BOD OBRATU – seberozvojový program pro druhou polovinu života

Nemůžeme prožít odpoledne našich životů podle plánů z životního rána. (Carl Gustav Jung) 

 

První půlku života věnujeme většinou založení rodiny a budování kariéry. Je nám často jasné, co chceme a jdeme si za tím s mladickou energií. Ve středním věku už máme všechno, co jsme kdy chtěli. Obrazně řečeno jsme postavili dům, zplodili dítě, zasadili strom – a najednou se nám začíná vkrádat otázka po smyslu. Co teď? Teď už to bude stejné až do konce života?

Jak dát svému životu nový smysl, jak znovu zažívat radost a cítit se plný energie? K tomu potřebujeme dobře vědět, kdo jsme. Teprve pak můžeme vědět, co dělat.

Prodlužováním věku dožití vzniká lidem nová životní etapa mezi koncem pracovního života a skutečným stářím. Je to zhruba 15 až 20 let aktivního života, než začne tělo rapidně uvadat. Jakási nová Dospělost 2.0. Jak s ní naložit, aby nám byla co největším přínosem a prožili jsme ji šťastně?

Pro někoho to může být naopak doba prožívaná jako ztráta. Teskní po dřívějším životě, kdy byli v práci vlivní a v centru pozornosti, chtějí, aby po nich něco zůstalo. Jak se s tímto vyrovnat a přeprogramovat se?


Je to pro vás?

Kdo vlastně jsem? ◊ Jaký mám můj život smysl? ◊ Záleží na mně? ◊ Co opravdu chci? ◊ Co ještě můžu přinést tomuto světu? ◊ Co mám dělat? ◊ Jak žít přiměřeně svému věku?

Pokud je vám zhruba 50 nebo více a kladete si podobné otázky, připojte se do našeho seberozvojového programu, který se řadí do oblasti tzv. “postkariérového vzdělávání”. Setkáte se v něm se zkušenými lektory a inspirativními osobnostmi v roli přizvaných tématických hostů. S podobně naladěnými účastníky budete společně hledat vaše odpovědi.


Koncepce programu

Program je koncipován do čtyř částí, které se ovšem přirozeně prolínají:

Kdo jsem

Sebepoznání, sebevědomí, sebepřijetí. Dary a talenty, které jsem dostal/a do vínku. Jak se mohu opřít o své předky. Zásadní momenty v mém životě, nástroje k ohlížení se zpět. Sebevědomí a sebepřijetí. Osobnostní růst.

Bod obratu

Méně kariéry, více rodiny, vztahů a sebenaplnění. Změna kariérního narativu (jak) na obdarovávací (proč). Od řízení ostatních ke službě. Rozpouštění ega. Dobročinnost a dobrovolnictví.

Štěstí, jeho hledání a možná redefinice. Zpomalení a jak ho dosáhnout. Intelektuální zvědavost a duchovní růst.

Zlepšení kvality života. Jak se chci seberealizovat? Co chci ještě přinést společnosti? Co chci zlepšit v rodině?

Pozitivní motivace, oceňování, růst na silných stránkách.

Péče o sebe

Rovnováha těla a ducha. Relaxace, umění odpočívat. Celoživotní učení – jak trénovat mozek. Životospráva (výživa, pohyb, otužování). Fyzická a duševní kondice. Práce s negativními emocemi. Léčení starých bolestí.

Přesah

Já a spiritualita. Duchovní kondice. Láska a odpuštění. Pochopení základních životních pravd. Umění vnímat umění. Příroda, krajina, domov.


Co můžete od tohoto programu čekat?

 • Vyznáte se v sobě v této fázi života.
 • Budete společně s námi hledat životní moudrost a vyrovnanost.
 • Budete hledat svůj smysl, své štěstí – to, co vás naplní.
 • Naučíte se zpomalit.
 • Zlepšíte svoji kvalitu života a získáte více času pro sebe.
 • Zlepšíte kvalitu vztahů s vašimi blízkými.
 • Zjistíte, jak být co nejvíce užitečný ostatním.
 • Zkusíte si (aspoň z části ☺) vyřešit svoji minulost.
 • Naučíte se čerpat ze svých zdrojů a od svých předků.
 • Přesvědčíte se o potenciálu celoživotního učení (masírování mozku).
 • Budete se o sebe umět dobře starat po stránce fyzické, duševní i duchovní.
 • Utřídíte si své plány do budoucna.
 • Dostanete inspiraci a doporučení na další přínosné programy a kontakty na mnoho lidí, kteří vám na vaší další cestě životem mohou pomoci.
 • Stanete se členem komunity lidí v podobné situaci, se kterými budete sdílet niterné zážitky a s nimiž se můžete navzájem podporovat i prakticky si pomáhat. Možná získáte i nové přátele na zbytek života ☺.

Rozsah:

16 dní v průběhu roku + 2 dny ve svépomocných skupinách


Termíny:

7. – 8. dubna 2025 (po, út)

12. – 13. května 2025 (po, út)

23. – 24. června 2025 (po, út)

červenec, srpen: svépomocná skupina

8. – 9. září 2025 (po, út)

9. října 2025 (čt)

7. – 8. listopadu 2025 (pá, so)

10. – 11. prosince 2025 (st, čt)

prosinec, leden: svépomocná skupina

11. února 2026 (st)

19. – 20. března 2026 (čt, pá)


Místo konání:

TEREZA, vzdělávací centrum, Haštalská 17, Praha 1 – Staré Město (podkrovní místnost)


Cena a platební podmínky:

Včasná platba (splatnost do 31. 12. 2024): 38 000 Kč
Standardní platba: 42 000 Kč (možno rozložit do splátek)


Lektoři:

Klára Lauritzenová, kouč a průvodce životními změnami

Přes 25 let pracuje s lidmi a snaží se jim dělat průvodce jejich životem a rádce v problémech. Má za sebou více než 10 000 odkoučovaných hodin a mnoho odvedených výcviků. Vedle koučování se věnuje psychoterapii a rodinným a organizačním konstelacím.

