Nabízíme vám ke koupi knihu
Česká humanistická tradice v moderním managementu

Cena knihy: 200 Kč + 20 Kč DPH + případné poštovné

Česká humanistická tradice a inspirace v moderním managementu

navrh11

Kdo jsme a co děláme

Jsme koučové.

Naším posláním je pomáhat lidem a organizacím
k růstu a zdokonalování. Jsme skupina
dlouholetých spolupracovníků, kteří spolu přes
své rozdílnosti dokážou vytvářet ojedinělé
projekty a vzájemně se doplňovat.
Co máme společné? Kromě poslání také
systémový, holistický přístup. V naší práci
přistupujeme ke zlepšení čehokoli komplexně.
Protože firmy mají zpravidla dost vlastních
odborných zkušeností nebo alespoň znají
způsoby jak je rozvíjet, pomáháme především
v oblasti měkkých faktorů, jako jsou osobní
postoje, motivace, zodpovědnost, nebo schopnost
vytvářet fungující vztahy a týmově spolupracovat.

navrh3

Jsme špičkoví v těchto
čtyřech oblastech:

koučování
výcviky koučů
systémové myšlení
změnové projekty

Systemický institut, s.r.o.

Naším zaměřením je:

  • Provázet organizace systémovými změnami, které vedou k naplnění jejich vize a podnikatelských cílů.
  • Rozvíjet lidský potenciál ku prospěchu lidí samých i společnosti, rozvíjet člověka jako osobnost, jako profesionála, a jako člověka společensky odpovědného.
  • Budovat v lidech vysokou míru kompetentnosti, angažovanosti a zodpovědnosti.
  • Rozvíjet celostní, systémové a strategické myšlení.
  • Řešit ty nejnáročnější výzvy jak v oblasti celé firmy a týmů, tak jednotlivců.
  • Rozvíjet český leadership také na základě myšlenek velkých českých myslitelů a zkušeností z naší historie.
  • Přinášet do České republiky přístupy v oblasti vedení firem a změnových projektů, které se osvědčily ve světě.