Ženské skupiny ZEN

ŽENSTVÍ – ENERGIE – NAPOJENÍ

Najděte vlastní polohu ženství ve vaší profesi, dovolte si potřebovat, požadovat, myslet víc na sebe a lépe pracovat se svojí energií.
Zkombinujte odpočinek s vnitřní prací na sobě. Pod vedením zkušených kouček a terapeutek a v přítomnosti ostatních žen objevujeme samy sebe, své potřeby a svoji sílu.
Jádrem programu je sebereflexe, sdílení, sebepoznání, koučování a rodinné či organizační konstelace.
Můžete se skupin zúčastňovat pravidelně, což doporučujeme, protože se tvoří velmi inspirativní a podpůrná komunita. Nebo si můžete vybrat jen jeden z workshopů.


Pracujeme se čtyřmi základními ženskými archetypy:

Matka – Amazonka – Hetéra – Kouzelnice

Každý program je unikátní, nahlížíme samy sebe a své archetypy z různých úhlů pohledu.


V současné době otevíráme program v těchto datech:

25. – 26. března 2023
Příběh mé ženy.

3. – 4. června 2023
Fenomény v ženské linii.

Program je vždy víkendový, začínáme v sobotu v 10 hodin a končíme v neděli po obědě.


Místo konání je Butique hotel CORSO v Řevnicích u Prahy nebo Hotel Panská zahrada v Dobřichovicích u Prahy.


Cena

Včasné platby: 7.300,- Kč (+DPH)

Standardní platba: 8.000,- Kč (+DPH)

Cena je včetně ubytování, polopenze a wellness.


Průvodkyně

Klára Lauritzenová, Kateřina Kučerová, Anastasia Sahoo


Kontakt:

lauritzenova@systemicky-institut.cz


„Nejkrásnější věc, kterou Bůh stvořil, je žena a růže.“ (Dante Alighieri)


 

Přihláška na akci

ZEN – ženské skupiny

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu