHT se mi moc líbila. Myslím, že je potřeba v lidech posílit sebevědomí a hrdost na český národ. Odkaz našich předků by mohl být tou správnou cestou.

Anastasia Michailidisová, GTL

BANNER KOMENSKÝ

J. A. Komenský

„Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených.“