Popis produktu

Překročit vlastní hranice

Milí přátelé koučové,

Všichni se na naší cestě životem vyvíjíme a my profesionálové v práci s lidmi to musíme dělat neustále, a za pomoci zkušených kolegů.

S přibývajícími zkušenostmi stoupají naše nároky na vzdělávací a rozvojové akce. My vám nabízíme otestovat naše i vaše hranice ve výcviku pro pokročilé kouče.

Podmínkou účasti je absolvování nejméně dvou výcviků v koučování v celkovém rozsahu minimálně 120 hodin a praxe v práci s lidmi.

Hlavní specialitou výcviku je koučování účastníků před skupinou, které vede jednak k posílení jejich vnitřní síly a jednak k možnosti jedinečné zpětné vazby jak od supervizorů, tak od kolegů účastníků. Budeme ovšem pracovat ve velmi bezpečném prostředí, kde můžeme experimentovat a nebát se hodnocení. Věříme tomu, že nejlépe se učíme z pozorování vlastní práce.

Supervize budou vedené především za účelem kultivace vlastního koučovacího stylu. Hloubkové supervize se zaměří na to, jak pracujete jako koučové, a které vaše přednosti a nadání se podílí na vašem přístupu. Rozbory niterných pohnutek pro vaše postupy vás výrazně posunou ve vašem osobnostním rozvoji i v práci s klienty – protože jak víte, tyto dvě věci jdou ruku v ruce.

Budete se učit na třech úrovních:

 • Osobnostní rozvoj, práce na vašich vlastních tématech
 • Rozšíření rejstříku znalostí a dovedností profesionálního koučování
 • Zážitky ze skupiny, využívání jejích zdrojů

Výcvik vedou tito supervizoři:
Klára Lauritzenová, Magda Vašáková Loumová, Ondřej Krása

Rozsah a struktura výcviku

95 hodin (z toho 15 hodin supervizí), rozdělených jako 5 x 2 dny.


Termíny

1) 28. – 29. ledna 2019 (po, út) Magda

2) 11. – 12. března 2019 (po, út) Klára

3) 8. – 9. dubna 2019 (po, út) Magda

4) 23. – 24. května 2019 (čt, pá) Ondra a Klára

5) 27. – 28. června 2019 (čt, pá) Magda, Klára


Harmonogram

 1. den: 10 – 18; 19,30 – 21,00
 2. den: 8,30 – 16,30

Program

Mé zdroje

Z jakých zdrojů čerpám pro svoji profesionalitu?
Jak pracuji s vlastní energií?
Moje osobní vize/poslání

Speciální procesy v koučování

Nevyřčené v koučování a jak s tím pracujeme
Přenos a protipřenos
Paralelní procesy v koučování

Zapojování zkušeností vyššího řádu

Jak zacházíme s prozřetelností, rozšířeným vědomím a vhledy?
Jak je odlišujeme od neprofesionálních postupů manipulace a nereflektované kontroly?

Skupinový proces – jak se napojovat na systém

Deep Democracy Proces (DDP)
Co to je facilitace pole?
Jak pracovat s polaritami ve skupině?
Jak facilitovat konflikty?
Kdy je člověk větší než role a kdy je role větší než člověk?

Moudrost systému – schopnost být přítomen a systemická inteligence dohromady tvoří zázraky!

Práce s tělem a vlastním uvědomováním
Systemické zákony a změny v organizacích a jiných systémech
Využití a tvorba minikonstelací v práci s jednotlivcem

Budování vlastního koučovacího byznysu

Práce na individuálních objednávkách účastníků

Program je vysoce sebezážitkový a praktický.

Před prvním soustředěním váš požádáme o přípravu v oblasti sebepoznání.

Před výcvikem dostanete také teoretické podklady.

Podmínky pro získání certifikátu

 • 100%ní docházka na výcvik (možnost náhrad ve formě více supervizních hodin)
 • 15 hodin supervizí
 • Závěrečná práce (8 normostran na téma „Jak se výcvik odrazil v mém životě a v mé práci kouče), schválená vybraným supervizorem
 • Plná úhrada výcviku
 • Certifikát ze základního výcviku koučování (možnost náhradní zkoušky)

Nesplní-li účastník podmínky pro získání certifikátu, může získat osvědčení o účasti a dosaženém plnění.

Místo konání

Penzion FOUSEK

Štědronín 15, 397 01 Písek
tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98
fousek@zvikov.cz
www. zvikov. cz

GPS:
N 49° 25,195´
E 14° 10,890´

Případné požadavky na zvláštní stravu je nutno nahlásit minimálně týden předem Otovi Staňkovi (fousek@zvikov.cz).


Přihláška

Přihlášky zasílejte pomocí on-line formuláře, který najdete na www.systemicky-institut.cz. Na úvodní stránce klikněte na jakýkoli kurz a rolujte až dolů.

Cena

 1. včasná platba (do 30. září 2018): 60 000 Kč (+ 30 000 Kč za supervize později)
 2. včasná platba (do 15. prosince 2018): 68 000 Kč (+ 30 000 Kč za supervize později)
  Standardní platba: 72 000 Kč (+ 30 000 Kč za supervize později)

K cenám je třeba připočítat DPH ve výši 21%.

Soukromým plátcům nabízíme výhodnější ceny i platební podmínky – informujte se.
S vybranými supervizory je dohodnuta speciální výcviková cena ve výši 2 000 Kč na
hodinu. Účastníci se mohou dohodnout na společné supervizi a platbu si tudíž rozdělit. Někteří supervizoři nejsou plátci DPH.

Stravu a ubytování si hradí účastníci zvlášť a činí cca 1 800 Kč za dvoudenní pobyt s plnou penzí. 

Platební podmínky

Standardní platba může být rozdělena do dvou splátek – 50% se splatností před zahájením výcviku a 50% se splatností po prvním soustředění.

Cena za ubytování a stravu je splatná na místě.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do výcviku činí storno celou zaplacenou částku. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za výcvik bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti na výcviku vzniklé na straně účastníka. Před zahájením výcviku však může převést svoji účast na náhradníka, kterého ovšem musí supervizoři schválit.

Přihlášením se do výcviku pro vás automaticky objednáváme stravu a ubytování. Kurz je pobytový, zavazujete se tedy i k úhradě ubytování i stravy bez ohledu na skutečné čerpání. Penzion vám vystaví fakturu se splatností ke konci výcviku.

 E-learningový kurz

V případě zájmu si můžete zopakovat základy systemického přístupu v koučování ZDARMA na www.learn2change.eu. Na tomto webu je i kurz systémového myšlení, který je pro kouče rovněž velice užitečný.

 Dotazy

Vaše případné otázky posílejte na lauritzenova@systemicky-institut.cz.

Moc se těšíme na to, že se s námi vydáte na dobrodružnou, intenzívní a hlubokou cestu za plným životem.