Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací

Akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
MSMT- 39474/2020-4-1024

 

Vize: pomáhat lidem stát se vědomými bytostmi, aby dosáhli svého štěstí a zároveň dokázali účinně pomáhat ostatním.

 

Chcete se stát zralým a moudrým člověkem, který je inspirací pro ostatní? Chcete docílit mistrovství v práci s lidmi? Pak je tento výcvik právě pro vás. Program je tříletý, ale každý ročník má samostatný tvar, nemusíte se tedy zavázat k účasti v celém výcviku.

Program vám umožní na sobě kontinuálně pracovat do hloubky a rozvojem své osobnosti vytvořit dostatečnou vnitřní sílu pro sebe i pro ostatní. Dále vám poskytne ucelené vzdělání a dovednosti pro práci s lidmi.

 

Cílová skupina:

Všichni, kdo jsou připraveni na sobě poctivě pracovat a chtějí také umět skutečně účinně pomáhat ostatním. Program je koncipován tak, aby byl přínosný jak pro zkušené profesionály tak pro ty, kdo se na dráhu pomáhajícího profesionála teprve připravují.

 

Základní myšlenkové zdroje výcviku:

Systemika (včetně konstelací), gestalt, kognitivně-behaviorální přístup.

 

Metody práce: Zážitková práce s jednotlivcem i se skupinou (práce v dialogu, sebereflexní aktivity, práce s tělem,  konstelační formáty). Domácí samostudium.

 

Přednosti našeho výcviku:

* Budeme pracovat v hloubce (i na podvědomé a nevědomé úrovni) a zároveň dostanete jasnou koncepci, návody a techniky, včetně ucelené teorie.

* Součástí výcviku je i dobře zpracovaný e-learning s veškerou teorií, zahrnující i důležitá psychologická témata (stín a projekce, introjekty, přenos a protipřenos, archetypy atd.) s bohatou škálou příkladů z praxe.

* Budete rovnoměrně rozvíjet jak svoji intuici, pracovat se svým tělem, emocemi a pocity, tak svoji sebereflexi, tedy pracovat se svým myšlením.

* Vaši průvodci vám budou hojně ukazovat svoji práci, abyste se mohli inspirovat jejich zkušenostmi při hledání vlastní cesty.

* Lidé jsou do skupiny vybraní tak, aby se navzájem inspirovali a obohacovali a pokud možno vytvořili celoživotní přátelství.

 

Cíle 1. ročníku:

* Myšlení: rozvinout svoji schopnost přijímat sebe i ostatní, naslouchat a provádět hlubší sebereflexi

* Dovednosti: být schopen vést profesionálně systemický pomáhající rozhovor s využitím kognitivně-behaviorálního přístupu

 

Rozsah každého ročníku:

Prezenčně 144 hodin (tj. 18 dní), z toho s lektory 16 dní a 2 dny ve svépomocných skupinách a cca 40 hodin samostudia (e-learning).

 

Data konání 1. ročníku (Praha):

24. – 25. února 2022 (čt, pá)

25. – 26. března 2022 (pá, so)

19. – 20. květen 2022 (čt, pá)

25. června 2022 (so)

červenec nebo srpen (svépomocná skupina)

15. – 16. září 2022 (čt, pá);

26. října 2022 (st)

2. – 3. prosince 2022 (pá, so)

leden (svépomocná skupina)

24. – 25. února 2023 (pá, so)

27. – 28. dubna 2023 (čt, pá)

Zapište si do svých kalendářů! :-)

 

Cena za jeden ročník:

38 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce.

Včasná platba do konce října 2021: 35 000 Kč včetně DPH pro soukromé plátce a navíc s DPH pro firemní plátce.

 

Program

Učíme se koncepčně a celistvě tak, aby každý účastník rozvíjel rovnoměrně svoji mysl i intuici. Program je tedy pestrý, většinu času zážitkový. Učíme se od sebe navzájem, jsme si inspirací i oporou. Vše je nejprve koncepčně pochopeno myslí, a poté prakticky vyzkoušeno. Teorie se postupně zvnitřňuje.

 

Obsah 1. ročníku:

Rozvoj osobnosti—zjistit, kdo jsem a najít svoji cestu životem; být schopen poctivé sebereflexe, přijímat sebe i ostatní, být silný tváří v tvář realitě; být vnitřně svobodný a nezávislý (na hodnocení ostatních), umět se opřít o své hodnoty.

Rozvoj myšlení a dovedností—Já v systému a systém ve mně. Konstruktivistické myšlení v praxi. Systemický přístup—myšlení, metody a nástroje. Praxe pomáhajícího rozhovoru. Základ kognitivně-behaviorálního přístupu—analýza problému, vzájemná závislost myšlení a cítění.

 

Certifikát:

* min. 80% účast (možnost náhrad)

* práce před skupinou v roli klienta i v roli pomáhajícího profesionála

* závěrečná práce z teorie

* sebereflexe v rozsahu min. 4 000 slov

* kazuistika v rozsahu min. 2 000 slov

* praktická zkouška (vedení pomáhajícího rozhovoru)

 

E-learning:

K dispozici v rámci ceny je rozsáhlý e-learning, který slouží k přípravě na jednotlivá setkání
a jako doprovodný teoretický materiál. Obsahuje velké množství praktických příkladů
a know-how z mnoha desítek let praxe s klienty. Bude se dále vytvářet i v souladu s potřebami tohoto výcviku. Viz www.learn2change.eu.

 

Průvodci :


* Klára Lauritzenová
—umožní vám cítit se v klidu a bezpečí a propojit se s tím, co nás přesahuje. Poskytne vám vše, co se za 25 let práce s lidmi naučila. Umí dodržovat koncepci a řád a zároveň pracovat s intuicí a jít velmi do hloubky. Má na starosti většinu setkání a z programu především rozvoj osobnosti.

 * Anastasia Sahoo—dobrá víla, která vás naučí využít všech svých schopností a možností k dosažení úspěchu. Umí prolamovat ledy a přinést čerstvý vzduch všude, kde je třeba. Má na starosti implementaci systemiky do myšlení a praxe.

 * Kateřina Kučerová—celou svojí bytostí vyzařuje ženskost a intuici. Naučí vás odvaze být sama sebou a umět se o sebe postarat, aniž by to bylo na úkor druhých. Je „dvojčetem“ Kateřiny, má tedy
na starosti to samé.

 * Pavlína Seidlerová—učitelka. Vstřícná, přátelská, a při tom vás nenápadně a zábavně naučí vše,
co je třeba. Rozšíří vaše schopnosti umět dobře komunikovat a pracovat i s dětmi a skupinami.

Přihláška na akci:

Komplexní výcvik pro pomáhající profesionály – Stát se inspirací

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu