Reference

„Měla jsem tu možnost pracovat s Magdou, se kterou jsem na základě mých tušených i netušených problémů procházela koučinkem. Už na úvod mě překvapily velmi trefně položené otázky, zacílení našich sezení, pohledy na běžné věci týkající se každodenní komunikace v práci i v soukromém životě. Po čase se mi začaly tyto pohledy, změny postojů vybavovat i v praxi a uvědomila jsem si, že na jejím pozitivním působení je asi něco víc. Obě jsme se shodly, že celoživotní práce na sobě samé je jakýsi standard, proto můžu její koučink sama pro sebe považovat za dobrý start, úvod či pokračování sebezdokonalování a na základě vlastní zkušenosti bych její dovednosti, zkušenosti a hlavně osobní a velmi lidský přístup doporučila i ostatním, kteří se nachází zatím jen ve fázi zvažování.

(Alena Davidová, HR manažer, DiverseyLever)

 

„Za  rok, co jsme s Klárou pracovali, jsem se toho hodně naučil. Pomohlo mi to nejen v profesním, ale i v osobním životě. Naučila mne  věcem  a technikám, které od té doby úspěšně používám. Pomohla mi učinit rozhodnutí, u kterých jsem si nebyl jistý nebo jsem je odkládal. Naučila mě pokládat si správné otázky. Vrátila mě zpět na zem, už si nemyslím, že mohu změnit všechno sám a že vše závisí jen na mně. Dala mi užitečné rady jak pracovat s lidmi, jak z nich dostat více a jak efektivněji delegovat. Jsem pyšný na kvalitu a efektivitu našich porad. Ujistila mě, že mít se rád není ani hřích a ani sobeckost, ale že je to dobře. Díky tomu všemu jsem nabyl více vnitřní jistoty a klidu, které vedou k mé lepší koncentraci a  uklidnění jak v práci, tak i doma.“

(Jaroslav Hrubeš, Managing Director, Carrier Refrigeration Operation Czech Republic, s.r.o.)

 

S Magdou Vašákovou-Loumovou jsme u nás ve společnosti Wüstenrot začali spolupracovat v roce 2009. Magda je jedním z prvních koučů, s nimiž jsme spolupracovali a spolupracujeme úspěšně  dodnes.

Magda má neobyčejnou šíři záběru a její koučování je velmi efektivní. Dokáže koučovaným nenásilně a při tom cíleně  pomoci  k uvědomování si souvislostí v dané problematice, k tomu, aby nalezli  možnosti, jak je řešit a nastavení vlastních pravidel. Měla jsem sama možnost jejích koučovacích služeb využít, takže vím, co píšu J. A mimořádně pozitivní zpětnou vazbu mám i od kolegů.

Magdu využíváme jako koučku jak  pro top manažery, tak pro klíčové a  talentované pracovníky, na jejichž osobním rozvoji máme jako společnost zájem.

(Mirka Bartošová, HR director, Wüstenrot)

 

„Individuální koučing s Klárou Hejdukovou …. Hodně mi to vzalo a hodně mi to dalo.

Působíš velmi profesionálně… Já oceňuji Tvůj nekonformní přístup. Tvoje individuální koučování mi pomohlo odhalit moje slabé stránky, které jsem si neuvědomoval. Do teď mě fascinuje, že vůbec začít přemýšlet o věcech a připouštět si, že existuje víc jak jedno řešení, může být povznášející a současně i znervózňující. Cítím, že to nové (jiné) přemýšlení mne posouvá tam, kde bych si přál být, i když zároveň tím, že je to nové a neumím s tím zacházet, narážím na reakce svého okolí, které mne tak dřív neznalo.

Byla jsi důsledná, nedala jsi mi nic zadarmo, nicméně nic nebylo jinak než bych si vymyslel sám, a proto to na mne mělo takový vliv.

Nebylo to o tom, co chceš Ty a nebo někdo jiný, ale o tom, co chci já, i když mne to někdy dostávalo do úzkých.

