Konečně úspěšně podnikám – jak získat zákazníky

Máte v hlavě nápad na podnikání a netroufáte si začít? Nebo už jste začali, ale pořád to není ono?

Možná vám brání to, jak jste zvyklí přemýšlet, nebo vám chybí důležité znalosti a dovednosti.

Pokud nechcete promarnit šanci, přijďte se naučit vše podstatné v jednom výcviku a zažijte konečně pořádný posun.

Připojte se k nám do praktického zážitkového výcviku, vedeného třemi zkušenými průvodci s různou specializací, kteří v byznysu dosáhli měřitelných úspěchů. Lépe poznáte sami sebe a objevíte svoji vlastní cestu k dosažení toho, po čem toužíte.

 

Je tento výcvik pro vás? ANO, pokud chcete:

  • uskutečnit svůj nápad a získat zákazníky
  • vybudovat vlastní podnikání a necítíte se na to ještě dostatečně připraveni
  • dosáhnout většího úspěchu ve stávajícím podnikání

 

Co získáte? Všechno, co potřebujete ze tří důležitých oblastí:

  1. Myšlení – jak správně myslet
  2. Dovednosti – co musíte umět
  3. Znalosti – co potřebujete znát

 

Jak výcvik probíhá?

Výcvik je veden s respektem k jedinečnosti každého účastníka. Vytváříme bezpečné prostředí, ve kterém se každý může otevřít a prozkoumat své hlubší motivace i překážky. A v neposlední řadě se opřít i o ostatní účastníky, sdílet s nimi své zkušenosti a vzájemně se obohacovat.

 

Rozsah a termíny

9 dní

 

28. – 29. dubna 2025 (po, út)
22. května 2025 (čt)
18. června 2025 (st)
16. září 2025 (út)
16. října 2025 (čt)
12. listopadu 2025 (st)
8. – 9. prosince 2025 (po, út)

 

 

Program:

 

První den

Myšlení – co se změní ve vaší hlavě
Kdo jsem a co mi dává energii. Moje poslání, moje profesní cesta. Moje dary a jak je využít v podnikání. Jaké mám bloky a jak je překonat. 

Druhý den

Tvrdé dovednosti – co potřebujete vědět
Nastavení směrování v podnikání.

Třetí den

Měkké dovednosti – co potřebujete umět
Kompetence obchodníka. Sebeorganizace. Proces obchodu (fáze vyhledávání, oslovování zákazníků, fáze přípravy na kontakt).

Myšlení
Jak zvýšit své sebevědomí. Sebereflexe 2. řádu – jak o sobě přemýšlím, jak se k sobě chovám. Identifikace neužitečných myšlenkových vzorců.

Čtvrtý den

Měkké dovednosti
Proces obchodu (zahájení rozhovorů, fáze představení se). Trénink.

Tvrdé dovednosti
Sestavení byznys plánu.

Pátý den

Tvrdé dovednosti
Vytvoření marketingového plánu: jak a kde najít cílovou skupinu? Jak tvořit nabídku služeb pro cílovku?

Myšlení
Zažijete si být energeticky v kůži úspěšného podnikatele. Imaginace. Konstelační formáty. 

Šestý den

Měkké dovednosti
Proces obchodu (fáze získávání potřeb, předložení nabídky, argumentace a vyjednávání, uzavírání dohod). Trénink.

Myšlení
Jak být aktivním tvůrcem svého života/byznysu. Jak pracovat na svém myšlení a chování. Kde jsem na cestě k vytoužené budoucnosti a jaké budou moje další kroky.

Sedmý den

Měkké dovednosti
Fáze péče a udržování vztahů. Citlivá komunikace před nebo v konfliktu. Konzultace problémů z praxe. Trénink. 

Myšlení
Systemické zdroje, které mám k dispozici, a jak je využít ve svůj prospěch.

Osmý den

Tvrdé dovednosti
Marketingový plán: sestavení komunikační strategie. 

Myšlení
Konstelace k uvolnění překážek a energie.

Devátý den

Tvrdé dovednosti
Práce s databází zákazníků. Nastavení vlastního systému práce.

Závěrečné rituály.

 

Metody práce:

lektorské lekce, skupinová práce, intenzivní trénink a videotrénink se skupinovou reflexí, sebereflexe, koučování, konzultace, koučovací techniky, konstelace, imaginace, výklad, videa, sdílení, e-learning, domácí úkoly

Mezi jednotlivými soustředěními budete pracovat na domácích úkolech

Součástí výcviku jsou i svépomocné skupiny, které tvoří účastníci mezi sebou. Jejich smyslem je sdílení zkušeností a vzájemná podpora i mimo setkávání s lektory. 

 

Cena a obchodní podmínky:

první včasná platba (do 30. listopadu 2024): 40 000 Kč

druhá včasná platba (do 31. ledna 2024): 45 000 Kč 

standardní cena: 52 000 Kč (možnost splátek)

 

Součástí ceny jsou ucelené sady templatů pro marketing a obchod a e-learningové kurzy koučování a užitečných témat pro seberozvoj (sebevědomí, time management apod.) na www.learn2change.eu

 

Místo konání:

Klimentská 1443/50, Praha 1 (rohový žlutý dům, roh Klimentské a Helmovy ulice, vstup z Helmovy ulice) – místnost Banán

viz také https://pronajemklimentska.cz/

Každý den 9,00 – 17,00 hodin.

 

Průvodci:

 

Afaf Hennane

Počet let v byznyse a v práci s lidmi: 22 let

Kariéra:
Začala jsem pracovat v Procter & Gamble North West Africa, kde jsem se naučila prodávat a začala vést prodejní týmy. Poté jsem se posunula do oblasti trade marketingu v Coca-Cole. Od r. 2007 jsem pracovala v České republice v oblasti marketingu (Reckitt Benckiser, Nestlé, Jacobs Douwe Egberts). Vždy jsem vynikala v práci s lidmi, proto jsem také v rámci osobní transformace absolvovala výcvik koučování a začala pracovat na volné noze. 

Moje silné stránky:
Mám nadstandardní schopnost adaptovat se na nové prostředí a nové situace. Jsem empatická, a lidé to o mně vědí, proto za mnou často přicházejí se svými problémy. Jsem také velmi pracovitá a odvážná. 

Co mě spojuje s Klárou:
Klára je pro mě velmi důležitý člověk, protože díky ní jsem prožila svou dosud největší životní transformaci. Mám v ní velkou důvěru. Její práce mě inspirovala k důležitému kariérovému posunu. Vnímám její velkou profesionalitu a sílu, ale i blízkost a přátelství.

“Afaf is a great person to work with. I had the pleasure on several occasions. First, as CEO and VP for North West Africa, and later when she was marketing director at JDE. Afaf is passionate & totally dedicated to what she wants to achieve. She is very good at insights, supported by a sound common sense business judgment. She’s particularly good at understanding people. No surprise that she is much in demand as a coach! Afaf has a broad experience and can handle diversity, as proven by her successful integration from Morocco into the Eastern European culture. In net, I’d certainly like to work with Afaf again in the future.” 

                                                                                        (Peter Corijn, CEO of VUCASTAR Consulting)

 

Klára Lauritzenová 

Počet let v byznyse a v práci s lidmi: 30 let

Kariéra:
Začala jsem pracovat v marketingu, ale velmi rychle mě osud přivedl k práci s lidmi. Stala jsem se jedním z prvních koučů v této zemi a založila jsem úspěšnou společnost, kde jsem měla na starosti především přísun zákazníků. Koučování a byznys development jsou stále mojí hlavní pracovní náplní. 

Moje silné stránky:
Umím jít do hloubky. Pomoci lidem, aby prozkoumali své nejniternější myšlenkové vzorce, které pomáhají nebo naopak brání úspěchu. Mám systémové myšlení, jsem tedy schopna vidět souvislosti i tam, kde je třeba jiní nevidí. Mám talent rozpoznat klíčové místo v systému, kde je potenciál či problém. 

Co mě spojuje s Afaf a Honzou:
Afaf je krásná bytost, která v sobě spojuje velké srdce a zároveň velké schopnosti, a proto mi dělá radost s ní spolupracovat. S Honzou se znám už spoustu let a vím, že je to poctivý a pracovitý profesionál, otevřený k pomoci a spolupráci.
Oba jsou pro mě inspirací. 

„Během své dosavadní kariéry jsem prodělal celou řadu kurzů orientovaných na různé „techniky úspěchu“. Tato rychlá řešení jsou užitečná pro dočasné překlenutí akutních problémů, ale nejsou zdaleka dostačující pro dlouhodobý úspěch. Začal jsem si uvědomovat, že k úspěšnému životu je třeba zejména vlastní trpělivá práce v nitru mé osobnosti na formování návyků založených na principech. V této práci mi hodně pomáhá Klára Lauritzenová.“

 (Tomáš Pavlík, ředitel Profinit, s.r.o.)

 

Honza Korbel

Počet let v byznyse a v práci s lidmi: 19 let

Kariéra:

Poprvé jsem se dostal k obchodu jako student na univerzitě. Výsledky jsem měl, i když jsem obchodoval dost neohrabaně. Tehdy jsem se do obchodu zamiloval. Prošel jsem řadu tréninků, ale dnes už vím, že praxe je dosti odlišná. Několikrát jsem vystřídal role obchodníka i vedoucího obchodního týmu. Dnes doprovázím majitele firem a obchodní ředitele nebo vyhledávám pozice interim manažerů v týmech, které stojí před těžkými obchodními úkoly. Stále vedu svůj tým obchodníků, který si sám trénuji. Také aktivně obchoduji. V roce 2021 jsem během 7 měsíců postavil ziskovou obchodní firmu (Prodej hedvábí s.r.o) v oboru, ve kterém jsem nikdy předtím nepůsobil, a na trhu, který byl již roky obsazený a rozdělený mezi klíčové hráče. Úspěchu jsme dosáhli díky vynikajícímu zákaznickému servisu a pochopení zákazníků. 

Moje silné stránky:
Nejsem jen teoretikem a odmítám opakovat stereotypy jen proto, že někdo říká, že jsou správné. Některé dokonce rozporuji. Umím vidět věci v souvislostech a experimentuji s kombinováním poznatků mezi zdánlivě nesouvisejícími obory. Díky tomu se mi daří objevit skutečnou podstatu detailů, které rozhodují o úspěšnosti v obchodu. Nabídnu vám obchod postavený na kombinaci poznatků z koučování, teorie sociálních systémů, mezilidských vztahů a také bojových umění.

Co mě spojuje s Klárou a Afaf:

Máme společné hodnoty, což je to nejpevnější pouto. Potkáváme se na trhu již přes 10 let. Navzájem jsme si poskytli výcviky a díky sdílení znalostí, dovedností i úhlů pohledu na svět jsme se hodně sblížili.

„… Po bohatých zkušenostech s řadou společností jsme se rozhodli neplýtvat prostředky a investovat je do spolupráce s dodavatelem, který se dokáže přizpůsobit našim potřebám, je schopen cílené spolupráce a usiluje o skutečné výsledky….“                                                                          

Mgr. Tomáš Batěk, obchodní manažer, Global Blue Czech Republic

Kontakty:

 

Klára Lauritzenová: lauritzenova@systemicky-institut.cz

Afaf Hennane: afaf.hennane@systemickafabrika.cz

Jan Korbel: jan.korbel@jkorbel.cz 

 

Obchodní podmínky:

Včasné platby se hradí v celé částce, která musí přijít na účet organizátora do příslušného data. Standardní cenu je možné rozdělit na splátky podle dohody.

Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení alespoň části ceny.

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka.

Přihláška na akci:

Konečně úspěšně podnikám

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.