Reference

„Možná to bude pro někoho těžce uvěřitelné, ale kurz mi dal celý nový svět, který je plný nových možností a náhledů na lidi kolem. Lépe se mi v takovém světě žije. Děkuji a doporučuji každému, kdo nelení a je ochoten něco se sebou a pro sebe udělat. Zároveň mi dal základ dovednosti, kterou můžu udělat něco i pro ostatní.“

 (Vladimíra  Unzeitigová, Deputy Director, Responsible Actuary – Life Insurance, Kooperativa)

 


„Již několik let realizuji vzdělávání dospělých zejména v tzv. měkkých dovednostech. Po zkušenostech v tomto oboru jsem začala hledat něco, co by vyřešilo slabá místa v tomto vzdělávání, a to zejména jeho efektivitu. Když jsem našla informace o Výcviku koučování pořádaném Systemickým institutem a přečetla si obsah programu, věděla jsem, že koučování je to, co hledám. Dnes již vím, že to byla jedna z nejlepších investic, kterou jsem v životě udělala.

Kromě obsahové stránky, která mne naprosto uspokojila, šlo hlavně o praktikování, což naplnilo má očekávání od Výcviku. Kromě toho, že jsme procvičovali metodiku koučování, měl tento výcvik ještě další rozměr, a to můj osobní růst. Co se týká vedení Výcviku, mohu říci, že přístup lektorů/trenérů/koučů (ať už je nazvu jakkoliv) byl velice profesionální, ale zároveň lidský.

Tento Výcvik doporučuji všem, kteří se chtějí vydat na cestu koučování nebo na cestu osobního rozvoje, protože má všech 5 P (profesionální, překvapující, pokrokový, příjemný a provokující).“

(Ing. Hana Fialová)

 


„Výcvik mi dal, co jsem dlouho hledala a neuměla pojmenovat. Nadhled. A to nad sebou, nad životem, který vedu, nad prací, kterou vykonávám. Změnu vnímám především ve větší toleranci k druhým, ve schopnosti nadhledu i vhledu a to mi pomáhá dosáhnout většího vnitřního klidu, po kterém tak toužím. Díky uvědomění pomoci a kontroly se mi výrazně zlepšily vztahy s vlastními dětmi, se spolupracovníky i klienty. Tím, že pozoruji já i okolí „léčebný“ účinek výcviku, potřebuji nyní pokračovat v sebeuvědomění a sdílet vyšší psychologické principy s ostatními- stejně naladěnými lidmi. To je důvodem mé přihlášky do dalšího kurzu.“

(Ing. Alena Kuželová, MBA, jednatelka společnosti AA – účetní, s.r.o.)

 


„Výcvik koučování pro mě znamenal velké obohacení, jak v pracovní, tak v soukromé rovině. Věnuji se většinu svého profesního života vzdělávání dospělých, a proto si velmi pečlivě vybírám kdo a jakým způsobem mně bude předávat nové znalosti a učit nové dovednosti. V případě Systemického institutu rozhodla profesionalita spojená s lidským přístupem. Během výcviku dochází k velkým posunům ve způsobu myšlení většiny účastníků, všichni lektoři jsou skvělí lidé, kteří dokáží s těmito změnami výborně pracovat a upřímně řečeno – měřítkem může klidně být i to, že večer i po téměř devíti hodinách výcviku všichni aktivně pracovali:-).“

(Regína Kořínková)

 


„Do výcviku koučů se systemickým přístupem jsem se přihlásila z důvodu mé vlastní potřeby získat ucelený systemický přístup v práci s klienty, se kterými jsem tehdy pracovala jako kouč třetím rokem. Bylo pro mě výzvou po absolvování kurzu Základy koučování dozvědět se ještě víc a moci objevovat sama v sobě nové možnosti v utváření vlastního života. Stejně tak uvědomění si síly vlastních rozhodnutí. Výcvik mi vyhovoval jak v organizaci, tak i v přístupu obou lektorek – koučů, které jsou velmi rozdílné a přitom se skvěle doplňují. Na jedné straně opravdová lidskost a člověčenství, na druhé vysoce profesionální přístup, které vedou společně k naplnění nejen vlastního spokojeného a úspěšného života. Po skončení výcviku jsem si uvědomila, jak moc jiný člověk jsem oproti tomu, když jsem vstoupila. Nové informace, dovednosti a také zážitky se sdílením prožitků a zkušeností s ostatními účastníky výcviku mi daly ucelenější a vnímavější pohled na vše, co se děje kolem mne. Vše, co jsem získala ve výcviku, uplatňuji i v práci se svými klienty. Jsem vděčná za to, že jsem mohla výcvik absolvovat, určitě bych jej doporučila všem, kdo se chtějí rozvíjet v osobním i pracovním životě.“

