Koučováním k vyšší výkonnosti

 

„Když jsem si našel kouče, bral jsem to jako dobrou příležitost k zastavení se a zamyšlení nad tím co dělám a jak to dělat lépe. Očekával jsem určité zlepšení své práce a komunikace, ale nic víc. I tak by se to vyplatilo. Dneska ovšem musím konstatovat, že můj pohled na podnikání je někde úplně jinde než na začátku spolupráce s koučem. Otevřel se mi nebývalý prostor a díky němu jsem ve firmě uskutečnil změny, o kterých bych nikdy nevěřil, že budou možné..“.

 

Takto charakterizoval výsledky koučování jeden z mých zákazníků. Podobně jako mnoho dalších, byť jinými slovy. K čemu vlastně vede koučování? Co od něj můžeme očekávat? Zpravidla mnohem víc, než se všeobecně věří. Aby se však dosáhlo skutečně významných výsledků a investice se mnohonásobně vrátila, musí být splněno několik podmínek. V tomto článku popíšu možnosti koučování a právě tyto podmínky.

Ve své praxi se často setkávám s tím, že koučování je vnímáno jen jako způsob rozvoje lidí. Efektivní, náročný, drahý. Některé přístupy v koučování v rukou zkušených koučů přinášejí ovšem mnohem víc. Zdaleka přesahují „pouhý“ rozvoj lidí. Jsou nástrojem podstatných a permanentních změn, měřitelného zvyšování výkonu a dosahování velmi náročných podnikatelských cílů. To je pak hlavním účelem koučování, přičemž profesionální a osobnostní rozvoj koučovaných jde ruku v ruce s ním.

Jak tedy funguje koučování?

Abychom dosáhli výsledků, musíme stanovovat a naplňovat cíle. Jsme-li však na to sami, časem si vytvoříme stereotypy, které se stanou naší brzdou. Někdo je schopný inspirovat se od druhých lidí, ale málokdo je skutečně schopný maximálně využívat svého vlastního potenciálu.

Dnes už každý ví, že náš potenciál je z velké části nevyužitý. K jeho využití však zpravidla nestačí dialog sám se sebou nebo s přítelem či kolegou. Potřebujeme člověka, který je k tomuto účelu speciálně kvalifikován a má příslušné zkušenosti – a tím je zpravidla profesionální kouč.

Ten umožňuje vystoupit ze zajetých způsobů myšlení, nabízet souvislosti, kterých si zákazníci předtím nevšimli, objevit synergii tam, kde by ji nečekali, uvědomit si možnosti, které je nenapadli..

Příklad z praxe:

Jirka si v koučovacím rozhovoru uvědomil jednu z oblastí, která má výrazný vliv na efektivitu jeho práce. Jde o zadání, která dostává od svého šéfa. Často se stává, že po splnění úkolu zjistí, že šéf si to představoval trochu jinak.. Výsledkem úvah je, že si musí mnohem lépe zadání se šéfem vysvětlovat a ověřovat. Banální zjištění? Jistě, ale když si spočítal, že 10 minut navíc věnovaných rozhovoru o zadání mu ušetří týdně několik hodin zbytečné práce (!), jeho osobní produktivita vzrostla v řádech desítek procent. Často tak jednoduché a do očí bijící věci prostě nevidíme.. A teď si stačí spočítat, k jakým výsledkům se dostaneme v rámci celé firmy, když na sobě tímto způsobem pracuje větší množství lidí..

Koučování směřuje ke změně myšlení. Pomáhá tam, kde nestačí doplnit znalosti a dovednosti, ale je třeba vytvářet nové pohledy, postoje, překonávat vnitřní osobní bariéry (strach, nízká sebedůvěra, ..), rozvinout svoji kreativitu, přicházet na nové nápady a možnosti jak věci dělat lépe, efektivněji.

Mnoho lidí potřebuje  kromě odhalení nevyužitých rezerv změnit smýšlení o sobě a o druhých, dokázat se více přiblížit lidem, získat odvahu, nadhled, lépe se cítit, mít větší radost ze života.. To všechno úzce souvisí s pracovním výkonem a podnikatelskými úspěchy.

 

Podmínky nutné k tomu, aby bylo koučování vynikající investicí

Objednávka zadavatele

Jde o stanovení cílů koučování oprávněným zadavatelem, tedy zpravidla přímým nadřízeným koučovaného. Ty se mohou týkat jak konkrétních pracovních cílů, které jsou tak jako tak stanovovány (např. dosáhnout určité produktivity práce), tak i požadavků na osobnostní rozvoj pracovníka (např. dokázat se cítit partnersky a komunikovat na úrovni s VIP zákazníky). Objednávku zadavatele musí vyjednat osobně kouč, který bude s pracovníkem koučovat. Z koučování pak nepodává zadavateli žádné zprávy, aby bylo pro pracovníka zajištěno bezpečí, které mu umožní maximální otevřenost a schopnost jít do hloubky. Zadavatel kontroluje výsledky koučování tím, že sleduje, jak pracovník plní cíle popsané v objednávce zadavatele a bere si přímou zpětnou vazbu od něj.

 

Přístup koučovaného

Koučování je vhodné pro lidi, kteří jsou schopni a ochotni převzít zodpovědnost za svůj rozvoj a výsledky své práce. Pokud berou kouče jako experta a očekávají od něj rady a vedení, efekt koučování se sníží na efekt obyčejného poradenství. Ve své praxi jsem se ovšem jen velmi vzácně setkala s lidmi, kteří by nebyli pro koučování z tohoto hlediska „vhodní“. Někdy na počátku mohou vzniknout nedorozumění, ale po vyjasnění smyslu koučování se žádoucí přístup dostavuje.

 

Osobnost kouče

Kouč musí mít potřebnou kvalifikaci (zpravidla několikaletý sebezkušenostní komplexní výcvik v některém z přístupů k práci s lidmi), dostatečné zkušenosti (lze ověřit referencemi) a být zralou osobností, která koučovanému „sedne“.

 

Organizace koučovacích sezení

Koučování probíhá zpravidla individuálně, ve tří- až čtyřhodinových sezeních, pravidelně každých 4 – 6 týdnů, zpravidla nejméně po dobu půl roku. Hodina profesionálního kouče stojí na českém trhu kolem 4 – 8 tisíc Kč, podle zkušeností kouče, které úzce souvisí s výsledky koučování. Při dodržení výše zmíněných podmínek se tato investice téměř vždy mnohonásobně vyplatí.

 

Klára Hejduková