Vydání certifikátu

Žádost o vydání certifikátu.

Váš titul – tak jak si ho přejete uvést na certifikátu
Vaše příjmení – tak jak si ho přejete uvést na certifikátu
Vaše jméno – tak jak si ho přejete uvést na certifikátu
Váš e-mal
Název výcviku/kurzu
(např. červen 2015 – únor 2016)
(např. závěrečná práce – schválena, svépomocné skupiny: 12 hodin, … apod.)
Vaše adresa k zaslání certifikátu v listinné podobě
Vaše poznámky...
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.