1. Proč investovat do koučování?
 2. Koučování vybičuje k lepším výkonům
 3. Koučinkový boom ve firmách – módní vlna nebo nutný trend?
 4. Koučováním k vyšší výkonnosti
 5. Podnikatel – rozhovor
 6. Výcviky koučů v praxi
 7. Řízení systémových změn ve firmách
 8. Koučování jako změnový projekt (1)
 9. Koučování jako změnový projekt (2)
 10. Koučování jako změnový projekt (3)
 11. Koučování jako změnový projekt (4)
 12. Koučování jako změnový projekt (5)
 13. Koučování jako změnový projekt (6)
 14. Myslíte systémově?
 15. Rozdíly mezi klasickým a moderním přístupem ve vedení a rozvoji lidí
 16. Rozhovor do Šťastného Jima – EQ
 17. Paralely mezi managementem a psychologií partnerských vztahů
 18. Psychopat ve vedoucí pozici je symptomem nemoci celé firmy