Výcvik koučování II.

Osobnost profesionálního kouče

Milí přátelé koučové,

Máte za sebou základní výcvik v koučování, který vás naučil řemeslo a dal vám nástroje k vedení koučovacího rozhovoru. V lepších případech vás také vybavil myšlenkovým zázemím pro práci s lidmi.

Kouzlo a úspěch koučování však spočívá především v osobnosti kouče.

A zde získáváte podstatnou konkurenční výhodu, kterou lze těžko zkopírovat. Vynikajícímu koučování se nemůžete „naučit“, k němu je třeba se dostat dlouhodobou prací na sobě samém.

Zkušenosti nám znovu a znovu ukazují, že profesionalita v koučování je přímo úměrná výši investice do kontinuálního seberozvoje.

Nabízíme vám projít kus této cesty s námi v nadstavbovém výcviku, který je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP – www.cako.cz).

Program vám nabídne především váš vlastní intenzívní rozvoj formou koučování ve skupině, kdy koučovací rozhovory vede s účastníky supervizor. Budete tedy pracovat na sobě a budete také přítomni práci zkušeného kouče s vašimi kolegy. Kromě toho budete pochopitelně sami koučovat. Cílem je, abyste si dále rozvíjeli svůj vlastní koučovací styl. Ten si rozšíříte o profesionální práci se skupinou. Vybavíme vás také potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. V neposlední řadě se budeme zabývat nejvyšším kontextem práce s lidmi, kterým je etika. Součástí výcviku jsou supervize se supervizory podle vašeho výběru.

V porovnání se základním Výcvikem koučování Systemického institutu je tento výcvik velmi rozdílný. Účelem základního programu bylo naučit vás řemeslo. Cílem pokračovacího výcviku je rozvinout v prvé řadě vaši osobnost.Výcvik vedou tito supervizoři:

 

Klára Lauritzenová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Zázraky se dějí.“

Více zde…

 

 

 

 

 

 

Magda Vašáková Loumová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Ve své hlavě tvořím svůj příběh o světě.“

Více zde…

 

 

 

 

 

Ondřej Krása

Akreditovaný profesionální kouč (APC)

„Na šťastné dětství není nikdy pozdě.“

Více zde…

 

 

 

 

 


Z referencí

„Výcvik koučování II. naprosto předčil má očekávání. Pracovala jsem sama na sobě a díky sebeuvědomění a vyřešení řady otázek jsem zažila výrazný progres ve všech oblastech mého života.“ (Hana Fialová)

„Pro mne to bylo hlavně o mně a mém růstu a vývoji jako kouče. Mnoho z toho, čím jsme si na kurzu prošli, šlo hluboko pod kůži a nepochybuji, že tam i zůstane.“ (Pavel Křepelka)


Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí), rozdělených jako 5 x 2 dny.


Program

 • Hledání vlastní integrity v roli kouče aneb prohlubování osobnostního rozvoje.
 • Kdo jsem a jaká je moje cesta?
 • Kde je těžiště mojí role kouče?
 • Kde jsou mé limity a hraniční témata?
 • Jak kultivuji svoji profesionální intuici?
 • Mám odvahu pracovat s „těžkými“ tématy?
 • Hledání vlastní pozice ve světě etiky.
 • Schopnost být přítomný tady a teď aneb práce s vlastním uvědoměním v koučování.
 • Co já vnáším do koučování?
 • Jak se moje sebe-vědomí odráží v mé práci kouče?
 • Umím pozorovat paralelní procesy?
 • Jsem si vědom vlastních projekcí, přenosu a protipřenosu?
 • Vstupování klientovi do procesu
 • Sebezážitky v koučování

Ačkoli sebereflexe v dialogu je základním nástrojem koučování, mnoho se může změnit zásadně rychleji, používáme-li zážitkové formy práce. Jak o ně rozšířit svůj repertoár? Jak se nebát experimentů?

 • Vnitřní postoj ve smyslu „deep democracy“ procesu (DDP)

Fenomenologická práce se signály, kdy vytvářím prostor, aby se mohla polarita konfliktu či hranice plně vynořit a mohlo dojít k novému náhledu. DDP je jednak vyjádřením hluboce nehodnotícího postoje, tak zároveň umožnění dát všem částem systému místo či zvědomení a uznání vynořujících se figur či rolí.

 • Ovlivnění systému skrze jednotlivce aneb práce s kontextuálním zadavatelem.

Co dělám s vnějšími a vnitřními kontexty ovlivňujícími proces koučování?

Jak zadání ovlivňuje proces?

Systémové myšlení v koučování.

 

 • Čtvrtý rozměr koučování aneb změna v koučování jako fenomén.

Co změnu způsobuje a kdy se děje?

Jak změnu „neprošvihnout“?

Efektivizace cesty klienta k jeho výsledku.

 

 • Vyšší dívčí aneb skupinové koučování.

V čem se vlastně liší individuální a skupinové koučování?

Co dělá interakce a dynamika ve skupině?

Dovednosti a nástroje pro práci s týmem.

 

 • Budování vlastního koučovacího byznysu aneb schopnost získat zakázku vně či uvnitř firmy.

Jak vystihnout výzvy a umět je realizovat?

Co umíme nabídnout nebo jak se umíme prodat?

Esence byznysového myšlení pro kouče.

Úspěšný byznys jako důsledek autenticity.

 

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

 

Každé soustředění je věnováno vybraným tématům, ale vždy obsahuje rozhovory supervizora s každým z účastníků – klientů na jejich kontraktu. Tím se ostatní učí přímo z práce supervizora.


Podmínky pro získání certifikátu

 • 100%ní docházka na výcvik (možnost placených náhrad)
 • 15 hodin supervizí
 • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
 • Plná úhrada výcviku
 • Certifikát ze základního výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nemá-li účastník certifikát ze základního výcviku koučování, může ho nahradit zkouškou u některého ze supervizorů výcviku.

 

Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.


Termíny, cena a místo konání

Aktuální informace najdete na úvodní stránce tohoto webu.

 


Dotazy

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz.