View this email in your browser

Udržitelné změny ve firmách

/Mgr. Vladimír J. Dvořák/

Množství informací ve světě kolem nás se násobí, naše pracovní prostředí se proměňuje a spolu s ním i my. Jaké síly okolo nás působí a k čemu to vede? Shrnuli jsme pro vás, co o tom objevili moderní badatelé z oblasti psychologie sociálních systémů.

„Nejsou to ti největší, nejchytřejší či nejlepší, kteří přežijí, jsou to ti, kteří se dokáží nejrychleji přizpůsobit.“ Charles Darwin                                                                                          

Dnes už málokdo pochybuje o tom, že postoje a žebříček hodnot na individuální úrovni ovlivňují chování jednotlivců a tím i efektivitu firmy. Daleko větší moc má ovšem kultura celé firmy, ta vytváří její výsledky.

Dynamika skupinového chování

Normy a standardy jsou tichou, neviditelnou, ale mocnou silou, a regulují chování, rozhodování a nakonec i výsledky práce. Lidé si myslí, že hodnoty a postoje jsou soukromé, osobní a nezaměnitelné, ale všechny výzkumy[1] svědčí o tom, že většina osobních přístupů vychází ze skupinových norem! Týmové přístupy tak určují kvalitu individuálního pracovního úsilí víc, než si většina lidí uvědomuje. Normy skupiny se odrážejí v jejích zvycích, rituálech, pravidlech, procedurách a tabu.

Tyto normy a standardy se začínají budovat procesem známým jako konvergence – sbližování.

Pokračování na webu…


[1] McKee, Rachel K., & Carlson, Bruce. The Power to Change. Austin: Grid International, 2011. Burke, Warner, Organisation Development, London: Pearson Education, 2015

A co pro vás chystáme? Uvádíme v chronologickém pořadí:

Česká humanistická tradice v moderním managementu 

Zcela unikátní, silně sebezážitkový kurz leadershipu. Rozvíjí osobnost účastníků a kultivuje jejich schopnost působit na ostatní.

Výcvik koučování II.

Nadstavbový výcvik pro ty, kteří již mají základy koučování. Silný impulz pro jejich další osobní a profesionální rozvoj.

Výcvik koučování I.

Akreditovaný vzdělávací program (ACP), kde získáte profesionální dovednosti v koučování. Vhodné i jako rozšíření schopnosti práce s lidmi pro manažery.  

Systémové myšlení pro manažery I. 

Zážitkový kurz, který kultivuje intuici a nabízí konkrétní nástroje pro lepší práci s celým systémem – organizací.

 

„Šedivé, drahý příteli, jsou všechny teorie, a věčně zelený je strom života,“ špitá Mefisto nešťastnému Goethovu Faustovi. Ve většině případů by se s rarachem dalo souhlasit, ale tím by také příběh o Faustově cestě za poznáním mohl skončit. Přirozeně, pekelník přeci jen málokdy přináší rady, které by nás měly dovést tam, kam potřebujeme. Zkusme to tentokrát změnit. Dnes bychom chtěli my zaujmout roli méně pletichářských Mefistů a dokázat Vám, naši milí zvídaví Faustové, že i teorie se dokáže zelenat. Záleží na Vašem názoru, zda se nám to povedlo.Ať se Vám i v šedivých dnech zelená!za tým Systemického InstitutuP. A. Digrin

Chcete nám dát zpětnou vazbu či komentář, přání nebo návrh týkající se našeho newsletteru?Nebo máte otázky?Pište prosím na info@systemicky-institut.cz.