Co to je koučování?


„Někteří lidé vstoupí do našeho života a zase odejdou. Někteří zůstanou jen chvíli a navždy změní náš život.“


Co to je koučování?

Nejúčinnější forma práce s jednotlivci i skupinami. Na rozdíl od tréninku, mentoringu nebo poradenství směřuje přímo ke změně myšlení a postojů lidí. Dokáže pomáhat v rozvoji osobnosti člověka a tím zajišťovat hluboké a trvalé změny ve výkonnosti a celkové profesionalitě.

Pomáhá tam, kde nestačí doplnit znalosti a dovednosti, ale je třeba vytvářet nové pohledy, postoje, překonávat vnitřní osobní bariéry (strach, nízká sebedůvěra, ..), rozvinout svoji kreativitu, přicházet na nové nápady a možnosti jak věci dělat lépe, efektivněji.

Pokud ve firmě s koučem pravidelně pracuje více lidí, je to vždy znát – nejen na výkonech, ale i na změně firemní kultury, zpravidla směrem k větší zodpovědnosti, podnikavosti a samostatnosti lidí.


V čem spočívá práce kouče?

Velmi zjednodušeně jde o dialog, kdy kouč především klade otázky a pomáhá partnerovi přemýšlet jiným způsobem než dosud, uvědomovat si své potřeby, mentální nastavení a přicházet na to, jak dosahovat náročných cílů.

Kouč pozná, jak s daným člověkem mluvit tak, aby si porozuměli; na co slyší a na co ne, jakým způsobem přemýšlí, co je pro něj citlivé a co motivující, kde má nejlepší zdroje energie.. a dokáže tedy poznat, jak potřebné změny dosáhnout právě v jeho případě. Kouč nastupuje především v situacích, kdy žádoucích výsledků nedokáže koučovaný dosáhnout sám nebo ani s pomocí svého manažera. Koučování se proto hodí pro plnění vysoce ambiciózních cílů nebo řešení náročných problémů a chronických potíží. Kouč umí přijít na podstatu potíží a jejich širší kontext, ale především pomáhá je účinně řešit, zpravidla zcela jiným způsobem, než k nim firma a lidé dosud přistupovali. Jeho práce je založena na důvěryhodném vztahu s koučovanými, kteří tak mohou otevřeně a bez obav pracovat i se skrývanými aspekty své osobnosti a začít tak využívat podstatně více svůj vnitřní potenciál.

Kouč je expert na vztahy a komunikaci. Rozvíjí sebereflexi, je katalyzátorem, podporujícím práci partnera na sobě – koučovaný sám musí převzít zodpovědnost za výsledky koučování.


Koučování v podnikatelském prostředí

Kouč pomáhá slaďovat potřeby zaměstnavatele a zaměstnanců – cíle pro koučování vyjednává s nadřízeným tak, aby jim koučovaný rozuměl a byly pro něj pokud možno motivující; potřeby a přání koučovaného pak zjišťuje v rámci tohoto zadání. Pomáhá tak probouzet v lidech motivaci, chuť a zdroje pro lepší výkony.

Má-li koučovaný nadřízeného, vyjedná s ním kouč cíle koučování. V rámci tohoto zadání pak pomáhá koučovanému stanovit si své vlastní cíle a cesty jak toto zadání naplnit. Cíle se mohou týkat čehokoli, co souvisí s profesionalitou a výkonem koučovaného. Tak například zadání pro obchodníka může znít takto: Do konce roku 2009 rozšířit portfolio zákazníků o minimálně pět nových firem a navýšit obrat v produktu XY o … Kč.


Pro koho je koučování vhodné

Obecně řečeno pro všechny, kdo mají zájem na sobě pracovat a rozvíjet se jako profesionálové a jako lidé.

Koučujeme se všemi typy pracovníků na všech úrovních, od majitelů a ředitelů firem, členů správních orgánů, top managementu až po specialisty a řadové pracovníky.


Jak poznat dobrého kouče?

Ptejte se po akreditaci kouče u některé z profesních asociací, které vám ušetří pátrání po doložení kvalifikace, referencí, vyfakturovaných hodin a prokázání praktických dovedností kouče. Největší takovou organizací u nás je Česká asociace koučů, kde se můžete podívat do seznamu akreditovaných koučů. Akreditace však nemusí být dostatečným kritériem pro výběr kouče, proto v každém případě doporučujeme osobní setkání a nejlépe rovnou zkusit pilotní koučování zdarma. Musíte cítit, že ví, o čem mluví, a věřit mu, že vám pomůže naplnit vaše cíle. Výběr tedy můžete rozdělit na formální kritéria (kvalifikace, akreditace, délka zkušenosti v oboru apod.) a vaše vlastní cítění a intuici při osobním setkání.


Jaké jsou ceny?

1 hodina koučování pro vrcholový management: 7 000 Kč
1 hodina koučování pro ostatní pracovníky: 4 000 – 6 000 Kč