Popis produktu

Rozvojový program

Systémové myšlení pro manažery

 

Motto: „Kde je moudrost, kterou jsme ztratili znalostmi? Kde jsou znalosti, které jsme ztratili informacemi?“ (T. S. Eliot)

 

Vaše cesta začíná. Pohodlně a klidně pozorujete vzdalující se zemi pod sebou. Míříte vzhůru a s každým metrem z vás opadá tíha objemu povinností, úkolů bez významu, operativy, které jste zanechali kdesi dole, pod sebou.

 

Věci, které znáte, získávají novou podobu.

 

Co bylo na povrchu obrovské, stává se drobností. Co bylo neměnné a osamělé, spojuje se s okolím v překvapivé vzory. Před vámi je jen váš cíl. A pod vašima nohama celý svět. Jaký je to pocit?

 

Stejný jako vnímat a žít podle systémového myšlení.

 

 

O co jde? O nadhled pro pochopení, o „páku“ pro řešení!

„Pokud to, co hledáte, je problém, najdete vždycky a jen problém. A u jednoho to nekončí. Pokud hledáte řešení, je třeba změnit perspektivu. Přestanete se ptát co, ale začnete se ptát jak.“ Neznámý myslitel.

Tradiční přístup velí: „Když něco nefunguje, zaměřte se na oddělení nefunkční části, podrobte ji zkoumání, najděte nápravu, případně ji nahraďte jinou, vhodnější“.

Systémové myšlení svou pozornost upírá opačným směrem. Namísto zkoumání menší a menší části v co největším rozlišení rozšiřuje pohled, umožňuje vnímání souvislostí a vztahů.

Chování je výsledkem interakce a vztahu dvou či více částí.

Tak přestává platit pojem „osobního hodnocení“. Máte pocit, že Váš zaměstnanec je nějakým způsobem nekompetentní?

Ptejte se systémově: V jakém vztahu a s čím se toto chování projevuje? A nesetkali jsme se s tímto chováním ve firmě již před tím a u jiných?

Teprve s odpověďmi na tyto otázky odkryje systémové myšlení svou plnou sílu. Změňte kontext, proveďte systémovou změnu a pozitivní dopad na výkon celého systému bude násobný. Pozitivní změny se projeví jako celek, u každého z členů.

Díky systémovému myšlení jste si přestali dávat páku s problémem, ale nasadili jste páku na výkon celku.

Vítejte ve světě systémového myšlení.

 

 Co program přináší?

Pochopíte, co je systémové myšlení a jak je užitečné, ne-li nezbytné, pro dosahování mimořádných úspěchů (nejen) v profesi. Budete umět aplikovat systémový přístup ve vlastní praxi.

Tento program je určen pro přemýšlivé – nabízí prostor a široké podnětové pole pro vlastní změnu. Není určen pro ty, kdo hledají hotové návody, nicméně je veden prostřednictvím sebezážitkových cvičení a praktických příkladů.

Je zcela jedinečný a jeho přínos přesahuje oblast řízení podniků, týmů a lidí; výsledky budete moci využít i v běžném životě, při budování vztahů a v komunikaci. Je vhodný i jako rozlišující vzdělání pro kouče.

 

Úspěšný účastník mimo jiné:

 • Získá nadhled; dokáže lépe respektovat různost, být více „v pohodě“
 • Bude se umět lépe rozhodovat, protože bude přemýšlet více v souvislostech
 • Uvidí jiné cesty k řešení problémů, bude mít nové nápady
 • Pochopí mnohé lidské chování, které dříve hodnotil pouze negativně
 • Dokáže více využít svého potenciálu a posílit svůj vliv na ostatní
 • Přestane mít zvýšenou potřebu kontrolovat, protože se zvýší jeho důvěra v systém
 • Bude mít větší odvahu pouštět se do důležitých změn
 • Naváže kontakty (a možná i přátelství) se zajímavými lidmi

 

Rozsah programu:

5 x 1 den (vždy 9 – 17 hodin)

 

Termíny:

3. listopadu 2017 (pá)
8. prosince 2017 (pá)
19. ledna 2018 (pá)
23. února 2018 (pá)
23. března 2018 (pá)

 

Cena a platební podmínky:

 • Standardní cena: 43 000 Kč + DPH

Cena pokrývá také veškeré materiály pro účastníky, náklady na kávové přestávky a pronájem prostor. Účastníkům kurzu je poskytnuta sleva na e-learningový kurz Systémového myšlení ve výši 10%.