(Marta Břehovská, výcvik koučů ukončila v prosinci 2011)

 


„V loňském roce jsem absolvoval skupinový výcvik systemického koučování. Výcvik jsem si zvolil nikoli proto, že bych se chtěl koučováním v budoucnu živit, ale proto, že jsem před časem sám „podstoupil“ individuální koučink a přišlo mi, že se jedná o metodu, kterou stojí za to blíže poznat. Zpětně hodnotím kurz velmi pozitivně, má očekávání byla naplněna – výcvik je smysluplný, rozumně rozvržený, návodný, poskytující maximum prostoru pro vlastní aktivitu. Obě hlavní lektorky (Klára Hejduková i Magda Loumová) se liší stylem práce, ale myšlenky systemického přístupu předávají s fascinující mírou shody, což působí nesmírně věrohodně a samo o sobě to pomáhá uvěřit v sílu tohoto přístupu.

Za nosnou myšlenku kurzu bych označil teorii konstruktivismu, jejíž přijetí bylo pro mne opravdu novum, a byť ji nedokáži (nebo možná nechci) používat vždy, dává mi velkou šanci rozšířit si obzory a schopnost podívat se na problém „očima druhé strany“, resp. pochopit, že tyto „oči“ vůbec existují. V neposlední řadě jsem díky kurzu poznal několik velmi zajímavých lidí, kteří „stojí za to“.“

 (Filip Král, Kooperativa)

 


„Do kurzu Výcviku koučů jsem se dostala v době, kdy se mi rozpadlo manželství, měla jsem problémy s rodičem a vybírala jsem si nové zaměstnání. Dnes děkuji šťastné intuici, že mne do kurzu přivedla. Pochopila jsem nejen jak účelně a efektivně SKUTEČNĚ pomáhat ostatním, ale díky kurzu jsem významně pomohla především sama sobě. Najít znovu smysl v životních peripetiích, pochopit, co člověk díky životním zkouškám pochopit má a klást si v těchto situacích ty správně otázky typu „PROČ SE MI TO DĚJE?“ – to jsou „žádoucí vedlejší účinky“ kurzu Výcviku koučů, které mne posunuly o několik stupňů výš jako člověka. Byla to dosud má nejlepší investice, protože její hodnota je nevyčíslitelná a navíc -trvalá. Za to děkuji oběma dámám lektorkám – Kláře a Magdě a všem účastníkům našeho výcviku. A abych byla konkrétní – nyní, 2 měsíce po ukončení výcviku, mám práci, která mne skutečně naplňuje a z mé strany srovnaný vztah s manželem i s otcem. Doslova jsem se tedy vrátila do prima života;-)“

(MUDr. Jitka Rathauská, MBA)

 


„V roce 2011 jsem byl nominován do kurzu systemického koučingu pořádaného Systemickým institutem. Za svou kariéru jsem prošel mnoha kurzy a s velkým očekáváním jsem přistupoval i k tomuto. Při té příležitosti jsem měl tu vzácnou možnost potkat Magdu a Kláru. Ač to tak na první pohled nevypadalo, Klára je velmi rozhodná, zkušená a odborně vysoce zdatná. Klára je i velmi empatická a skvěle pomáhá při cestě za systemikou. Kurz pod vedením Kláry byl velmi objevný, jasný a srozumitelný. S Klárou se mi otevřel svět kybernetiky, reflexe, sebereflexe, otázek, odpovědí a mnoha dalších oblastí.

Přístup Magdy je lidský, neformální, velmi odborný a nadchne každého, kdo umí naslouchat. Úžasné jsou metafory a způsob podání celé problematiky. Krásné je Magdino “jazykování”. Vše je opravdové a úžasné. Systemika mi, i díky Kláře a Magdě, nabídla zcela nový pohled na okolní svět, na sebe samého a díky tomuto kurzu nyní pokračuji ve hledání a čtení další literatury. Výcvik byl velmi náročný a získání akreditace u ČAKO není jednoduché.

Systemika je nyní nedílnou součástí mého “nového” pohledu na život. Považuji za férové upozornit, že systemika v Magdině a Klářině podání zcela zásadně změní Váš život. Změníte životní filozofii, pohled na sebe, ostatní, celý okolní svět a poznáte díky tomu skvělé lidi.

Vřele Systemický institut doporučuji a těším se na další a další setkávání se s Klárou a Magdou.“

(Ing. Josef Bárta, ředitel pro finanční centra, Era – Poštovní spořitelna)

 


„Výcvik koučování byl veden na profesionální úrovni, veliká zkušenost lektorek nás přesvědčila o tom, že čas strávený na seminářích rozhodně nebude ztracený. Na kurzu oceňuji i to, že jsme měli možnost setkat se s lidmi z různých oborů a profesí, zároveň jsme měli možnost poznat lidi, se kterými mohu spolupracovat dodnes. Výcvik přispěl nejen k rozvoji  dovedností, které uplatním ve své každodenní práci, ale pomohl mi také v osobním růstu, uvědomila jsem si, že k mnoha poznatkům z výcviku se vracím v soukromém životě. Setkávání v naší skupině bylo přátelské, umožňovalo nám otevřeně mluvit o různých, a to nejen příjemných věcech z naší manažerské praxe, ve skupině vládla důvěra. Jedním z nejvýznamnějších přínosů seminářů bylo to, že poměr praxe a teorie byl vyvážen, rozhodně mohu říci, že výcvik byl opravdu nácvikem praktických dovedností a postupů, což na některých jiných kurzech, které jsem absolvovala, nebývalo pravidlem.“

(Jitka Kmentová, ředitelka Gymnázia Na Zatlance)

 


„Na výcvik koučování jsem se přihlásil na základě velmi pozitivních ohlasu našich zaměstnanců, kteří byli koučováni Klárou. Oceňuji profesionální, ale přátelské vedení, zaměřené na praktické ověření si a uplatnění získaného.“

(Jiří Omelka, HR Director, AVG Technologies)

 


„Nejdříve bych Vám oběma chtěla poděkovat, protože Váš přístup a způsob výuky při výcviku koučování mi pomohl si uvědomit a přehodnotit spoustu věcí v mém životě. Na začátku výcviku jste „slibovaly zázrak“ a zázrak se opravdu stal. Otevřely jste mi dveře do systemického myšlení a tím jste ovlivnily kladně jak můj život tak i svým způsobem život mých blízkých i kolegů. Váš výcvik doporučuji všem, kteří chtějí změnit své myšlení, odbourat hranice a otevřít srdce.“

(Anastasia Michailidisová, zástupce generálního ředitele, GTL, spol. s r.o.)

 


„Výcvik systemického koučování mi dal čtyři zásadní věci, které mi umožnily začít s koučováním:

  1. Dal mi dobrý teoretický základ, který mi pomohl blíže porozumět metodologii systemického koučování. A ukázal mi, kudy pokračovat v dalším teoretickém studiu – nabídl konkrétní tituly, představil české i zahraniční odborníky.
  2. Naučil mě bezpečnému způsobu, jak pracovat s klienty, pomoci a neublížit jim.
  3. Ukázal mi, že je opravdu možné klienta nesoudit, zajímat se o něj a přitom neztratit sebe sama.
  4. Podpořil mě v tom, abych opravdu začala koučovat.“

(Pavla Fišerová)

 


„Systemický výcvik mě obohatil o nový pohled na koučování. Pomohl mi více si uvědomit vliv kontextu na lidské vnímání a to, že dva lidé mohou stejnou situaci vidět velmi odlišně. Výcvik ve mně prohloubil respekt k druhým lidem a k jejich vnímání okolního světa. Líbily se mi též svépomocné skupiny, ve kterých jsme si s ostatními účastníky praktikovali dovednosti získané při výcviku. Získané poznatky se snažím využívat jako interní kouč i jako manažer.“

(Petr Staněk, ČSOB)