News

Who we are and what we do

We are coaches.

Our mission is to help people and organisations to grow and attain excellence. We are a group of long time collaborators who are able to overcome our differences, complement each other and create exceptional projects together. What do we have in common? Apart from the mission, it is a systemic, holistic approach. We help changing company culture, people´s mind-sets, motivations, responsibilities, as well as relationships and teamwork.

Systemický institut, s.r.o.

Systemic Institute We focus on:

  • Provázet organizace systémovými změnami, které vedou k naplněni jejich vize a podnikatelských cílů.
  • Rozvíjet lidský potenciál ku prospěchu lidi samých i společnosti, rozvíjet člověka jako osobnost, jako profesioná la, a jako člověka společensky odpovědného.
  • Budovat v lidech vysokou míru kompetentnosti, angažovanosti a zodpovědnosti.
  • Rozvíjet celostní, systémové a strategické myšlení.
  • Řešit ty nejnáročnější výzvy jak v oblasti celé firmy a týmů, tak jednotlivců.
  • Rozvíjet český leadership také na základě myšlenek velkých českých myslitelů a zkušenosti z naši historie.
  • Při nášet do české repub liky přístupy v oblasti vedení firem a změnových projektů, které se osvědčily ve světě.