<!doctype html>


*|MC:SUBJECT|*

 

 


View this email in your browser

Čas se učit, anebo včas se učit…jinak?

Buďte efektivnější. Držte vysoké tempo, sledujte konkurenci. Specializujte se. Nefunguje to?

Výborně. Možná právě tohle zjištění povede k Vašemu budoucímu úspěchu. Záleží na ovšem také na Vaší ochotě se z něj učit. Ale pojďme hezky od začátku.

Nemusíme totiž být ekonomové ani špičkoví analytici, aby nám došla drobná chyba v rovnici pravidel dnešního trhu. Zatímco očekávání výkonu roste, zdroje zůstávají stále stejné. Navíc podmínky se stále dynamicky proměňují. Řízení firmy tak dnes předpokládá nikoli trpělivost a znalosti matematika, ale připravenost, odvahu a nasazení kapitána lodi na rozbouřeném moři. Tedy ve zkratce – intuici, otevřenost a schopnost komplexního myšlení. Kde dosud k úspěchu stačila kombinace „sedací části z kamene“ a imperativu „se učit, se učit, se učit“, přichází čas pro „klikaře s nadhledem“, tedy čas pro jiné „učení se“.

Jak toho lze dosáhnout? Podle klasického přístupu je to možné dvěma způsoby. Analyticky, tedy shromažďováním nespočtu teorií a poznatků, či prostým pozorováním, neúčastí. Zatímco první možnost končívá „utonutím“ v detailech, druhá hrozí ignorací blížícího se ledovce k přídi naší lodi. Existuje ale i třetí cesta… (pokračování na webu).

Co nás čeká…

Systémové myšlení pro manažery I.

Systémové myšlení pro manažery II.

Systemický přístup v pomáhajících profesích

Kurz Česká humanistická tradice v moderním managementu

Výcvik koučování I.

European Sharing on Systems Thinking II.

 „Ňůsletr..“ přiznám se, že tohle slovo mi nahání husí kůži. Jednak předpokládá nějaké „ňůs“, tedy příval horkých novinek, druhá část slova –  „letr“ –  pak zase nutkání jimi zaplavovat celý svět. Nemáme ani jednu ze jmenovaných ambicí. Myslíme ale systémově, a každý systém je založený na vztazích a sdílení.

Budeme tedy rádi, pokud i přes tuto neosobní formu přijmete naše pozvání k vzájemné inspiraci a možnostem vzájemného potkávání.

Přivítáme jakoukoli Vaši zpětnou vazbu, myšlenky i náměty a slibujeme, že náš „ňůsletr“ zachováme jen pro nejpodstatnější informace a v řídkém, tedy vzácném, výskytu.

Za Systemický Institut

Klára Lauritzenová

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě Vámi posyktnutého e-mailového kontaktu a souhlasu s odebíráním novinek ze společnosti Systetmický Institut. Nechcete-li novinky nadále dostávat, odpovězte na e-mail s předmětem „NE“.

Děkujeme!


 

This email was sent to *|EMAIL|*

why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences

*|LIST:ADDRESSLINE|**|REWARDS|*