Změnové projekty

„Opravdu vážné problémy, jimž bude lidstvo čelit, se týkají naší neschopnosti chápat naše komplexní lidské systémy a řídit je.“ (Peter Senge)

Změnovými projekty máme na mysli ty události, kdy se organizace potřebuje změnit, aby dosáhla náročných podnikatelských cílů.
Žádná skutečná změna v organizaci se neobejde bez změny myšlení a chování lidí. Takové posuny však patří mezi nejtěžší. Pro jejich úspěšné završení je tedy třeba příslušné kvalifikace a dostatek zkušeností. Proto je zpravidla třeba náročnější projekty realizovat s pomocí externích konzultantů.
V podstatě rozlišujeme dva druhy změnových projektů: změny parciální, kdy se podaří zavést nové návyky, zefektivnit procesy nebo zlepšit profesionální dovednosti. Opravdovým vrcholem umění managementu je však dosažení změn systémových, kdy se mění charakter celé společnosti (dochází k přeměně sociálního systému, myšlení a postojů lidí).
Chceme-li docílit systémové změny, musíme se na firmu dívat jako na celek, v celé její komplexitě. Musíme rozumět zákonitostem jejího fungování: vědět, jaká opatření mají šanci na realizaci, co mohou přinést a způsobit a jaká jsou jejich rizika.

Z mých dlouholetých zkušeností vyplývá, že není tak složité přimět zaměstnance k tomu, aby dostali chuť převzít zodpovědnost, angažovat se v procesu změny a dokonce i pracovat v tomto smyslu navíc.. Největší překážkou bývá následný pocit ohrožení top managementu, který začíná změnám bránit, protože přestává mít jednoznačnou kontrolu nad situací. Na straně „běžných“ zaměstnanců to pak bývá nedostatek kompetentnosti, tj. schopnosti spolurozhodovat a ovlivňovat věci správným směrem díky svému vzdělání a zkušenostem.

Pro úspěšné procesy změny je tedy potřeba:

  • odvaha managementu spustit přirozené procesy změny, které donutí i je se změnit
  • dostatečný prostor pro podíl lidí na směřování, ovlivňování a spolurozhodování
  • relevantní vzdělání a výcvik pro zvýšení profesionality zmocněných lidí

Nástroje změnových projektů

Koučování

Je přirozeným nástrojem pro svoji schopnost dosahovat u lidí změny postojů a myšlení, posilovat jejich zdroje ke změně, převzetí zodpovědnosti a podnikatelské myšlení.

Poradenství

Naši konzultanti disponují plnohodnotnou kvalifikací a rozsáhlým know-how v oblasti řízení a změn sociálních systémů, zejména systemického přístupu.

Workshopy

Jde o vedení a facilitaci práce v týmech, kdy účastníci sami řeší problémy své společnosti, stanovují si cíle změn a vytvářejí nejefektivnější cesty k jejich dosažení.

Vzdělávání

V mnohých případech nejsou zaměstnanci sami schopni profesionálně naplňovat stanovené cíle, ačkoli mají chuť a ochotu převzít zodpovědnost. Je třeba jim dodat příslušné znalosti a dovednosti.