Výcvik koučování II. – Osobnost profesionálního kouče

„Mnoho z toho, čím jsme si na kurzu prošli, šlo hluboko pod kůži a nepochybuji, že tam i zůstane.“ (účastník výcviku)

Milí přátelé koučové,

Máte za sebou základní výcvik v koučování, který vás naučil řemeslo a dal vám nástroje k vedení koučovacího rozhovoru. V lepších případech vás také vybavil myšlenkovým zázemím pro práci s lidmi.

Kouzlo a úspěch koučování však spočívá především v osobnosti kouče.

A zde získáváte podstatnou konkurenční výhodu, kterou lze těžko zkopírovat. Vynikajícímu koučování se nemůžete „naučit“, k němu je třeba se dostat dlouhodobou prací na sobě samém.

Zkušenosti stále znovu ukazují, že profesionalita v koučování je přímo úměrná výši investice do kontinuálního seberozvoje.

Nabízíme vám projít kus této cesty s námi v nadstavbovém výcviku, který je koncipován v souladu s kritérii pro druhý stupeň vzdělávacích programů České asociace koučů (APCP). V současné době prochází výcvikový program akreditací u EMCC (European Mentoring and Coaching Council).

Program je zaměřen především na váš vlastní intenzívní rozvoj formou koučování ve skupině, kdy koučovací rozhovory vede s účastníky supervizor. Budete tedy pracovat na sobě a budete také přítomni práci zkušeného kouče s vašimi kolegy. Kromě toho budete pochopitelně sami koučovat. Cílem je, abyste dále rozvíjeli svůj vlastní koučovací styl. Ten si rozšíříte mimo jiné o zážitkové techniky práce s klientem, nebo o práci se skupinou. Vybavíme vás také potřebnými kompetencemi pro vlastní koučovací byznys. V neposlední řadě se budeme zabývat nejvyšším kontextem práce s lidmi, kterým je etika. Součástí výcviku jsou supervize se supervizory podle vašeho výběru.

V porovnání se základním Výcvikem koučování Systemického institutu je tento výcvik velmi rozdílný. Účelem základního programu bylo naučit vás řemeslo. Cílem pokračovacího výcviku je rozvinout v prvé řadě vaši osobnost.


Výcvik vedou tito supervizoři:

Klára Lauritzenová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Zázraky se dějí.“

http://www.cako.cz/cs/klara-lauritzenova/

 

 

 

 

 

untitled1

Magda Vašáková Loumová

Akreditovaný profesionální seniorní kouč (ASC)

„Ve své hlavě tvořím svůj příběh o světě.“

http://www.cako.cz/cs/magda-vasakova-loumova/

 

 

 

 

Jan Pešek

V procesu akreditace.

“Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti nebyla dána síla jej splnit!”

http://www.cako.cz/cs/jan-pesek/

 

 

 

 

 


Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí), rozdělených jako 5 x 2 dny.


Termíny

23. – 24. ledna 2020
(čt, pá)
Klára
17. – 18. února 2020
(po, út)
Magda
23. – 24. dubna 2020
(čt, pá)
Honza
4. – 5. června 2020
(čt, pá)
Klára
17. – 18. září 2020
(čt, pá)
Magda + Klára


Harmonogram

  1. den: 10 – 18; 19,30 – 21,00
  2. den: 8,30 – 16,30

Místo konání

Rozhodli jsme se „zapojit“ místo konání do výcviku a využít ho k další přidané hodnotě.

Penzion FOUSEK

Štědronín 15, 397 01 Písek
tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98
fousek@zvikov.cz
www.zvikov.cz

GPS:
N 49° 25,195´
E 14° 10,890´
Případné požadavky na zvláštní stravu je nutno nahlásit předem.

 


Program:

Hledání vlastní integrity v roli kouče aneb prohlubování osobnostního rozvoje.

Kdo jsem a jaká je moje cesta?

Kde je těžiště mojí role kouče?

Kde jsou mé limity a hraniční témata?

Jak kultivuji svoji profesionální intuici?

Mám odvahu pracovat s „těžkými“ tématy?

Hledání vlastní pozice ve světě etiky.

 

Schopnost být přítomný tady a teď aneb práce s vlastním uvědoměním v koučování.

Co já vnáším do koučování?

Jak se moje sebe-vědomí odráží v mé práci kouče?

