Cyklus online workshopů pro kouče

Koučování, supervize a psychologická témata pro kouče
cyklus online workshopů

 

prosinec 2022  –  březen 2023

 

Jste praktikující koučové a rádi byste získali ještě více zkušeností a klientů? Pojďte se s námi pravidelně setkávat a učit se „naživo“ a prakticky. Budete sledovat práci zkušeného kouče s klientem a poté ji rozebírat. Můžete přinést svá témata do supervize a klást jakékoli otázky. Budete se zamýšlet nad jednotlivými tématy, se kterými se všichni při koučování setkáváme. A poučíte se ze zkušeností jedné ze služebně nejstarších kouček na našem trhu. Online forma vám umožní být velmi aktivní nebo jen poslouchat  –  podle toho, jak se vám bude chtít.

12. prosince 2022 (po)
12. ledna 2023 (čt)
2. února 2023 (čt)
27. února 2023 (po)
20. března 2023 (po)

 

Všechna setkání se uskuteční od 16,00 do 18,30 hodin na platformě Zoom. Link vám bude zaslán před každým setkáním.

Budeme tedy mít 5 online setkání v délce 2,5 hodiny. Setkání na sebe nenavazují, takže se můžete zúčastnit všech, nebo jen některých.

 

Program

Program bude vždy upraven podle zájmu a aktivity účastníků. Nejvíce se naučíme z praxe, proto budeme upřednostňovat rozhovor koučky s klientem, supervize, dotazy a diskusi. Pro ukázku koučování tedy potřebujeme vždy alespoň jednoho z účastníků v roli klienta  –  může přijít s jakýmkoli tématem. V případě, že nebude žádný takový zájemce, bude program sestávat z předávání zkušeností práce koučky se zaměřením na jednotlivá témata, sebereflexních aktivit účastníků a jejich práce ve dvojicích či malých skupinkách.

  1. Osobnostní růst –  jak probíhá proces růstu, klíčové okamžiky v koučovacím procesu, změna myšlení a změna chování, pokoušení hranic, odpor a slepá ulička, sebepřijetí.
  2. Dosahování výsledků – holistický a homeopatický přístup, nejčastější příčiny nízké výkonnosti, priority co a jak, strategie a operativa, technika zrání, praktické tipy.
  3. Polarity vlastností – zlatý střed a extrémy, užitečné přerámování, vlastní koláč kvalit, stín a projekce, cesta k celistvosti, jak s tím pracovat u sebe a s klienty.
  4. Psychosomatika –  co to je zdraví, symbolika částí těla, orgánů a nemocí, jak se uzdravit bez doktorů a léků a jak v tom podpořit ostatní.
  5. Leadership –  osobnostní profil leadera, otázka moci (a bezmoci), jak inspirovat ostatní lidi, praktické zkušenosti ze života vysoce postavených manažerů a vlastníků firem.

 

Na začátku každého setkání se všichni uvítáme, abychom věděli, kdo je v „prostoru“. Dále mohou účastníci zůstat připojeni obrazem i zvukem, nebo se „vzdálit“ a pouze poslouchat, podle chuti. Pouze při případném rozdělení do dvojic je pochopitelně třeba se opět připojit:.). Budeme dbát na bezpečné prostředí pro každého.

 

Kouč

Klára Lauritzenová

 

Ceny

Cena jednoho setkání: 1 000 Kč + DPH (tj. 1 210 Kč)

Cena celého cyklu: 4 000 Kč + DPH (tj. 4 840 Kč) – vychází na 800 Kč + DPH za jedno setkání a je třeba ji zaplatit do 31. prosince 2021.

Součástí ceny je i přístup do e-learningového kurzu Psychologická témata pro kouče I. na www.learn2change.eu. Při zakoupení celého cyklu vám umožníme přístup do celého tohoto kurzu; při zakoupení jednotlivých částí dostanete zvlášť písemné materiály k daným tématům. To se týká i témat, která e-learningový kurz zatím nenabízí.

 

“Růst začíná, když začneme přijímat vlastní slabost. “ (Jean Vanierová)

„Všichni si pořád kladou otázku jak. Celý svět a celé lidstvo ovládl jakismus. Hlavně současnou mysl, která se snaží zjistit, jak udělat tohle, jak udělat tamto, jak zbohatnout, jak dosáhnout úspěchu, jak ovlivňovat lidi a získávat přátele, jak meditovat a jak milovat. Není daleko doba, kdy se nějaký hlupák začne ptát, jak má dýchat. A přitom jak není vůbec důležité. Neredukujte život na technologii. Takový život ztrácí veškerou příchuť radosti.“ (Osho)

Přihláška na akci

Koučování, supervize a psychologická témata pro kouče
cyklus online workshopů

(celá částka před zahájením akce; dílčí faktura před zahájením akce – uveďte výši částky; jiný způsob dle dohody):
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.
Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) naší společnosti, která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů naší společností, zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
=
Prosím zapište výsledek – jedná se o ochranu proti SPAMU.

Žádost o vydání certifikátu