Náš přístup

„Zkoumáme-li všechny velké pravdy, zjistíme nakonec, že jsou jednoduché a snadno pochopitelné; pokud ne, nejde o velké pravdy.“ (Napoleon Hill)

Výcviky koučování Systemického institutu naplňují všechna kritéria profesionálních výcviků v oblasti práce s lidmi. Jedná se především o dobře stanovený poměr mezi částí výukovou, tréninkovou a sebezážitkovou.

Výuka je nezbytná pro získání znalostní a teoretické báze kouče, o kterou se může vždy ve své práci a ve svém rozvoji opřít. Jsme příznivci vysoké úrovně vzdělání a ne jen pouhého hromadění technik bez solidní myšlenkové základny. Vzdělávání se soustředí především na teoretické zdroje koučování, specifické koučovské kompetence a metodiky.

Trénink spočívá především v praktikování koučovacích rozhovorů. Ten probíhá v bezpečném a přívětivém prostředí tak, aby účastníci mohli experimentovat a nebát se chyb.

Sebezážitková část je pro budoucí kouče nezbytná a na rozdíl od mnoha jiných poskytovatelů výcviků ji rozhodně nezanedbáváme. Je nezbytné, aby si účastníci prošli vlastním seberozvojem, zažili růst a dotkli se hlouběji svých osobností. Jen tak mohou být pro své budoucí klienty důvěryhodnými a získat si u nich respekt a autoritu.


Koncepční výcviky zahrnují tyto oblasti (dle Akreditačního řádu České asociace koučů):

A. Výuka specifických koučovských kompetencí
B. Výuka zaměřená na rozvoj osobnosti a dalších dovedností využitelných v koučování
C. Výuka profesionální etiky kouče a kritického myšlení
D. Zážitková zkušenost s koučováním na sobě
E. Koučování pod supervizí

Celková délka vzdělávacího programu musí odpovídat úrovni, na kterou je kouč připravován. Jde o 80, 200 nebo 500 hodin. Výcviky obsahují ověření koučovských kompetencí zkouškou.

Obsahová náplň a organizace programu zajišťuje, že u účastníků dojde k odpovídajícím vědomostním, dovednostním a (u nejvyššího stupně) i osobnostním změnám.

Odborným garantem všech výcvikových programů Systemického institutu je vždy výhradně kouč s platnou nejvyšší akreditací (Akreditovaný kouč Supervizor).

Více se dozvíte v aktuálních kurzech.