Já a vnitřní svoboda (2019-20) – rozvoj osobnosti

Zvu vás na šest setkání v kruhu lidí, kteří na sobě chtějí pracovat. Pomocí koučování a rodinných a organizačních konstelací budeme pracovat na čemkoli, co je pro vás osobně důležité. Může jít o vztahové záležitosti v rodinném i pracovním životě, ztrátu smyslu v našich činnostech, přemíru povinností a nedostatek času na sebe, touhu po naplnění svého potenciálu, zdravotní problémy či cokoli jiného.

Důraz budeme klást na bezpečné prostředí, ve kterém se žádný z vás nebude obávat se otevřít a sdílet svá přání, trápení i strachy. Dosavadní zkušenosti ukazují, že naše setkání bývají velmi silná, lidská a osvobozující.

Program bude určen výhradně vašimi potřebami. Přinášejte tedy vaše témata a my ostatní vám budeme k dispozici se vším, co umíme a můžeme nabídnout.

Každé setkání se bude odehrávat vždy od 14,00 do 18,30 hodin v těchto datech:

* 15. listopadu 2019 (pá)
* 13. prosince 2019 (pá)
* 7. února 2020 (pá)
* 6. března 2020 (pá)
* 3. dubna 2020 (pá)
* 15. května (pá)

Budeme se scházet v Široké ulici č. 14 na Starém Městě v Praze 1.

“Kdo se nemění, nemůže růst. Kdo neroste, jako by nežil.“ (Gail Sheehy)

Program jsem nazvala „Já a vnitřní svoboda“, protože věřím, že růst člověka je především o jeho sebepoznání a sebepřijetí, které ho osvobozuje a dává mu sílu a odvahu jít životem svou vlastní cestou. Ale nazvat bychom ho samozřejmě mohli jakkoli jinak. Anebo vůbec nijak…


Kouč a konstelátor: Klára Lauritzenová

20 let zkušeností práce s lidmi. Akreditovaný kouč supervizor (nejvyšší stupeň). Výcviky: Systemické koučování (5 let), Systemická terapie (4 roky), Gestalt terapie (4 roky), Certificate of Coaching (2006, Centre for Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008, 2009, KCC Foundation, UK), European Appreciative Inquiry meetings (2010 – 2014: Řecko, Nizozemí, Francie, Itálie, ČR, Švédsko, Tanzánie), Foundation Course and Applied Course (Centre for systemic constellations, Londýn—2016 a 2017), COLPI (The whole partnership—2018), Aura škola (2018-19). Více na www.systemicky-institut.cz.

„Prázdná je řeč „toho filosofa, který neléčí žádnou lidskou bolest. Neboť jako by nebyl žádný užitek z lékařství, kdyby nevyhánělo z těla nemoci, tak není žádný užitek z filosofie, jestliže nezapuzuje bolest duše.“ (Epikúros ze Samu)


Cena:

Firemní plátci:

25 000 Kč + DPH.

Soukromí plátci:

13 900 Kč (včetně DPH)

Malé občerstvení je započteno v ceně.

Při využití výhodné platby dopředu nelze při neúčasti požadovat vrácení peněz.


Kontakt:

lauritzenova@systemicky-institut.cz

„Člověk se rodí jen jednou, aby se pak ještě rodil zvolna, dobývaje sebe sama klikatě i v prudkých nárazech, pokud mu zbývají čerstvé a nenasycené smysly a duše potřebná k růstu.“ (Karel Čapek)

Přihláška na akci

Elektronický formulář pro přihlášení na akci.

* Takto označené pole je nutné vyplnit
Všeobecné obchodní podmínky: V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

Žádost o vydání certifikátu