Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací

 

Vize: pomáhat lidem stát se vědomými bytostmi, aby dosáhli svého štěstí a zároveň dokázali účinně pomáhat ostatním.

 

Chcete se stát zralým a moudrým člověkem, který je inspirací pro ostatní? Chcete docílit mistrovství v práci s lidmi? Pak je tento výcvik právě pro vás. Program je tříletý, ale každý ročník má samostatný tvar, nemusíte se tedy zavázat k účasti v celém výcviku.

Program vám umožní na sobě kontinuálně pracovat do hloubky a rozvojem své osobnosti vytvořit dostatečnou vnitřní sílu pro sebe i pro ostatní. Dále vám poskytne ucelené vzdělání a dovednosti pro práci s lidmi.

 

Cílová skupina:

Všichni, kdo jsou připraveni na sobě poctivě pracovat a chtějí také umět skutečně účinně pomáhat ostatním. Program je koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zkušené pomáhající profesionály tak pro ty, kdo se na dráhu pomáhajícího profesionála teprve připravují. Účastníky jsou nejčastěji koučové, manažeři a učitelé. Většina z nich míří k profesi psychoterapeuta. Někteří si však volí tento výcvik především kvůli rozvoji vlastní osobnosti a prohloubení profesionality ve své profesi.

 

Základní myšlenkové zdroje výcviku:

Systemika (včetně konstelací), gestalt, kognitivně-behaviorální přístup.

 

Metody práce: Zážitková práce s jednotlivcem i se skupinou (práce v dialogu, sebereflexní aktivity, práce s tělem,  konstelační formáty). Domácí samostudium především pomocí e-learningu.

 

Přednosti našeho výcviku:

* Budeme pracovat v hloubce (i na podvědomé a nevědomé úrovni) a zároveň dostanete jasnou koncepci, návody a techniky, včetně ucelené teorie.

* Součástí výcviku je i dobře zpracovaný e-learning s veškerou teorií, zahrnující i důležitá psychologická témata (stín a projekce, introjekty, přenos a protipřenos, archetypy atd.) s bohatou škálou příkladů z praxe.

* Budete rovnoměrně rozvíjet jak svoji intuici, pracovat se svým tělem, emocemi a pocity, tak svoji sebereflexi, tedy pracovat se svým myšlením.

* Vaši průvodci vám budou hojně ukazovat svoji práci, abyste se mohli inspirovat jejich zkušenostmi při hledání vlastní cesty.

* Lidé jsou do skupiny vybraní tak, aby se navzájem inspirovali a obohacovali a pokud možno vytvořili celoživotní přátelství.

 

Cíle 1. ročníku:

* Myšlení: rozvinout svoji schopnost přijímat sebe i ostatní, naslouchat a provádět hlubší sebereflexi

* Dovednosti: být schopen vést profesionálně systemický pomáhající rozhovor s využitím kognitivně-behaviorálního přístupu

 

Z referencí:

Přátelé, tento výcvik stojí za to jako máloco. Jsem účastník stávajícího běhu a jsem tím zcela pohlcena. Hodí se pro Vás, kdo máte rádi noření do nepoznaných hloubek. Není to ale pro každého. Masovku, rychlokvašky ani instantní řešení nečekejte. Jen šafrán. (Olga Pešková)

Být první je často stav, který vás naplní libými pocity. Být v prvním běhu výcviku Stát se inspiraci vás prostě naplní! Po mnoha typech výcviků jsem konečně ve výcviku, kde se cítím bezpečně a dostávám mnoho vědomostí, mnoho zážitků, mnoho praktikování a mnoho inspirace… abych se mohl stát inspirací. Věřím, jsem prostě pevně přesvědčen, že každý z účastníků se inspirací pro svět stane. (Miloslav Masopust)

Koučování se věnuji dlouhá léta, od roku 2018 již profesionálně. Cítila jsem potřebu dále se rozvíjet, profesně růst a rozšiřovat si své kompetence. Také být součástí komunity lidí, která je na tom podobně a má mi co říct. Dále se v mé praxi objevili klienti, na které nestačilo „jen“ koučování, jejich témata byla dlouhodobější a více terapeutická. Zapsala jsem se proto do tohoto výcviku a má očekávání byla zcela naplněna. Bezpečné prostředí, ve kterém cítím úplnou důvěru. Teoretický základ systemiky, KBT či gestaltu je samozřejmou součástí výcviku. Co bych ale ráda vyzdvihla je profesionalita Kláry a dalších lektorů zejména u praktikování a sebepoznávacích cvičení, často opravdu až na dřeň. Jsme úžasná podporující se parta, která se ráda vidí i mimo výcvik. Jsem ve druhém ročníku a neměnila bych. (Monika Kubovcová)

 

Rozsah každého ročníku:

Prezenčně 144 hodin (tj. 18 dní), z toho s lektory 16 dní a 2 dny ve svépomocných skupinách a cca 40 hodin samostudia (e-learning).

