Lidé

Ing. Klára Lauritzenová

Profese

Kouč (EIA Senior Practitioner), psychoterapeut, supervizor koučů a výcviků koučů, konstelátor a průvodce systémovým myšlením.


Kvalifikace

Zahraniční obchod (inženýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha), Marketing management (specializační studium, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paříž, Francie).

Systemické koučování (1998, certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (2002, certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (2006, certifikát, Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn), Management Summer School (2008-09, KCC Foundation, UK), Systemic Gathering (2010, Cambridge), European Appreciative Inquiry network meetings (2010 Řecko, 2011 Holandsko, 2012 Belgie, Francie, 2013 Praha, 2014 Tanzánie), Foundation and Applied Course (2015-17, Centre for Systemic Constellations, Londýn), Reconstructive School Carola Castillo (2015 Nizozemí, 2017 Švédsko, 2018 Belgie), Systemic Coaching with Constellations Programme: Practitioner Certification (COLPI 2018, Londýn), Aura škola (2018-19), Darja Shiatsu School (2019-2022).


Praxe ve společnostech (od roku 1993)

2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – zakladatelka společnosti a jednatelka, vedoucí konzultant a kouč
1996 – 2009: Extima, s.r.o. – zakladatelka společnosti, vedoucí konzultant a kouč
1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultant v oblasti marketingových výzkumů a trenér měkkých dovedností
1993 – 1994: Regie Radio Music – marketingový manažer
1993: Evropa 2 – členka marketingového týmu


Další funkce a členství

Členka Stavovské rady České asociace koučů (odborný orgán); prezidentka České asociace koučů v letech 2008 a 2009; členka České systemické společnosti; členka European Mentoring and Coaching Council.


Jazyky

Čeština – rodný jazyk
Angličtina – plynně
Francouzština – plynně
Dánština – konverzačně


Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně)

Výzva. Náročnost. Velké cíle. Komplexita. To vše mě v minulosti přitahovalo a přineslo velký úspěch. Dnes mě přitahuje harmonie, příroda, celistvost, moudrost a pokora. Mým motorem je neustálá potřeba růst a až posedlost po poznání – o čem je svět a jak funguje? A potřeba pomáhat lidem – v tom cítím opravdový smysl.


Co mám na sobě ráda

Vnímání věcí v širokém kontextu, schopnost se učit a měnit, přitažlivost vyššími cíli (podpora duševního a duchovního růstu, lásky k lidem, lásky k vlasti).


Co u sebe chci změnit

Chtěla bych být tolerantnější a citlivější i v případech, kdy někdo jedná proti mým zájmům. Asi vždycky budu mít pocit, že bych mohla být více milující bytostí.


Jaký typ klientely přitahuji

Velmi inteligentní, zpravidla úspěšní lidé, poctiví a ambiciózní. Zvídaví, s potřebou na sobě pracovat.


Moje vize

Nabízet komplexní služby ve smyslu psychického a fyzického zdraví jednotlivců a celkového zdraví organizací a společnosti.


Moje hodnoty

Láska. Svoboda. Lidský růst.


Moje oblíbené teze

Co je nějaké, může být jinaké.
Many are called, few are chosen.
On ne sait jamais.


e-mail: lauritzenova@systemicky-institut.cz

Dr. Magda Loumová

Profese

Lektorka měkkých dovedností (koučování, dovednosti vyjednávání a efektivní komunikace, vedení lidí, práce s vlastním potenciálem, čas a priority a další); systemický kouč (Akreditovaný profesionální kouč ČAKO), tvůrce a organizátor vzdělávacích projektů a kurzů, systemický psychoterapeut (soukromá terapeutická práce – individuální a rodinná terapie). Vystupuje ve sdělovacích prostředcích (Český rozhlas) a píše články do odborných časopisů.


Kvalifikace

Ped.f.UK Praha, rigorózní zkouška
Rodinná terapie (certifikát IRT Praha), Systemická terapie (systematický 7-letý výcvik v systemickémpřístupu-certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Narativní terapie (certifikát ISZ, Praha), Koučování a moderování (Newton Solutions Focused), Akreditovaný profesionální kouč (Česká asociace koučů)


Praxe a spolupráce

2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – konzultant a kouč
1992 – nyní: soukromá terapeutická a konzultantská praxe, přednášková činnost na VŠ(MUP), spolupráce se soukromou ZŠ Školou Hrou, Českým rozhlasem a Českou televizí atd.


Další funkce a členství

Členka České asociace koučů; členka České systemické společnosti; členka SOFT


Jazyky

Čeština – rodný jazyk
Angličtina – středně dobře
Němčina – hovorově
Ruština – hovorově


Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně)

Snaha ovlivňovat to, co jde ovlivnit, respekt vůči toku života a věcem, které přináší k přijetí, kombinace potřeby živého dobrodružství a smysluplného povolání, schopnost počkat si na správný čas a správné lidi, poznat své nadání a najít v sobě chuť a vůli ho rozvíjet. Být s lidmi a umět být užitečná. Taková je teď, pevně věřím, moje profese.


Odkud a kam jdu (nebo si to myslím)

Od zaměření se na sebe v kontextu života (nejčastější otázka „proč mi to dělají?“), přes opomenutí sebe pro ostatní, přes období „bez kontaktu se zemí“,k opětovnému zaměření se na sebe, v tomto životě, na této zemi v tomto čase a se snahou skrze toto vše se pochopit (nejčastější otázka „co dělám proto, že se mi děje..?) :-).


Jací klienti mě vyhledávají

Milí a laskaví lidé, se smyslem pro humor, s očekáváním místy až nadpřirozených dovedností, inteligentní, s důrazem na efektivitu, tvůrčí, s fantazií, nadstandardní v očekáváních přístupu, poctiví, hledající.


Moje vize

Rozvíjet smysluplné způsoby práce se sebou samotným, s lidmi v týmech i organizacích, prosazovat a přesvědčovat o potřebě efektivní, rozvíjející a etické práce s lidským potenciálem.


Moje hodnoty

Zdraví. Láska. Svoboda. Nezávislost (v dobrém slova smyslu). Příroda.


Moje oblíbené teze

Jediný, co se ukázalo mít v životě smysl, bylo bej slušnej ke svým bližním. :-)


Reference

Allianz pojišťovna
GARP
Mareco
Psyma
MF ČR
Cordeus
Modrá Pyramida
UNIQA
Wustenrot
Frekvence 1
Institut environmentálních studií (Veolia Voda)
Severočeské vodovody a kanalizace (SČVK)
Český rozhlas
a další..

John Raddall

Profession

John Raddall is CEO of Quanta Consulting (Pty) Ltd, a company he founded in 1992. Quanta specialises in the development of leaders, their teams and their organisations. Quanta has developed its own unique brand, philosophy, methods and tools to both measure the energy of leaders and organisations, and very specific and practical tools for increasing both energy and performance.

Quanta’s methods and tools have been used in South Africa, the Czech Republic, Germany, Greece, Denmark, Australia, New Zealand, Hong Kong, US and UK.

Quanta base their specialised approach on their simple systems model, which shows leadership energy as the primary driver of organisational energy and performance. Their research shows a strong and positive correlation between the level of leadership energy and organisational energy on the input side of the equation with customer satisfaction and profitability on the output side.

The Quanta philosophy is straightforward and practical. As leadership energy is the primary driver of all organisational performance, the best way to increase innovation and performance is to increase leadership energy. Quanta does this through the application of their own customised assessment tools and the implementation of their unique behavioural change methodology.


Education and Qualification

John has a Bsc (QS) degree from the University Of Cape Town and a Masters in Business Leadership from UNISA, which he passed with distinction.


Work Experience

John’s early work experience was with a multidisciplinary firm of consulting engineers, Zakrzewski Associates, followed by a stint with the Council for Scientific and Industrial Research (SA).

His consulting experience started in 1989 with the Hay Group, a global organisational development consultancy, where he was Director Strategy.

In 1992, he launched his own company, Quanta Consulting (Pty) Ltd.