 

Jak si zajistit místo v kurzu?

Na www.systemicky-institut.cz klikněte na úvodní stránce na libovolný kurz a rolujte až dolů – zde je třeba vyplnit a zaslat přihlášku. Místo máte garantované zaplacením buď včasné platby, nebo v případě plné ceny minimálně dílčí faktury ve výši 20 000 Kč.

 

Storno podmínky:

Výše zmíněné částky se stávají storno poplatkem v případě nenastoupení do kurzu. Po prvním soustředění je dofakturován zbytek částky. Z administrativních důvodů upřednostňujeme úhradu celé částky předem. Výše storno poplatku zůstává i v tomto případě stejná.

 

Místo konání:

Sdružení TEREZA, Haštalská 17, Praha 1.

 

Certifikace – podmínky:

 • 90% účast na soustředěních
 • Písemné zodpovězení otázek pro systémové myslitele
 • účast v relevantním projektu a kazuistika k němu v rozsahu min. 1 500 slov

 


Metody práce:

Každý den obsahuje výuku, diskusi a cvičení na modelových a konkrétních případech z praxe účastníků. Účastníci dostanou výukové materiály, články související s problematikou a domácí úkoly. V průběhu celého programu budou pracovat na vybraném projektu.


Obsah programu:

 • Stereotypy v myšlení a komplexní přístup. Jak myslíme systémově přirozeně a kdy naopak ne. Co dělá systém systémem. Celostní versus analytické myšlení. Zájemníci systému.
 • Co všechno může být prvkem systému? Vývoj systémového myšlení a teorií. Prvky a vztahy, lineární a cirkulární kauzalita, emergence. Zpětná vazba. Samoorganizace a jednoduchá pravidla.
 • Emoční energie v organizaci. Strategie změny podle firemní kultury. Konkrétní případy systémových změn v organizacích.
 • Systémová a nesystémová opatření ve společnostech. Léčení symptomů. Kdy intervenovat, kdy nechat věci běžet a kdy je podpořit. Komunikační vzorce. Změny v organizaci jako paralela změn u jednotlivce.
 • Změnové projekty ve společnostech: koncepce a realizace. Jak dosáhnout systémové změny. Principy úspěšných změnových projektů a jejich nejčastější rizika.
 • Já v systému. Kořeny systému. Polarity, extrémy a proces změny u jednotlivců i v organizaci. Stín a projekce. Člověk v systému a systém v člověku.

 

Konkrétněji z obsahu programu

Co to je systémové myšlení?

Je to myšlení ve všech souvislostech, věcných i časových. Organizace je sociální systém, ve kterém nemůžeme realizovat dílčí změny, aniž by neovlivnily ostatní části systému a jeho prostředí. Při špatném řízení tak můžeme nadělat více škody než užitku, při dobrém naopak využít tzv. pákový efekt, kdy malá změna způsobí pozitivní změnu velkou.

Systémový přístup, na rozdíl od analytického přístupu, zdůrazňuje vazby mezi prvky v systému. Například ve vztazích mezi lidmi můžeme pozorovat tzv. komplementaritu, kdy jeden člen systému „vyvažuje“ druhého, například jeden je submisivní a druhý dominantní. V nezdravém vztahu může docházet i k eskalaci této komplementarity, kdy například čím je jeden partner více poslušný, tím více je druhý ovládající (a naopak).

