Výcvik koučování II. – Osobnost profesionálního kouče

„Mnoho z toho, čím jsme si na kurzu prošli, šlo hluboko pod kůži a nepochybuji, že tam i zůstane.“ (účastník výcviku)

Milí přátelé koučové,

Máte za sebou základní výcvik v koučování, který vás naučil řemeslo a dal vám nástroje k vedení koučovacího rozhovoru. V lepších případech vás také vybavil myšlenkovým zázemím pro práci s lidmi.

Kouzlo a úspěch koučování však spočívá především v osobnosti kouče.

A zde získáváte podstatnou konkurenční výhodu, kterou lze těžko zkopírovat. Vynikajícímu koučování se nemůžete „naučit“, k němu je třeba se dostat dlouhodobou prací na sobě samém.

Zkušenosti stále znovu ukazují, že profesionalita v koučování je přímo úměrná výši investice do kontinuálního seberozvoje.

Nabízíme vám projít kus této cesty s námi v nadstavbovém výcviku, který je koncipován v souladu s kritérii pro vyšší stupně výcvikových programů EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Program je zaměřen především na váš vlastní intenzívní rozvoj formou koučování ve skupině, kdy koučovací rozhovory vede s účastníky supervizor. Budete tedy pracovat na sobě a budete také přítomni práci zkušeného kouče s vašimi kolegy. Kromě toho budete pochopitelně sami koučovat. Cílem je, abyste dále rozvíjeli svůj vlastní koučovací styl. Ten si rozšíříte mimo jiné o zážitkové techniky práce s klientem, nebo o práci se skupinou. Vybavíme vás také potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. V neposlední řadě se budeme zabývat nejvyšším kontextem práce s lidmi, kterým je etika. Součástí výcviku jsou supervize se supervizory podle vašeho výběru.

V porovnání se základním Výcvikem koučování Systemického institutu je tento výcvik velmi rozdílný. Účelem základního programu bylo naučit vás řemeslo. Cílem pokračovacího výcviku je rozvinout v prvé řadě vaši osobnost, váš vlastní styl a získat velké množství praktických zkušeností.

Intenzívní rozvoj umožňuje i poměrně malá skupina cca 9—12 účastníků.


Výcvik vedou tito supervizoři:

Klára Lauritzenová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Zázraky se dějí.“

 

 

 

 

 

 

untitled1

Magda Vašáková Loumová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Ve své hlavě tvořím svůj příběh o světě.“

 

 

 

 

 

Profily supervizorů můžete najít na https://www.systemicky-institut.cz/cs/lide/  nebo na https://www.emccglobal.org/directory/.

 


Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí), rozdělených jako 5 x 2 dny. Supervize se dějí mimo společná setkání a účastníci si je domlouvají individuálně. Mohou se také přihlásit do tříčlenné skupinky – viz. Supervize pro kouče na úvodní straně tohoto webu.


Termíny

1. 10. – 11.  listopadu 2022 čt, pá Klára Fousek
2. 15. – 16. prosince 2022 čt, pá Magda Praha
3. 26 – 27. ledna 2023 čt, pá Klára Fousek
4. 2. – 3. března 2023 čt, pá Klára, Magda Praha
5. 18. – 19. května 2023 čt, pá Magda, Klára Fousek

 


Harmonogram na Fousku

  1. den: 10 – 18; 19,30 – 21,00
  2. den: 8,30 – 16,30

Harmonogram v Praze

  1. den: 9,00 – 17,00
  2. den: 9,00 – 17,00

Místo konání

Střídáme pobytovou část v krásné přírodě a setkání v Praze. První, třetí a páté soustředění se koná ve Štědroníně:

Penzion FOUSEK

Štědronín 15, 397 01 Písek
tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98
fousek@zvikov.cz
www.zvikov.cz

GPS:
N 49° 25,195´
E 14° 10,890´

Případné požadavky na zvláštní stravu je nutno nahlásit předem.

V Praze se uskuteční 2. a 4. setkání v sídle Systemického institutu, Praha 1 – Břehová 1.

