Appreciative inquiry

Appreciative inquiry – pozitivní změna

 Energie je to, co vše uvádí do pohybu.” (Aristoteles)

Výkonnost organizací a jejich schopnost se měnit závisí na chuti a odhodlání lidí investovat svoji energii do stanovených cílů. Ke vzbuzení a udržení této angažovanosti mnohdy stačí neuvěřitelně málo. Principy a metody Appreciative Inquiry (AI) to umožňují.
Tento přístup se v posledních letech velmi rychle a úspěšně rozšiřuje po celém vyspělém světě především k realizaci podstatných změn ve společnostech. Ty se týkají jak „tvrdých“ cílů (např. zvýšení výkonnostních ukazatelů), tak „měkkých“ cílů (např. posun firemní kultury k lepší týmové spolupráci).

Appreciative Inquiry dosud nemá obecně uznávaný český ekvivalent. Proto ho zatím překládám jako pozitivní změnu. Je to filozofie a proces organizačního rozvoje, který staví na silných stránkách jednotlivců a společnosti.

Jde o hledání toho nejlepšího v lidech a jejich organizaci; toho, co dělá organizaci nejvíce přitažlivou, výkonnou a efektivní z hlediska ekonomického, lidského a ekologického. Ústředním nástrojem AI je dotazování, které posiluje schopnost systému pochopit a umět využít svého potenciálu.
Jak profesor University of Michigan Robert Quinn píše ve své slavné knize Change the World: “ Appreciative Inquiry je v současné době revolučním přístupem v organizačním rozvoji.”

Dá se využít na mnoha úrovních: v komunikaci s vašimi kolegy, partnery a dětmi, při facilitaci týmové práce či při plánování a realizaci velkých změnových projektů.

„Šest měsíců po celofiremní akci „Appreciative Inquiry“ se zisk společnosti Nutrimental zvýšil o neuvěřitelných 300 procent. CEO přiřkl tento dramatický úspěch dvěma faktorům: účasti všech lidí ve firmě v procesu plánování a uvědomění si, že společnost vzkvétá, když lidé u sebe vidí to nejlepší, když mohou realizovat smysluplné cíle, které jsou v jejich zájmu, a když je jim nasloucháno.“

Proces pozitivní změny lze velmi stručně popsat takto: organizace přináší zadání (cíle změny) a všichni lidé se angažují v hledání pozitivních zdrojů k jeho naplnění. Posíleni vědomím těchto zdrojů plánují a realizují konkrétní kroky k dosažení potřebné změny.

S poměrně malým množstvím investic do externí spolupráce tak můžete využívat značných výhod AI: zlepšení celkové atmosféry ve společnosti, soustředění se na silné stránky, energetizace lidí a chuť převzít zodpovědnost za výsledky, zefektivnění komunikace a předcházení konfliktům.. až k žádoucí změně firemní kultury.

Pro výsledky většinou stačí, aby externí konzultanti poskytli seznámení s principy a metodami každému ve firmě, přispěli svými zkušenostmi k plánu realizace a pak se stáhli – nemusí už se účastnit realizace samotné.

„Hvězdy přitahují jiné hvězdy a ztracené existence sobě podobné.“ (Kjell A. Nördström)