Jak běžně myslíme nesystémově
Například lidé mají přirozenou tendenci k lineárnímu uvažování, které by se dalo shrnout do věty „Každý následek má svoji příčinu a vývoj se děje lineárně.“ Například řadoví zaměstnanci si myslí, že příčinou nezdarů firmy je špatné vedení a naopak vedení si myslí, že příčinou jsou neschopní zaměstnanci.

Mentální předpoklady
Jsou většinou neuvědomované vzorce, tím více ovlivňující naše postoje, chování a výsledky. Účastníci se dozvědí o jejich existenci, naučí se pochopit jejich význam v určování charakteru sociálních systémů a také jak je odhadovat.

Charakteristika živých systémů: sociální systémy vykazují stejné charakteristiky jako živé systémy (schopnost přizpůsobovat se prostředí, poradit si s komplexitou, zachovávat dynamickou rovnováhu apod.). Účastníci se naučí jak pracovat s firmou jako s živým systémem.

Společné principy sociálních systémů: všechny sociální systémy (rodina, firma, …) fungují na stejných principech. Chceme-li tedy porozumět tomu, co se děje například ve firemním systému, můžeme si pomoci paralelami z rodinného či partnerského života. Toto je velmi jednoduchý a efektivní způsob jak zákonitostem porozumět a moci s nimi pracovat.

Selhání i úspěchy patří systému
Naše individualistické myšlení má tendenci připisovat úspěchy či selhání jednotlivcům. Člověka nevidíme jako součást systému, ale jako izolovanou bytost. Někteří systémoví experti tvrdí, že 99% výsledků jsou výsledky systému a ne výkony jeho lidí. I variace ve výkonu jsou výsledkem fungování systému, ne lidí.

 

 Zkušenosti dosavadních absolventů

 • „Byla to radost. Odnáším si další nové zkušenosti s fungováním systémů, které následně zavádím do života a s překvapením sleduji, jak to funguje.“
 • „Bylo to skvělé, každý měsíc jsem se těšil na mentální osvěžení. Tematicky zpracováno na jedničku. Radostí bylo střetávat se se stejně „postiženými“ kolegy. Jejich jiný pohled na realitu a způsoby řešení problémů byl inspirativním.“
 • „Oceňuji velký kontakt s praxí účastníků, tzn. propojování teorie do praxe.“
 • „Vzal jsem si z toho hodně, jak pro roli kouče, facilitátora, do osobního i pracovního kontextu.“
 • „Pochopila jsem, co se konkrétně stalo v naší firmě, a že změna „kontextu“ funguje.“
 • „Oceňuji tvou laskavost, klid a zároveň smysl pro atmosféru i disciplínu.“
 • „Na tenhle seminář jsem vždycky moc rád přijel. Odnáším si plno příjemných zkušeností, ale hlavně jsem nahlédl hlouběji do svého nitra a o trochu víc pochopil, proč se chovám tak, jak se chovám.“
 • „Byl to pro mě jeden z nejlepších kurzů v oblasti soft skills. Získal jsem větší nadhled a pochopení pro ostatní, a to v soukromém i pracovním životě. Účastníci kurzu jsou velmi inspirativní lidé, kteří hledají odpovědi na podobné otázky jako já.“
 • „Díky! Rozpřemýšlela jsi mě, na základě tvých podnětů i diskusí s ostatními.“
 • „Skupina byla perfektní, to je u Tvých akcí velmi příjemným standardem.“
 • „Uf… V první řadě díky, protože kurz mi výborně zapadnul do mé vlastní práce na svém osobním hledání a změně. … Dokonce jsem přesvědčen, že díky tomuto kurzu budu snad i v lecčems lepším člověkem. Cítím to tak.“
 • „Vidím velký přínos jak pro svůj profesní, tak soukromý život. Kurz vřele doporučím.“
 • „Získala jsem cenné kontakty na zajímavé lidi, kteří mi jsou svým myšlením neopakovatelně a jedinečně blízcí.
 • „Sestavit prvky jako témata, lektoři a účastníci způsobem, kterým se to v případě systémového myšlení povedlo, byla výborně odvedená práce, která vyústila v to, že systém systémového myšlení začal a pak i dál fungoval.“
 • „Dobře sestavený program, teorie plynule přechází v praxi, graduje praktičnost užití… Vynikající možnost pro lidi, kteří se chtějí stát hybateli, uvěřit, že změna je možná!“
 • „Každé další setkání zároveň usazuje i víří myšlenky a neuvěřitelně silně stmeluje skvělou skupinu. Po pěti soustředěních se loučíme jako staří známí – na viděnou na Systémovém myšlení II. – v tomhle rozhodně musím pokračovat!“
 • „Líbí se mi, že mi to už samo naskakuje v běžném životě. Líbí se mi trávit s Tebou takto plodně časJ)“
 • „Chci Ti poděkovat, zvědomit Ti, že kurz, který jsem pod Tvým vedením absolvoval, mě posunul zcela nečekaným spirituálním směrem: k radostnějšímu, celostnějšímu a niternějšímu vnímání světa; k uvědomění, že jsem jeho nedílnou součástí a zároveň spolutvůrcem…“


