Proč investovat do koučování?

Koučování je velmi módní pojem, který používá mnoho lidí k označení někdy i velmi odlišných způsobů práce s lidmi. Na stránkách České asociace koučů se můžete seznámit se základními principy koučování, které je obecně charakterizují, ať už je založeno na jakýchkoli přístupech.

K čemu vlastně vede koučování? Co od něj můžeme očekávat? Zpravidla mnohem víc, než se všeobecně věří. Aby se však dosáhlo skutečně významných výsledků a investice se mnohonásobně vrátila, musí být splněno několik podmínek. K tomuto tématu se vztahují články o výběru vhodného kouče, které rovněž naleznete na našich stránkách. Nyní se podívejme na možnosti koučování.

Velmi často je koučování vnímáno jen jako způsob rozvoje lidí. Jako způsob efektivní, náročný, drahý. Některé přístupy v koučování v rukou zkušených koučů přinášejí ovšem mnohem víc. Zdaleka přesahují „pouhý“ rozvoj lidí. Jsou nástrojem podstatných a permanentních změn, měřitelného zvyšování výkonu a dosahování velmi náročných podnikatelských cílů. To je pak hlavním účelem koučování, přičemž profesionální a osobnostní rozvoj koučovaných jde ruku v ruce s ním.

Jak tedy funguje koučování?

Abychom dosáhli výsledků, musíme stanovovat a naplňovat cíle. Jsme-li však na to sami, časem si vytvoříme stereotypy, které se stanou naší brzdou. Někdo je schopný inspirovat se od druhých lidí, ale málokdo je skutečně schopný maximálně využívat svého vlastního potenciálu.

Dnes už každý ví, že náš potenciál je z velké části nevyužitý. K jeho využití však zpravidla nestačí dialog sám se sebou nebo s přítelem či kolegou. Potřebujeme člověka, který je k tomuto účelu speciálně kvalifikován a má příslušné zkušenosti – a tím je zpravidla profesionální kouč.

Ten umožňuje vystoupit ze zajetých způsobů myšlení, nabízet souvislosti, kterých si zákazníci předtím nevšimli, objevit synergii tam, kde by ji nečekali, uvědomit si možnosti, které je nenapadli..

S koučem lze pracovat na jakýchkoli cílech. Tak díky koučování můžeme zvyšovat produktivitu práce, lépe přesvědčovat zákazníky, zvládat časový tlak a stres, účinněji pracovat se svými podřízenými, umět se lépe prosadit v konkurenci ostatních, mít odvahu ke změně a tak dále..

Koučování přináší jak rychlé výsledky, které jsou vidět v praxi koučovaných již po prvních sezeních, tak dlouhodobé podstatné změny, které zvyšují kvalitu života.

K některým výsledkům někdy stačí až neuvěřitelně málo (třeba si jen trochu posunout pohled na nějakou situaci), k jiným je třeba delšího času, protože vyžadují změnu v naší osobnosti.

Pokud ve firmě s koučem pravidelně pracuje více lidí, je to vždy znát – nejen na výkonech, ale i na změně firemní kultury, zpravidla směrem k větší zodpovědnosti a samostatnosti lidí.

Koučování je výrazně dražší než trénink – proč tomu tak je? Koučování směřuje ke změně myšlení. Pomáhá tam, kde nestačí doplnit znalosti a dovednosti, ale je třeba vytvářet nové pohledy, postoje, překonávat vnitřní osobní bariéry (strach, nízká sebedůvěra, ..), rozvinout svoji kreativitu, přicházet na nové nápady a možnosti jak věci dělat lépe, efektivněji.

Mnoho lidí potřebuje  kromě odhalení nevyužitých rezerv změnit smýšlení o sobě a o druhých, dokázat se více přiblížit lidem, získat odvahu, nadhled, lépe se cítit, mít větší radost ze života.. To všechno úzce souvisí s pracovním výkonem a podnikatelskými úspěchy.

Co všechno může koučování přinést právě vám však poznáte jedině přímým zážitkem – tedy v koučovacím sezení s profesionálem.

Přejeme vám hodně štěstí ve vašem osobním a profesionálním vývoji…