Popis produktu

Rozvojový program

Systémové myšlení pro manažery

Motto: „Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi?“ (T. S. Eliot)

 

Jak dosahovat lepších výsledků a přitom méně pracovat? Může být tento člověk mým vhodným nástupcem? Jak si stojí moje pozice v nové situaci? Co s problematickým členem týmu? Mám do firmy přijmout další společníky nebo ne? Mám se ještě snažit nebo raději odejít?  Jak zvládnout nároky v zaměstnání a moji potřebu odpočinku? … a stovky dalších otázek se honí hlavami náš všech …

Náš cyklus workshopů slouží k tomu, abychom na ně nalézali odpovědi. Pomocí organizačních konstelací, koučování a bálintovských skupin budete mít možnost najít odpovědi na svoje otázky.

V bezpečném, profesionálním a vlídném prostředí.

Jak o  kurzu řekli někteří z účastníků:

„Postupná gradace témat až k ohňostroji myšlenek … a energie. Terapeutická skupina pro podnikání v 21. století. Prolnutí lidského a firemního údělu.“

„Teď po ukončení kurzu mám pocit bohatství. Jsem plná myšlenek, nápadů a pocitů, některé jsou příjemné, některé bolí, ale o to jsou intenzívnější. A to vše navíc umocňuje Klára nejen způsobem, jakým to vede, ale i svým postojem. Jsem přesvědčená, vím to, že i s větším odstupem času budu mít neustále v sobě energii, kterou jsem absolvováním kurzu získala…“

„Otázky, které byste si sami nepoložili. Odpovědi, které dlouho rezonují. A zase ta síla skupiny…“

„Úžasný tým kolegů s Klářinou moderací. Oceňuji „svobodu“ v pojetí kurzu, nenásilná plynutí bez tlaku a přitom zachování efektivity. Zajímavá témata, přínosná pro život (nebyla to jen teorie).“

 

Jste součástí mnoha systémů a umíte se v nich pohybovat. A přesto nastávají situace, kterým nerozumíte nebo nevíte, jak je řešit. K tomu potřebujete systémům nejen rozumět, ale využít i své intuice.

Dá se intuice rozvíjet? Ano, například zkušeností z vlastních zážitků. Tento cyklus workshopů je zaměřen právě především na zážitkovou práci se systémy, především formou organizačních konstelací.

Při nich se nám otevírá svět ve své komplexnosti a zároveň jednoduchosti. Všechno souvisí se vším. Jak řekl jeden z účastníků:

„Konstelace mi dopředu ukázala něco, co se pak doopravdy stalo – ačkoli se mi tomu nechtělo věřit. Ale vlastně to všechno dává dokonalý smysl…“

 

Rozsah programu:

5 x 1 den (vždy 9 – 17 hodin)

 

Termíny:

I. 11. října 2019 (pá)
II. 8. listopadu 2019 (pá)
III. 6. prosince 2019 (pá)
IV. 27. ledna 2020 (po)
V. 14. února 2020 (pá)

 

Cena a platební podmínky:

 • Včasná platba (do 30. září 2018): 36 000 Kč + DPH
 • Plná cena: 43 000 Kč + DPH

Výhodná cena s 1. dílem e-learningového kurzu Systémové myšlení (www.learn2change.eu):

 • Včasná platba (do 30. září 2018): 37 500 Kč + DPH
 • Plná cena: 44 500 Kč + DPH

E-learningový kurz se s prezenčním kurzem téměř nekryje a jeho zakoupení není podmínkou účasti na prezenčním kurzu. Do části kurzu můžete nahlédnout zdarma a bez registrace.

Cena pokrývá i náklady na kávové přestávky, pronájem prostor a písemné materiály pro účastníky.

Účastník je přihlášen do kurzu vyplněním a zasláním přihlášky na webu www.systemicky-institut.cz (za informací o kurzu) a zaplacením buď včasné platby, nebo v případě plné ceny minimálně dílčí faktury ve výši 20 000 Kč. Tyto částky se zároveň stávají storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je dofakturován zbytek částky. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.

 

Jak si zajistit místo v kurzu?

Na www.systemicky-institut.cz klikněte na úvodní stránce na libovolný kurz a rolujte až dolů – zde je třeba vyplnit a zaslat přihlášku. Místo máte garantované zaplacením buď včasné platby, nebo v případě plné ceny minimálně dílčí faktury.

 

Storno podmínky:

Výše zmíněné částky se stávají storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je dofakturován zbytek částky. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.

 

Místo konání:

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1.

 

Certifikace – podmínky:

 • 90% účast na soustředěních
 • Písemné zodpovězení otázek pro systémové myslitele
 • účast v relevantním projektu a kazuistika k němu v rozsahu min. 1 500 slov

 


Metody práce:

Každý den obsahuje diskusi nad teorií, zážitková cvičení a práci na konkrétních případech z praxe účastníků – předpokládáme tedy, že budete přicházet s vlastními potřebami k řešení či nahlédnutí různých situací. Dostanete také příslušné výukové materiály
k samostudiu.

 

Obsah programu:

 • Polarity vlastností. Stín a projekce. Jak systém pracuje s extrémy. Spontaneita a cit pro systém.
 • Organizační konstelace – porozumění skrytým souvislostem a přímý prožitek „toho, co se ve firmě děje“. Cyklický vývoj organizací – čas coby „příhodný okamžik“ v životě firmy.
 • Jak rozpoznat systémovou páku a uvolnit energii pro změnu. Strategický tahoun. Jak způsobit systémovou změnu ve firmě. Kdy systém dělá práci za nás? Jak lépe využívat energie a přirozené motivace lidí v organizacích.
 • Mužský a ženský princip v organizaci. Jungiánské archetypy ve vedení firmy. Systémové archetypy.
 • Kultura „jak“ a kultura „proč“. Kontrola a skryté náklady. Principy svobodných firem a praktické zkušenosti z jejich fungování.

 

Konkrétněji z obsahu programu

 

Pákový efekt

Archimédes řekl: „Dejte mi pevný bod a já pohnu zemí.“ Kdo by nechtěl, aby s malou investicí hodně získal? To je princip pákového efektu. Jde o to, najít v systému místo působení, kde malá změna způsobí změnu velkou. Kde taková místa hledat?

Co je systemická konstelace?

 • Zážitková, fenomenologická metoda práce se systémem
 • Uspořádání prvků v prostoru ukazuje realitu vztahů, která bývá skryta v nevědomí
 • Ukazuje momentální dynamiku a energii v systému
 • Nabízí pravidla a zákonitosti k pochopení fungování systému
 • Konstelář vstupuje do pole (pozoruje jevy, získává o něm informace, nechává ho na sebe působit, může terapeuticky či jinak intervenovat)
 • Cílem konstelace je nalezení řešení s cílem obnovit rovnováhu a harmonii v systému

Cyklický čas

Je to termín, jenž byl znám již v antickém Řecku jako protiklad „odtikávajícího, lineárního času“ („Chronos“ a „Kairos“). Jak se má chovat firma, nachází-li se v tzv. jarním, letním, podzimním či dokonce zimním období, aby přestála cyklický vývoj a mohla „příští jaro“ opět růst?

Zkušenosti dosavadních absolventů

 • „Byla to radost. Odnáším si další nové zkušenosti s fungováním systémů, které následně zavádím do života a s překvapením sleduji, jak to funguje.“
 • „Bylo to skvělé, každý měsíc jsem se těšil na mentální osvěžení. Tematicky zpracováno na jedničku. Radostí bylo střetávat se se stejně „postiženými“ kolegy. Jejich jiný pohled na realitu a způsoby řešení problémů byl inspirativním.“
 • „Oceňuji velký kontakt s praxí účastníků, tzn. propojování teorie do praxe.“
 • „Vzal jsem si z toho hodně, jak pro roli kouče, facilitátora, do osobního i pracovního kontextu.“
 • „Pochopila jsem, co se konkrétně stalo v naší firmě, a že změna „kontextu“ funguje.“
 • „Oceňuji tvou laskavost, klid a zároveň smysl pro atmosféru i disciplínu.“
 • „Na tenhle seminář jsem vždycky moc rád přijel. Odnáším si plno příjemných zkušeností, ale hlavně jsem nahlédl hlouběji do svého nitra a o trochu víc pochopil, proč se chovám tak, jak se chovám.“
 • „Byl to pro mě jeden z nejlepších kurzů v oblasti soft skills. Získal jsem větší nadhled a pochopení pro ostatní, a to v soukromém i pracovním životě. Účastníci kurzu jsou velmi inspirativní lidé, kteří hledají odpovědi na podobné otázky jako já.“
 • „Díky! Rozpřemýšlela jsi mě, na základě tvých podnětů i diskusí s ostatními.“
 • „Skupina byla perfektní, to je u Tvých akcí velmi příjemným standardem.“
 • „Uf… V první řadě díky, protože kurz mi výborně zapadnul do mé vlastní práce na svém osobním hledání a změně. … Dokonce jsem přesvědčen, že díky tomuto kurzu budu snad i v lecčems lepším člověkem. Cítím to tak.“
 • „Vidím velký přínos jak pro svůj profesní, tak soukromý život. Kurz vřele doporučím.“
 • „Získala jsem cenné kontakty na zajímavé lidi, kteří mi jsou svým myšlením neopakovatelně a jedinečně blízcí.
 • „Sestavit prvky jako témata, lektoři a účastníci způsobem, kterým se to v případě systémového myšlení povedlo, byla výborně odvedená práce, která vyústila v to, že systém systémového myšlení začal a pak i dál fungoval.“
 • „Dobře sestavený program, teorie plynule přechází v praxi, graduje praktičnost užití… Vynikající možnost pro lidi, kteří se chtějí stát hybateli, uvěřit, že změna je možná!“
 • „Každé další setkání zároveň usazuje i víří myšlenky a neuvěřitelně silně stmeluje skvělou skupinu. Po pěti soustředěních se loučíme jako staří známí – na viděnou na Systémovém myšlení II. – v tomhle rozhodně musím pokračovat!“
 • „Líbí se mi, že mi to už samo naskakuje v běžném životě. Líbí se mi trávit s Tebou takto plodně časJ)“
 • „Chci Ti poděkovat, zvědomit Ti, že kurz, který jsem pod Tvým vedením absolvoval, mě posunul zcela nečekaným spirituálním směrem: k radostnějšímu, celostnějšímu a niternějšímu vnímání světa; k uvědomění, že jsem jeho nedílnou součástí a zároveň spolutvůrcem…“

Konzultanti

Klára Lauritzenová

Jan Bílý

Pavel Wieser


Zaujal vás tento kurz?

Pak vás možná zaujmou i další myšlenky a aktivity Systemického institutu. Pokud chcete maximálně jednou za dva měsíce dostat krátký zajímavý článek a informace o novinkách, přihlaste se k odběru newsletteru na www.systemicky-institut.cz (na úvodní stránce rolujte až dolů).

 


 

Přihláška na akci

Prosíme Vás o vyplnění formuláře...

Všeobecné obchodní podmínky. V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

 


 

 

Žádost o vydání certifikátu

prosím vyplňte zde…