K obsahu od dosavadních absolventů

 • „Workshop spojuje koncentrovanou teoretickou informaci s živou diskusí o jejím obsahu, aplikací do reálného života firmy a přesahem do individuálních hodnot a postojů. Byla to škola kritického myšlení, trénink tolerance k odlišným názorům, chápání významů nad rámec „prvního dojmu“. A to vše ve skupině skvělých, otevřených a přemýšlivých lidí, což z takové intelektuální „práce“ dělá zároveň zábavu, u které jsme se i zasmáli.
 • „Mezi největší přínosy patří zacílení pozornosti na komunikaci a komunikační vzorce a tvůrce významů a také uvědomění si důležitosti reflexe a vlastní pozice.“
 • „Měla jsem možnost uvidět svůj systém z jiného úhlu pohledu, zároveň sdílet své potíže, uvědomit si vlastní chyby a možnosti jejich nápravy ve vedoucí pozici.“
 • „Kurz mi pomohl věnovat se sama sobě, možnost stát mimo můj vlastní systém a dívat se na něj zvenku. Díky tomu jsem začala přemýšlet o sobě jako o článku různých systémů, ve kterých pracuji a žiji, a o svých možnostech a někdy nemožnostech je ovlivňovat. V osobním životě jsem začala častěji „nechat věci plynout a důvěřovat systému“. V práci se mi osvědčilo nemít představy a očekávání, ale mluvit.“
 • „Odnáším si několik „zdánlivě jednoduchých“ myšlenek, které mi v budoucnu pomohou v náhledu na složitější pracovní problémy.“
 • „Dozvěděla jsem se, kam „zasáhnout“ člověka/lidi, aby se věci začaly měnit, jak se chovají systémy a jakou má organizace energii.“
 • „V průběhu kurzu jsem si uvědomila spoustu konkrétních věcí, které jsem postupně aplikovala ve své práci a při řízení mých lidí.“
 • „Kurz mi otevřel novou dimenzi pro chápání sebe samého v kontextu práce, společnosti, rodiny. Zároveň mi umožnil posunout svou kariéru a využít systémové myšlení v reálné praxi.“
 • „Na tomto kurzu zejména oceňuji možnost podívat se na systémový přístup z nadhledu a v kontextu konkrétních osobních příkladů a změn. Vyzkoušet si různou metodologii změn ve firmě bylo jak zábavné, tak obohacující.“

 

Konzultanti

Klára Lauritzenová

Miroslav Šafařík

Petr Fridrich

 

Zaujal vás tento kurz?

Pak vás možná zaujmou i další myšlenky a aktivity Systemického institutu. Pokud chcete maximálně jednou za dva měsíce dostat krátký zajímavý článek a informace o novinkách, přihlaste se k odběru newsletteru na www.systemicky-institut.cz (na úvodní stránce rolujte až dolů).

 


 

Přihláška na akci

Prosíme Vás o vyplnění formuláře...

Všeobecné obchodní podmínky. V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

 


 

 

Žádost o vydání certifikátu

prosím vyplňte zde…