Supervize

„Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.“

Jste praktikující kouč, který má za sebou výcvik a potřebujete dále zdokonalovat své umění?

Především v pomáhajících profesích se profesionálové neobejdou bez průběžné práce na sobě. To, co umí dávat ostatním, musí umět také dávat sobě. Pro kouče to znamená přístup k pravidelným supervizím své práce. Jen tak mohou zajistit trvale vysokou profesionalitu svých služeb.

Smyslem supervize je zlepšování výkonů kouče, pomoc při řešení obtížných situací v bezpečném prostředí, osobnostní rozvoj kouče a rozšíření jeho sebereflexe a zpracování případných emočních či stresových zátěží. Výsledky supervizí jsou zpravidla velmi rychlé a efektivní a zvyšují tak sebevědomí kouče a jeho další chuť do práce.

Díky svým dlouholetým zkušenostem jsou naši supervizoři schopni pomoci koučům i s velmi obtížnými případy často v neuvěřitelně krátké době. Někdy stačí i pouhý čtvrthodinový rozhovor, aby supervizor poznal, v čem je problém v případu, který si kouč vůbec nedovede vysvětlit. Výsledky supervizí bývají nesmírně efektivní: za jednu hodinu se kouč může posunout dále než po měsících praxe bez supervize.


Co to je supervize?

Supervize je pomoc v profesionálních záležitostech v bezpečném prostředí, která pomáhá:

  1. odhalit osobní záležitosti ve vztahu s klientem
  2. rozvíjet a rozšiřovat příslušné dovednosti

Jde tedy především o podporu, ne o kontrolu.


Supervize má tři aspekty:

  • formativní (vzdělávací)
  • podpůrný (shodit balík emoční zátěže)
  • normativní (řídící – zvýšit kvalitu práce)

Supervize probíhá stejně jako koučování. Je třeba například uzavřít zakázku. Někdy může být vyjasňování zakázky součástí vlastního supervizního procesu.

V průběhu supervize se můžeme zaměřit na:

  1. kouče
  2. klienta
  3. proces

A to vše i v širších souvislostech.

Je třeba vzít v úvahu, že během práce s klientem a tudíž i v supervizi, hrají významnou roli nevědomé a podvědomé procesy mysli. Tak se také mnohé další efekty supervize dostaví až později v praxi.

Tématem pro supervizi je vhodné vše, co může ovlivňovat kvalitu práce kouče.