Umím pozorovat paralelní procesy?

Jsem si vědom vlastních projekcí, přenosu a protipřenosu?

Vstupování klientovi do procesu

 

Sebezážitky v koučování

Ačkoli sebereflexe v dialogu je základním nástrojem koučování, mnoho se může změnit zásadně rychleji, používáme-li zážitkové formy práce. Jak o ně rozšířit svůj repertoár? Jak se nebát experimentů?

 

Vnitřní postoj ve smyslu „deep democracy“ procesu (DDP)

Fenomenologická práce se signály, kdy vytvářím prostor, aby se mohla polarita konfliktu či hranice plně vynořit a mohlo dojít k novému náhledu. DDP je jednak vyjádřením hluboce nehodnotícího postoje, tak zároveň umožnění dát všem částem systému místo či zvědomení a uznání vynořujících se figur či rolí.

 

Ovlivnění systému skrze jednotlivce aneb práce s kontextuálním zadavatelem.

Co dělám s vnějšími a vnitřními kontexty ovlivňujícími proces koučování?

Jak zadání ovlivňuje proces?

Systémové myšlení v koučování.

 

Čtvrtý rozměr koučování aneb změna v koučování jako fenomén.

Co změnu způsobuje a kdy se děje?

Jak změnu „neprošvihnout“?

Efektivizace cesty klienta k jeho výsledku.

 

Vyšší dívčí aneb skupinové koučování.

V čem se vlastně liší individuální a skupinové koučování?

Co dělá interakce a dynamika ve skupině?

Dovednosti a nástroje pro práci s týmem.

 

Budování vlastního koučovacího byznysu aneb schopnost získat zakázku vně či uvnitř firmy.

Jak vystihnout výzvy a umět je realizovat?

Co umíme nabídnout nebo jak se umíme prodat?

Esence byznysového myšlení pro kouče.

Úspěšný byznys jako důsledek autenticity.

 

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

Každé soustředění je věnováno vybraným tématům, ale vždy obsahuje rozhovory supervizora s každým z účastníků – klientů na jejich kontraktu. Tím se ostatní učí přímo z práce supervizora.


Přihláška:

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře.


Podmínky pro získání certifikátu

  • 100%ní docházka na výcvik (možnost placených náhrad)
  • 15 hodin supervizí
  • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
  • Plná úhrada výcviku
  • Certifikát ze základního výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nemá-li účastník certifikát ze základního výcviku koučování, může ho nahradit zkouškou u některého ze supervizorů výcviku.
Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.


Cena

Včasná platba (splatná do 15. října 2019): 60 000 Kč

Standardní platba: 68 000 Kč

(+ 30 000 Kč za supervize později)

K ceně výcviku je třeba připočítat DPH ve výši 21%.

S vybranými supervizory je dohodnuta speciální výcviková cena ve výši 2 000 Kč na
hodinu. Účastníci se mohou dohodnout na společné supervizi a platbu si tudíž rozdělit. Někteří supervizoři nejsou plátci DPH.

Soukromým plátcům nabízíme výhodnější ceny i platební podmínky – informujte se.

Stravu a ubytování si hradí účastníci zvlášť a činí cca 2 000 Kč za dvoudenní pobyt s plnou penzí.

 


E-learning

Součástí ceny je několik e-learningových kurzů, které se týkají programu (Základy koučování, Skupinové a týmové koučování, Konstelační formáty pro kouče, Diagnostika pro kouče, Narativní přístup). Naleznete je na www.learn2change.eu.

 


Platební podmínky

První standardní platba činí 20 000 Kč, je fakturována po podání přihlášky a vždy splatná před zahájením výcviku. Zaplacením této částky má účastník místo ve výcviku garantováno. Z administrativních důvodů upřednostňujeme zaplacení celé částky za výcvik před 1. soustředěním.

Cena za ubytování a stravu se hradí přímo penzionu.


Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka, kterého ovšem musí supervizoři schválit.

Přihlášením se do výcviku se také zavazujete k odebrání služeb penzionu (ubytování a plná penze). Jejich nevyčerpání podléhá plnému stornu.


Dotazy:

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz

Přihláška na akci

Elektronický formulář pro přihlášení na akci.

* Takto označené pole je nutné vyplnit
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

Žádost o vydání certifikátu