Co mne trápí a v čem bych rád pokračoval dál, je nejenom uvědomění si toho jak bych mohl dělat věci jinak, ale jak to opravdu prakticky použít a zůstat přitom přirozený a sám sebou.“

(Michal Báča, AstraZeneca)

 

„Individuální systemické koučování s Klárou Hejdukovou již třetím rokem. Je pro mě především nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobem, jak ve strategických otázkách dojít z nashromážděných dat k účinnému cílovému řešení. Tato řešení většinou vykazují při realizaci vysokou hodnotu osobního komfortu. To je dáno tím, že hledám řešení v oblasti ´co chci´a ne v oblasti ´co bych měl´. Kouč mi ve fázi hledání a plánování pomáhá, aby výstupy mé práce byly konkrétní a proveditelné a dovedl jsem je tudíž dobře prezentovat a prosadit u svých partnerů. Pomocí koučování lépe vím, co chci a jak to udělat.“

(Martin Přibil, majitel společnosti Bohdan Bolzano s.r.o., www.bolzano.cz)

 

„Vzhledem k mému již poměrně vyššímu věku a tudíž i celkem bohatým životním zkušenostem v různých oblastech, mi dovolte podat několik málo referencí nebo spíše pocitů k paní Kláře Hejdukové, mému kouči. Před začátkem koučování jsem si vůbec neuměla představit, co mě čeká, když jsem Kláru poprvé uviděla, tak mi byla sice velmi sympatická, ale docela jsem ji litovala, že mě bude muset naučit něco ze svého umu tak, aby to také na mě můj nadřízený poznal a dokázal to ocenit. Z koučování jsem ovšem byla velmi nadšená a hned druhý den jsem se snažila svoje nové poznatky aplikovat ve svém novém působišti. Klára je velmi působivá a jsem naprosto přesvědčená, že ona je tím pravým člověkem, který dokáže druhé lidi ovlivnit v dobrém slova smyslu. Dokáže je navést tam, kam by měli směřovat, umí vysvětlit spoustu věcí, které by nás normálně snad ani nenapadly a přitom jsou vám potom jasné a říkáte si, že …. Z mého pohledu bych ji určitě doporučila i ostatním zájemcům o koučování.“

(Ing. Eva Puldová, HR Manager, Chabařovické strojírny, a.s.)

 

„Přínosy koučování velmi oceňuji zejména pro to, že mě nutí přemýšlet jak o mně samotném, tak o možném úhlu pohledu mých podřízených. Koučování mě přivádí k poznání, že mým manažerským cílem není „převýchova“ lidí, ale využití jejich potenciálu, spočívajícím v jejich různosti, k prospěchu celé společnosti. Tuto skutečnost jsem si nikdy nepřipouštěl. Nebyl bych si ji schopen připustit ani četbou odborné literatury ani posloucháním přednášky na dané téma. Pouze aktivní interakce s koučem mě přiměla ke změně pohledu. Po počátečních rozpacích, zda-li je koučink efektivní, jsem pochopil obrovskou přidanou hodnotu kouče, který mě nenutí se změnit, ale nutí mě přemýšlet o tom, jak já sám se chci změnit. Tlak na aplikaci závěrů, získaných v rámci koučinku, je téměř stoprocentní, neboť tyto závěry, byť pořízené v diskusi s koučem, si formuluji sám.“

(RNDr. Jakub Strnad, Ph.D., předseda představenstva a generální ředitel České podnikatelské pojišťovny, a.s.)

 

„Ke koučinku s Klárou Hejdukovou jsem se dostala v době mé „krize středního věku“. Koučink mi pomohl změnit můj hodnotový systém. Díky tomu, že jsem si na „to“ musela přijít sama jsem se změnou komfortní a nespadávám do starých zajetých kolejí. Klára mi totiž (v duchu nejlepších zásad koučinku) prostě neřekla co je špatně a „jak“ to mám změnit, ale trpělivě naslouchala mému tápání a usměrňovala ho občasnými, ale naprosto trefnými a účelnými otázkami a podněty.“

(Dana Schweigelová, partner, GLATZOVA & Co., Advokátní kancelář)

 

„S Klárou Hejdukovou jsme začali spolupracovat společně s mým kolegou Liborem Janouškem v dubnu roku 2004. Mezi cíle naší spolupráce patřilo zejména:

  • efektivnější nakládání s časem (více prostoru pro strategii, méně času strávit v práci, soustředit se na důležité, méně vykonávat, více řídit)
  • zlepšení delegování
  • zlepšení fyzické a psychické kondice
  • účinnější práce s lidmi (lepší komunikace a vedení, rychlejší růst)
  • lepší strategické plánování

Musím říci, že jsme se díky této spolupráci k cílovému stavu významně přiblížili. Efekty se projevily následně i na celkovém výkonu firmy.

Klára nám umožnila lépe rozvinout sebereflexi, uvědomit si naše potřeby, zastavit se u strategických záležitostí a rozpracovat naše potřeby do konkrétních, hmatatelných cílů.“

(Jiří Vyskočil, předseda představenstva BrokerJet České spořitelny)