 

Data konání 1. ročníku (Praha):

 

1. setkání: 30. – 31. ledna 2025 (čt, pá)
2. setkání: 28. února – 1. března 2025 (pá, so)
3. setkání: 31. března – 1. dubna 2025 (po, út)
4. setkání: 25. dubna 2025 (pá)
5. setkání: 9. – 10. června 2025 (po, út)
svépomocné skupiny červenec, srpen
6. setkání: 18. – 19. září 2025 (čt, pá)
7. setkání: 17. října 2025 (pá)
8. setkání: 21. – 22. listopadu 2025 (pá, so)
svépomocné skupiny prosinec, leden
9. setkání: 23. – 24. ledna 2026 (pá, so)

 

Zapište si do svých kalendářů! :-)

Data konání 2. a 3. ročníku, program, lektoři a další informace najdete na samostatném místě – stačí kliknout na příslušnou ikonu na úvodní stránce tohoto webu.

 

Cena za jeden ročník:

Včasná platba do 31. června 2024: 39 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce.

Včasná platba do 31. září 2024: 42 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce.

Standardní platba: 46 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce. Standardní platbu lze rozdělit do splátek dle dohody.

 

Místo konání a časový harmonogram

Vzdělávací centrum TEREZA, Haštalská 17, Praha 1 – Staré Město.

Každý den 9 – 17 hodin.

 

Program

Učíme se koncepčně a celistvě tak, aby každý účastník rozvíjel rovnoměrně svoji mysl i intuici. Program je tedy pestrý, většinu času zážitkový. Učíme se od sebe navzájem, jsme si inspirací i oporou. Vše je nejprve koncepčně pochopeno myslí, a poté prakticky vyzkoušeno. Teorie se postupně zvnitřňuje.

 

Obsah 1. ročníku:

Rozvoj osobnosti—zjistit, kdo jsem a najít svoji cestu životem; být schopen poctivé sebereflexe, přijímat sebe i ostatní, být silný tváří v tvář realitě; být vnitřně svobodný a nezávislý (na hodnocení ostatních), umět se opřít o své hodnoty.

Rozvoj myšlení a dovedností—Já v systému a systém ve mně. Konstruktivistické myšlení v praxi. Systemický přístup—myšlení, metody a nástroje. Praxe pomáhajícího rozhovoru. Základ kognitivně-behaviorálního přístupu—analýza problému, vzájemná závislost myšlení a cítění.

 

Certifikát:

* min. 80% účast (možnost náhrad)

* práce před skupinou v roli klienta i v roli pomáhajícího profesionála

* závěrečná práce z teorie a sebereflexe v rozsahu min. 4 000 slov

* kazuistika v rozsahu min. 2 000 slov

* praktická zkouška (vedení pomáhajícího rozhovoru)

 

E-learning:

K dispozici v rámci ceny je rozsáhlý e-learning, který slouží k přípravě na jednotlivá setkání a jako doprovodný teoretický materiál. Obsahuje velké množství praktických příkladů a know-how z mnoha desítek let praxe s klienty. Bude se dále vytvářet i v souladu s potřebami tohoto výcviku. Viz www.learn2change.eu.

 

Průvodci :


* Klára Lauritzenová
—umožní vám cítit se v klidu a bezpečí a propojit se s tím, co nás přesahuje. Poskytne vám vše, co se za 25 let práce s lidmi naučila. Umí dodržovat koncepci a řád a zároveň pracovat s intuicí a jít velmi do hloubky. Má na starosti většinu setkání a z programu především rozvoj osobnosti.

 * Anastasia Sahoo—dobrá víla, která vás naučí využít všech svých schopností a možností k dosažení úspěchu. Umí prolamovat ledy a přinést čerstvý vzduch všude, kde je třeba. Má na starosti implementaci systemiky do myšlení a praxe.

 * Kateřina Kučerová—celou svojí bytostí vyzařuje ženskost a intuici. Naučí vás odvaze být sama sebou a umět se o sebe postarat, aniž by to bylo na úkor druhých. Je „dvojčetem“ Kateřiny, má tedy
na starosti to samé.

Přihláška na akci:

Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu