hejdukova_cb

 

Profese

Konzultant v oblasti systémového myšlení, organizačního rozvoje a změnových projektů; lektor měkkých dovedností (zejména vedení lidí, koučování, komunikace, týmové myšlení a spolupráce, time management, strategické a podnikatelské myšlení); systemický kouč (Akreditovaný kouč supervizor – nejvyšší stupeň), supervizor koučů a výcviků koučů. Vystupuje na našich i zahraničních konferencích a píše články do odborných časopisů.

Kvalifikace

Zahraniční obchod (inženýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha), Marketing management (specializační studium, Ecole Supérieure de Commerce de Paris, Paříž, Francie).
Systemické koučování (certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická terapie (certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (certifikát 2006, Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK).

Praxe ve společnostech (od roku 1993)

2008 – nyní: Systemický institut, s.r.o. – zakladatelka společnosti a jednatelka, vedoucí konzultant a kouč
1996 – 2009: Extima, s.r.o. – zakladatelka společnosti, vedoucí konzultant a kouč
1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultant v oblasti marketingových výzkumů a trenér měkkých dovedností
1993 – 1994: Regie Radio Music – marketingový manažer
1993: Evropa 2 – členka marketingového týmu

Další funkce a členství

Členka Stavovské rady České asociace koučů (odborný orgán); prezidentka České asociace koučů v letech 2008 a 2009; členka České systemické společnosti; členka International Coach Federation.

Jazyky

Čeština – rodný jazyk
Angličtina – plynně
Francouzština – plynně
Italština – konverzačně

Jak se stalo, že jste tím, kým jsem.. (profesně)

Výzva. Náročnost. Velké cíle. Komplexita. To vše mě přitahuje a to vše mi přináší účast na změnových projektech v organizacích, koučování a vzdělávání lidí v nových oblastech. Dalším mým motorem je neustálá snaha růst a až posedlost po poznání – o čem je svět a jak funguje? A potřeba pomáhat lidem – v tom cítím opravdový smysl.

Co mám na sobě ráda

Vnímání věcí v širokém kontextu, schopnost se učit a měnit, soulad obsahu a formy, přitažlivost vyššími cíli (podpora duševního a duchovního růstu, lásky k lidem, lásky k vlasti).

Co u sebe chci změnit

Chtěla bych být tolerantnější a citlivější i v případech, kdy někdo jedná proti mým zájmům. Asi vždycky budu mít pocit, že bych mohla být více milující bytostí.

Jaký typ klientely přitahuji

Velmi inteligentní, zpravidla úspěšní lidé, s podnikatelským duchem. Poctiví, ambiciózní. Někdy trochu arogantní..

Moje vize

Přinášet do České republiky nové přístupy k řízení organizací, lidí a změn. Rozšířit svoji mezinárodní působnost. Nabízet komplexní služby i ve smyslu psychického a fyzického zdraví jednotlivců a celkového zdraví organizací.

Moje hodnoty

Láska. Svoboda. Lidský růst.

Moje oblíbené teze

Co je nějaké, může být jinaké.
Many are called, few are chosen.
On sait jamais.

e-mail: lauritzenova@systemicky-institut.cz