Supervize pro kouče

Milí přátelé – koučové,

v rámci vašeho dalšího rozvoje vám nabízíme skupinové supervize v těchto termínech:

  • 17. března 2020 (úterý): Magda Vašáková
  • 14. května 2020 (čtvrtek): Klára Lauritzenová
  • 13. října 2020 (úterý): Magda Vašáková
  • 20. listopadu 2020: Klára Lauritzenová

Supervize se konají vždy od 14,00 do 18,00 hodin v místnostech Systemického institutu v Břehové ul. č. 1, Praha 1 – Staré Město.

Skupina je určena pro 3 účastníky. Při neobsazení termínu lze čas využít i pro individuální supervize.

Cena činí 2 000 Kč na hodinu práce supervizora. Účastníci se o zaplacení podělí.

K supervizi je nejvhodnější přinést video nahrávku koučovacího rozhovoru. Lze však pracovat i s audio nahrávkou. Důležitá je dobrá kvalita zvuku. Nejméně efektivní, ale přesto možná je práce s kazuistikou klienta v rozhovoru se supervizorem.

Supervize jsou často vnímány jako náročná záležitost, kdy koučové ukazují svoji práci před ostatními. Jde však o nejefektivnější způsob, jak na své profesionalitě pracovat. Aby se všichni cítili dobře, vytváříme bezpečné a přátelské prostředí. Nebojte se a přijďte!

Obsazenost termínů:

17. března 2020 (úterý): Magda Vašáková

14. května 2020 (čtvrtek): Klára Lauritzenová

13. října 2020 (úterý): Magda Vašáková

20. listopadu 2020: Klára Lauritzenová

Přihláška na akci:

Supervize pro kouče

Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.