 


Program:

 

Hledání vlastní integrity v roli kouče aneb prohlubování osobnostního rozvoje.

Kdo jsem a jaká je moje cesta?

Kde je těžiště mojí role kouče?

Kde jsou mé limity a hraniční témata?

Jak kultivuji svoji profesionální intuici?

Mám odvahu pracovat s „těžkými“ tématy?

Hledání vlastní pozice ve světě etiky.

 

Schopnost být přítomný tady a teď aneb práce s vlastním uvědoměním v koučování.

Co já vnáším do koučování?

Jak se moje sebe-vědomí odráží v mé práci kouče?

Umím pozorovat paralelní procesy?

Jsem si vědom vlastních projekcí, přenosu a protipřenosu?

Vstupování klientovi do procesu.

 

Sebezážitky v koučování

Ačkoli sebereflexe v dialogu je základním nástrojem koučování, mnoho se může změnit zásadně rychleji, používáme-li zážitkové formy práce.

Jak o ně rozšířit svůj repertoár?

Jak se nebát experimentů.

 

Nástroje v koučování pomáhající uvolnit odhodlání a kreativitu klienta

Jak a kdy vhodně používat v koučovacím rozhovoru metafory, asociace, stavovou linii, 2 židle, mentorský stůl, symboly nebo provokativní a náročné otázky.

Systémový přístup v koučování

Jak využít konstelačních technik v práci s jednotlivcem.

 

Čtvrtý rozměr koučování aneb změna v koučování jako fenomén.

Co změnu způsobuje a kdy se děje?

Jak změnu „neprošvihnout“?

Efektivizace cesty klienta k jeho výsledku.

 

Vyšší dívčí aneb skupinové koučování.

V čem se vlastně liší individuální a skupinové nebo týmové koučování?

Co dělá interakce a dynamika ve skupině?

Dovednosti a nástroje pro práci s týmem.

 

Budování vlastního koučovacího byznysu aneb schopnost získat zakázku vně či uvnitř firmy.

Jak vystihnout výzvy a umět je realizovat?

Co umíme nabídnout nebo jak se umíme prodat?

Esence byznysového myšlení pro kouče.

Úspěšný byznys jako důsledek autenticity.

 

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

Každé soustředění je věnováno vybraným tématům, ale vždy obsahuje rozhovory supervizora s každým z účastníků – klientů na jejich kontraktu. Tím se ostatní učí přímo z práce supervizora.


Přihláška:

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře, který se nachází na této stránce vpravo nahoře.


Podmínky pro získání certifikátu

  • 100%ní docházka na výcvik (možnost placených náhrad)
  • 15 hodin supervizí
  • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
  • Plná úhrada výcviku
  • Certifikát ze základního výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nemá-li účastník certifikát ze základního výcviku koučování, může ho nahradit zkouškou u některého ze supervizorů výcviku. Účastnit se může v každém případě.
Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.


Cena

Včasná platba (splatná do 15. července 2022): 46 000 Kč

Standardní platba: 58 000 Kč

K ceně výcviku je třeba připočítat DPH ve výši 21%.

Součástí výcviku jsou i supervize, které si účastníci domlouvají a hradí zvlášť. Do min. počtu 15 hodin supervizí nutných k získání certifikátu se započítávají i supervize, které měl účastník v období dvou let před výcvikem. Supervize se zpravidla čerpají i v průběhu doby po ukončení výcviku.

Cena za hodinu supervize s domluvenými supervizory je 2 000 Kč za hodinu.

Účastníci se také mohou hlásit na skupinové supervize na www.systemicky-institut.cz, které jsou výhodnější.

 

Soukromým plátcům nabízíme výhodnější ceny i platební podmínky – informujte se.

Stravu a ubytování na Fousku si hradí účastníci zvlášť a činí cca 2 000 Kč za dvoudenní pobyt s plnou penzí.

 


E-learning

Součástí ceny je několik e-learningových kurzů, které se týkají programu (Základy koučování, Skupinové a týmové koučování, Konstelační formáty pro kouče, Diagnostika pro kouče, Narativní přístup). Naleznete je na www.learn2change.eu.

 


Platební podmínky

Podmínkou účasti je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti.

Cena za ubytování a stravu se hradí přímo penzionu.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka, kterého ovšem musí supervizoři schválit.

Přihlášením se do výcviku se také zavazujete k odebrání služeb penzionu (ubytování a plná penze). Jejich nevyčerpání podléhá plnému stornu.


Reference Výcvik koučování II.


„To se nedá popsat, to se musí zažít“

… Musím říct, že výsledek naprosto předčil má očekávání.

Celkový program byl postaven tak, že jsem pracovala sama na sobě a díky sebeuvědomění a vyřešení řady otázek jsem zažila výrazný progres ve všech oblastech mého života. Zároveň jsme se seznámili a protrénovali různé přístupy a techniky a tím obohatili náš koučovací repertoár.

… Fenomenální progres na naše koučovací dovednosti měly jistě i individuální supervize. Zpětná vazba na každou nahrávku mého koučování mne poučila, obohatila a zvedla kvalitu mého koučování.

Mělo to koncepci, řád, progres a nezměrný vliv do našich koučovacích dovedností. Cizelovali jsme řemeslo a zároveň se stávali mistry. Díky tomuto výcviku mám pocit, že se již mohu podepsat pod to, že jsem profesionální kouč. Také díky výcviku, který mne inspiroval a „nažhavil“, jsem absolvovala akreditaci u České asociace koučů – a založila vlastní koučovnu v Ostravě společně s mou supervizorkou. Jsem opravdu nadšená a výcvik mohu upřímně doporučit.

Děkuji tímto mým Mistrům supervizorům a jsem jim všem nesmírně vděčná za inspiraci, vedení, náročnost na mě i na sebe, lidský a profesionální přístup, velmi posouvající zpětnou vazbu, učení se zkušeností a zároveň za nesmírně citlivý a respektující přístup.

(Hana Fialová)


„Bylo to o mně a mém růstu a vývoji“

Pro mne to bylo hlavně o mě a mém růstu a vývoji jako kouče, ani tak o dalších postupech, pravidlech, technikách apod –  což jsem očekával původně.

A to bylo dobře.

Výcvik mi ukázal nejen jak na sobě dále pracovat, abych opravdu profesně rostl, ale i to s jakou pokorou přistupovat k práci dobrého kouče. Díky za to, je to skvěle zavazující.

(Pavel Křepelka)


„Kvalita lektorů a promyšlená skladba účastníků“

Jsem manažer, řídím firmu, a abych úspěšně řídil firmu, musím především řídit sám sebe.

Výcvik koučování II mi přinesl především pohled sám na sebe. Samozřejmě jsem se naučil nové techniky, které mohu používat v managementu firmy, ale hlavním pro mne zůstane nový pohled na mne samotného.

Na Výcviku koučování II jsou nejhodnotnější dvě věci: kvalita lektorů a promyšlená skladba účastníků. Kvalitní a zkušený lektor je zárukou vyčerpání daného tématu do morku, promyšlená skladba účastníků mi otevřela oči a poskytla pohled do života mimo manažerské sktruktury.

(Miloslav Masopust)

„Změnil se mi úhel pohledu na lidi a události kolem mě“

Koučování II. v Systemickém institutu jsem si vybral proto, abych zlepšil svoji komunikaci a pomoc sobě i manažerům a obchodníkům v týmu. Byl jsem velmi zvědavý, nakolik mě tento kurz posune a také proto jsem si v souvislosti s tréninkem stanovil nové pracovní cíle.

Sám jsem byl velmi překvapen, jak moc se mi změnil úhel pohledu na lidi a události kolem mě a ve výsledku nejen v pracovním životě. Poznal jsem nejen nové techniky, ale především se něco změnilo v mé hlavě a jsem dodnes velmi vděčný, že jsem mohl být u toho. A skvělí byli nejen lektoři, ale i parta nás, kteří jsme se na trénincích potkali.(Pavel Šikola)

 

Dotazy:

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz

Přihláška na akci

Výcvik koučování II. – Osobnost profesionálního kouče

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu