Jak pracujeme

„Celek je víc než souhrn jeho částí.“ (Aristoteles)

Vyznáváme komplexní, holistický přístup. Ten říká, že všechny vlastnosti složitého systému nelze určit nebo vysvětlit pouze zkoumáním jeho prvků. Naopak celek podstatně ovlivňuje i fungování nebo podobu jeho jednotlivých částí. Proto se na organizaci vždy díváme jako na celek, komplexní živý systém, k jehož řízení a změnám nelze přistupovat mechanisticky. Není v možnostech tohoto textu vysvětlit všechny souvislosti. Alespoň pro základní představu však lze říci, že při jakémkoli projektu bereme vždy do úvahy okolnosti založení společnosti, charakter firemní kultury, strategii organizace (cíle ve vyšším kontextu), vztahy v systému a potřeby všech lidí. Díky kvalifikaci a rozsáhlým zkušenostem dokážeme vycítit a pojmenovat taková fakta o společnosti, která zpravidla jejím členům unikají, ačkoli jsou pro fungování firmy naprosto zásadní.

Veškerá naše práce směřuje ke změnám v praxi organizace. Ačkoli nepodceňujeme teorii (bez ní je praxe neřízená, chaotická a tudíž neefektivní), naše podnikatelské myšlení nás vždy vede ke hmatatelným výsledkům v oblasti tvrdých i měkkých ukazatelů úspěchů společnosti na trhu. Naší doménou je byznys.

Život nás také naučil směřovat k harmonii. Mít úspěchy v práci a vydělávat dost peněz nestačí. Nikdy nepodceňujeme fakt, že lidé se potřebují cítit šťastně nebo alespoň spokojeně. I to je tedy cílem naší práce; konec konců jedině spokojení a vyrovnaní lidé mohou podávat skutečně excelentní výkony.

Proto spolupracujeme pouze s vysoce kvalifikovanými a zároveň i osobnostně zralými konzultanty a kouči. A také přijímáme pouze zakázky, které respektují výše popsaný profesionální přístup.


Naše hodnoty:

  • etika a poctivost
  • respektuplnost
  • moudrost