John has also guest lectured at six internationally recognised business schools.


Client Experience

John has worked with a very wide range of corporate clients, executive teams, senior managers, employees and labour unions. Clients include airlines, banks, insurance, IT, construction, telecommunications, retail, wholesale, engineering, education, energy supply companies, and government.


Vision

We live on a small planet circling one of a billion similar suns in a relatively lonely corner of just one of several billion galaxies. We have but one chance as a species to explore the magic of our universe, to learn and to grow. John’s vision is to help leaders on this unique journey of life.


Values

Exploring possibility, innovation, courage, chivalry, integrity, fun.


Favourite Sayings/Thesis

“The only thing I know is that I know nothing!“ Socrates.

Peter Bach Lauritzen

Profession:

Just now in a transition period changing from being a civil servant in Denmark to self-employed in Prague.

I have worked since 1995 as a school principal at a school in a Danish residential home for children with behavioural problems. When I moved to Prague in 2011, I continued working part time there as a project leader and leadership consultant.

At the same time, I have been studying and working with leadership for schools.

I have been a moderator on courses and conferences both in Denmark and aboard.

In Denmark doing this mainly at conferences for school leaders and teachers in special education.

Internationally As organizer, co-host and moderator at the Systemic summer gatherings in England. And this year also as Organiser of the European AI network’s conferences in Zagreb, Reggio Emilia, Prague and Tanga, Tanzania


Education and Qualifications

  • English studies University of Aarhus 1980-1982
  • Teacher, Aarhus Seminarium 1986 (Teachers Training College of Aarhus)
  • Main subjects: English and History.
  • Minor subjects: Danish, maths, religion, PE, society studies
  • ”Leadership of Schools and Other Educational Institutions” DPU (Danish University of Education), Copenhagen and Aarhus 1996
  •  Systemic leadership education, Attractor, Aarhus 2004
  •  A number of courses in leadership and coaching
  • Various Appreciative Inquiry courses and workshops in Denmark and abroad

Work experience (from 1986)

1986-89 worked as a teacher in a Danish elementary school

1989 -1991 worked in special education as a teacher.

1991 – 1994 worked at Bøgholt Residential Home as a teacher.

1994 – 2011   worked at Bøgholt Residential Home as a school principal.

2011 – 2014 worked part time at Bøgholt Residential Home as a leadership consultant and project leader and co-inventor of the project “The Right Path”, teaching pupils that have been excluded from the mainstream school system.


Other work

Leader at Aarhus ungdomsskole 1993- 2010

Leader of Kanonskolen 2002-2006

Leader of the project “Border Class” teaching pupils with special needs, mainly with Arabic background.

Coordinator of the Aarhus network of school leaders at residential homes.

Guest teacher at VIA University College in a coordinated program for students who are going to become teachers, pedagogues and social workers.

Guest teacher at Program for Community and Youth Work studies, Manchester University, School of Education.


Functions and Memberships

Member of the Czech Association of Coaches;

Member of: ”The Initiative Group”: a group of school leaders arranging conferences for school leaders and teachers at the schools of Danish residential homes.

Member of European AI network


Languages

Danish – mother tongue

English – fluent

German – conversational


How I became who I am professionally

Realising that I could do “more” as a leader than a teacher, I started a journey that always built on helping or creating changes based on the strengths of the people in the organisation. Along the path, I found some very useful tools the systemic approach, the Appreciative Inquiry and other strength based approaches. All of these tools supporting my ideas and working with the best possible communication between people. I also see them as both strong organisational and pedagogical tools


What I like about me

I have a strong instinct, and I have the courage to follow it. But at the same time I am not afraid to seek advice and learn from others. I am empathetic and good at staying connected with people.


What I want to change about me

I would like to be more active in my search for new projects and


What kind of clientele I attract

People who want to bring out the best in themselves and in others.


My vision

To help people discover their strengths and to use them both in their professional and personal life.


My values

Trustworthiness, respect, commitment, and tolerance


My favourite sayings

Non scholae sed vitae discimus. (We do not learn for school, but for life).