*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser

Rituály? Rituály!

Čas Vánoc, tradiční oslavy života a Boha. Rituál, kterých máme ve svých životech na první pohled tak málo. Na druhý to již může být jinak.

Rituál je symbolický, důležitý, upevňující naše vztahy a posilující naši identitu. A následně tím podporující úspěšné dosahování cílů. Nepotřebujeme toto i v našich firmách? Jaké rituály se ve vaší firmě odehrávají?

Pravděpodobně i ve firmě slavíte nějakým způsobem Vánoce, možná i odchod pracovníků nebo pořádáte pravidelný teambuilding.

Ale slavíte také pravidelně firemní úspěchy?

Jedna finská firma pracuje s rituály velmi promyšleně. Všichni se scházejí čtyřikrát do roka – na jaře, kdy se příroda probouzí k životu, dělají strategické plány; v létě teambuilding; na podzim hodnotí a uzavírají a před koncem roku slaví úspěchy. Dělají to tak už léta, jsou velmi úspěšní, nemají téměř žádnou fluktuaci a trvale rostou. Já vím, že to není jen díky rituálům, ale něco důležitého to o nich vypovídá.

S rituály se dá a mělo by se pracovat cíleně. Udělají mnoho práce za nás. Jsou komplexní, lidské, krásné … a mají „pákový efekt“ – malá investice přinese hodně užitku. Lidé mají většinou rádi tradice a promyšlené akce mají dobrý vliv na spokojenost zaměstnanců. Protože nejsou jen pracovní silou, jsou především lidmi…

-KL-

Jste to, čemu věnujete pozornost. Rituální čáry máry s rituály v systemice.
 

Je s podivem jak často mluvíme o rituálech, jak často o nich čteme, aniž bychom jim ale vědomě věnovali svou pozornost. A přitom jsou to právě ony, které stojí za největší dynamikou našeho života. Ne nadarmo se říká, že člověk je bytost rituálů a zvyků a známý systemický citát – „neříkej mi, co dokážeš ve výjimečných situacích, řekni mi, co děláš každý den“ – to jen potvrzuje. Naše identita a fungování je založena na rituálech. Rituál je jazyk, kterým se dorozumíváme ve svém okolí, se svou rodinou, kolegy, je to skutečná podstata toho, co v životě děláme.

Ze stručné definice vychází rituál především jako „pravidelně se opakující činnost, která vyjadřuje náš vztah k určitému tématu či hodnotě“. Nepochybujeme, že v tuto chvíli ti mnozí z Vás, kteří se seznámili se systémovým myšlením, musí zpozornět. Je-li totiž systém samotný definovaný vztahem svých prvků, pak je to právě rituál, který se podílí na jeho tvorbě, definici i změně.
Co je tedy rituál v systémovém myšlení?

  • Je nástrojem k budování či udržování systému, ve kterém žijeme svou realitu
  • Je cestou ke změně a dosahování cílů
  • Je součástí identity jednotlivce a firemní kultury

 
Pojďme se tedy před příchodem Nového roku zastavit a naučme rituály pracovat pro nás, pro naše cíle a pro naši změnu… Jak? To se dozvíte na webu

PD-

 

Rádi bychom Vám dali echo, že Echo, náš oblíbený Týdeník s velkým T, je mediálním partnerem druhého ročníku
European Sharing on Systems Thinking,
naší systémové konference s velkým E, S, druhým S a T.
A možná je to ten pravý společník pro Vás do roku 2016…

Více o předplatném zjistíte na stránkách ECHA… Echa … echa … ech…

Krásné Vánoce!

Co nás čeká…

Česká humanistická tradice v moderním managementu
Výcvik koučování I.
Výcvik koučování II.

European Sharing on Systems Thinking II.
Systémové myšlení pro manažery I.

Systémové myšlení pro manažery II.

 

Jsme uprostřed období, které je  tím nejrituálnějším obdobím roku. Staré odchází, nové se znovu rodí, aby se mohlo nadechnout v plné kráse s prvními paprsky jara. Cyklus se uzavírá, aby začal nanovo.

Význam této chvíle si uvědomovali nejen naši předkové, ale hluboce se dotýká i přítomnosti, kterou právě teď žijeme.  Ná krátký okamžik máme šanci se zastavit a pohlédnout na sebe jako na součást něčeho většího. Systému, chcete-li.

Jak rituály souvisí se systemikou, říkáte si?

Náš vánoční newsletter bude tentokrát trochu delší. Právě proto, abyste si své rituály s námi mohli jaksepatří užít.

Šťastný a veselý adventní čas! 

Za Systemický Institut
 
Klára Lauritzenová
& Pavel Digrin

 

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě Vámi poskytnutého e-mailového kontaktu a souhlasu s odebíráním novinek ze společnosti Systetmický Institut. Nechcete-li novinky nadále dostávat, odpovězte na e-mail s předmětem „NE“.

Děkujeme!This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|*

*|REWARDS|*