Vystudovala zahraniční obchod (VŠE, Praha) a Marketing management (Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Francie). Držitelka mnoha profesních certifikátů: EIA Senior Practitioner (European Individual Accreditation, European Mentoring and Coaching Council), Systemické koučování (Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (Centre for Coaching, Londýn, GB), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (Centre for Stress Management, Londýn, GB), Systemic Coaching with Constellations Programme: Practitioner Certification (COLPI, Londýn, GB), Přírodní léčitelství (Aura škola), Shiatsu (Darja shiatsu school).

Jejím oblíbeným mottem je: “Co je nějaké, může být jinaké.” 

  

Miroslav Hřebecký, lektor, analytik vzdělávací politiky, programový ředitel EDUin

Přes 20 let se věnuje vzdělávání dospělých jako lektor, nejčastěji pracuje s řediteli škol, představiteli samospráv a s postgraduálními studenty. Jeho semináři a kurzy prošlo přes 7 tisíc pracovníků ve školství. Původní profesí pedagog, 18 let strávil ve školství, byl ředitelem ZŠ a gymnázia. Nyní se věnuje vzdělávací politice, je zapojen v pracovních skupinách MŠMT i neziskových organizací, zasedá v Národním konventu o vzdělávání. K problematice vzdělávání se velmi často vyjadřuje v médiích a na veřejnosti.

Vystudoval učitelství (PedF UK Praha), školský management (Centrum školského managementu při PedF UK Praha) a Management in Education (Manchester University). Absolvoval mnoho kurzů a zahraničních stáží na problematiku školství.

K Bodu obratu říká: “Postkariérové vzdělávání je prudce se rozvíjející fenomén na Západě. Prodlužováním věku dožití nám vzniká nová životní etapa mezi koncem pracovního života a stářím. Pojďme jí naplnit co nejaktivněji!”

 

Hostující lektoři:

Marek Orko Vácha

Římskokatolický kněz, přírodovědec, pedagog, spisovatel, skaut, farář ve farnosti Lechovice u Znojma a zároveň kaplan akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Je přednostou Ústavu etiky na III. lékařské fakultě UK Praha. Vystudoval obor molekulární biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU Brno a teologii pak v Olomouci a Bruselu. Účastnil se dvou výprav na Antarktidu. Šest měsíců žil v trapistickém klášteře ve Francii. Publikuje v řadě odborných i populárních periodik, zabývá se problematikou etiky v biologii, genetice, klinické medicíně, ale i obecným tématům morálky. Je autorem více než dvaceti knih.

 

Ivan Přibyl

Propagátor sportu, zdravého životního stylu a aktivního pohybu i pobytu v přírodě. Pedagog z FF UK a PedF UK, nyní středoškolský učitel. Působí i jako lektor Univerzity třetího věku při FTVS UK.

Zaměření: outdoorové aktivity, sportovní hry, prožitková pedagogika, hry v přírodě, sociálně-psychologické hry. Působí jako trenér lyžování, snowboardingu a tenisu.

 

 

 

Dana Moree

Sociální pedagožka, antropoložka a joker v divadle utlačovaných. Věnuje se výzkumně i prakticky tématům spojeným s marginalizací, interkulturním soužitím a vzděláváním. Vyučuje na Fakultě humanitních studií UK. Absolvovala sérii výcviků v metodě divadla utlačovaných, výcvik systemické supervize a koučování, terapii zážitkem a základy krizové intervence, PBSP.

 

 

 

 

 

 

Jan Bartoš

Původně kulturní historik, nyní ředitel Centra Elpida. Patnáct let vede projekt vzdělávacího a kulturního centra pro aktivní seniory. Zakladatel lektorské akademie Senior Friendly Teacher (SEFTE). V posledních letech se zabývá tématy dobrovolnictví seniorů, budování komunit a e-learningu pro seniory. Absolvent 200 hod. manažerského výcviku podle Kompetenčního modelu American Management Association (AMA). Fotografuje a píše pro mezigenerační časopis VITAL.

 

 

Vanda Skálová

Kunsthistorička, kurátorka a lektorka. Vystudovala dějiny umění na FF UK v Praze. V průběhu studia se věnovala lektorské praxi a přípravě programů pro handicapované v Národní galerii v Praze. Pracovala v Obecním domě v Praze jako produkční a kurátorka výstav. Působila ve Východočeské galerii v Pardubicích na pozici kurátorky sbírky plastiky a zástupkyně ředitelky. Aktuálně je kurátorkou GASK, kde se věnuje umění přelomu 19. a 20. století a první poloviny 20. století, poválečné architektuře a designu. Zajímá ji problematika galerijní edukace, zprostředkování umění a otevřeného přístupu ke všem skupinám návštěvníků. Ráda pomáhá lidem hledat jejich cestu k umění.

Přihláška na akci:

Bod obratu

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.