Popis produktu

Český leadership – Já a svoboda

Jedinečná forma rozvoje leadershipu zážitkovou metodou založenou na myšlenkách a životech velkých osobností i událostí českých dějin

 

Pozvánka na ucelený program workshopů

Co je nahoře, to je i dole, co je uvnitř, je i vně. Na nejvyšší úrovni uvažování celé společnosti platí stejné principy jako v životě firmy. Náš vnitřní svět tvoří vzor reality, kterou denně prožíváme.

Naše minulost formuje naši přítomnost, stejně jako dnešek mění náš pohled na včerejší den. Poznání a prožívání těchto vzorů je jedinečným zdrojem zcela nové úrovně učení a seberozvoje.

Myšlení každého přirozeného vůdce, ale i rodiče, začíná u jeho zdrojů, u smyslu. Co může těmto kořenům být bližšího než myšlenky a životy lidí, kteří tento svět žili před námi?

Zveme Vás na nevšední cestu za Vaše vlastní hranice, při které se Vašimi průvodci ve skutečném vůdcovství a rodičovství stanou osobnosti našich bouřlivých dějin.

 

O co jde?

 • O leadership, v první řadě.
 • O vaši schopnost vést a inspirovat k tomu nejlepšímu ve vás i v ostatních.
 • O odvahu stavět na principech.
 • O vizi, kterou následujete.
 • O rozhodnutích, která učiníte.
 • O váš potenciál měnit svět kolem sebe.
  ale také
 • O respekt k člověku, k jeho jedinečnosti, křehkosti i síle dosáhnout změn přesahující hranice společnosti i času.

 

Jak a proč?

 • Zážitková metoda je nejúčinnější způsob seberozvoje. Díky emocionálnímu napojení a spojení s osobními hodnotami dochází ke komplexnímu pochopení, budování vašeho osobního charismatu a okamžité schopnosti získané zkušenosti také použít. Jde o velkou školu sebepoznání!
 • Učení je založeno na oblouku prožitek – reflexe – změna postoje – změna myšlení
 • Příběhy a myšlenky osobností našich dějin jsou pozadí, na kterém poznáváme sami sebe. Dokážeme jim rozumět, dokážeme se do nich vcítit. Dopady jejich životních rozhodnutí vnímáme je v naší každodennosti. A právě díky tomu se s nimi dokážeme snadno identifikovat, rychle přejímat vzory i principy skryté za dějinnými fakty. Naše hodnoty splývají a my se učíme rychleji než z učebnice.

 

Co si o tom myslí ti, kteří se již kurzu zúčastnili?

„Tento kurz je krásným příkladem toho, jak dělat věci jinak. Prožili jsme v rámci cvičení zásadní rozhodovací procesy našich dějin a „nechali to na sebe působit“.
Z prožitků jsem si odnesla mnoho užitečných poznatků o chování systémů a mnoho námětů k přemýšlení. Život se pro mě stal pestřejší, neboť vidím souvislosti, které jsem dříve neviděla.“ Kateřina Čapková (ředitelka Excon)

„Kurz pro mne znamenal nevídaně hluboký a pravdivý pohled na leadership. Děkuji i za podnícení odvahy a leadera ve mně.“ Lenka Procházková (obchodní ředitelka Titbit)

„Jsem přesvědčený, že se Vám podařilo připravit ojedinělý a výjimečný koncept osobního rozvoje na platformě historické zkušenosti našich předků. Upřímně reflektuji, nenudil jsem se. Odnáším si silné zážitky, které jsou mi nápomocny na cestě za odvážnějším a autentickým leaderem.“ Ing. Daniel Pristach (Managing Director E-consulting)

„Opravdu jsem nečekala uvědomění si tolika souvislostí a možností využití v praxi. Tréninková část byla náročná jako vždy, ale tak to má být!“ (Mirka Bartošová, HR manager, Wüstenrot)

„Pro všechny, kteří jsou již „přeškoleni“ tradičními postupy a ohraným know-how jednoznačně doporučuji tento ucelený a hluboký rozvojový program. Skrze zážitkové metody se velmi rychle a velmi hluboko dostanete k tématům jako rozhodování, vzory, emoce v projevech, hierarchie, zacházení s mocí, osobní svoboda v práci apod. Zároveň získáte přehled o národních kořenech našich charakterů a budete moci nahlédnout do často opomíjených, resp. v zásadě nereflektovaných oblastí – jak charakter národa ovlivňuje naše leadrovství, morálku, postoje… navíc trojice vysoce zkušených a osobnostně vyzrálých lektorů dodává celku punc originality, unikátnosti a lidské hloubky. Milan Klindera (Head of Training & Coaching of Branch)

„Pro mě to bylo vrácení se ke kořenům, ze kterých jsem vzešla. Po dlouhé době jsem měla prostor pro silný sebezážitek v souvislostech našich dějin, který je o to zajímavější, že jsem měla možnost nahlédnout do zážitků ostatních účastníků. Není to o glorifikaci naší historie, ale o pohledu, že vše má v historii místo i události, které obecně hodnotíme jako negativní.“ Kateřina Kučerová (systemický kouč a terapeut)

„Bylo to úplně jiné než ostatní kurzy, příjemně ozvláštněné.“ „Donutilo mě to zamyslet se nad některými věcmi.“ „Překvapilo mě to krásné propojení.“ „Je dobré se občas k minulosti vrátit, nežít jen tady a teď.“ „Je dobré si uvědomit, že neúspěch může být výzvou, která nás posune dál.“ (účastníci jednodenní „ochutnávky“ z ČMSS)

„My, Češi, jsme překvapeni, že se někdo baví o českém leadershipu. Je to nezvyk. Čím víc se ale budeme o tomto tématu bavit, tím obrněnější bude naše země proti demagogům a tím silnější bude naše šance na lepší cestu k demokracii.“ Jan Diblík


„Návrat domů. Jsme světoví, jen to nevíme.“ Pavel Kosorin

 

Je to pro mne?

Pojďme to zjistit. Zkuste se zamyslet nad 10 uvedenými otázkami. Označte si ty, které vás často nebo alespoň občas napadají.

 1. Vím, kdo jsem, uvědomuji si svoji identitu?
 2. Jakou vizi ve svém životě následuji?
 3. Vnímám všechny podstatné souvislosti toho, co dělám?
 4. Jaké mám ve svém životě vzory a jak se z nich učím?
 5. Co je rozhodující pro mé rozhodování? Co mne ovlivňuje?
 6. Co mě nutí z věcí uhýbat? Kde je můj největší strach a omezení?
 7. Jak mohu hájit pravdu a jaké prostředky k tomu mám?
 8. Jak dosáhnout svobody i prosperity zároveň?
 9. Jak myslet strategicky, a co to ve skutečnosti v mém případě znamená?
 10. K čemu jsou negativní osobnosti kolem nás?

 

Pokud máte stále tu potřebu, spočítejte je nyní. Výsledné skóre ale není důležité. První krok ke skutečnému vůdcovství je klást si podobné otázky a svobodné rozhodnutí hledat na ně odpovědi.

 

Kde a kdy je to možné?

 

1. soustředění: 26. – 27. září 2018 (st, čt) Klára Lauritzenová

2. soustředění: 1. – 2. listopadu 2018 (čt, pá) Vladimír Dvořák

3. soustředění: 10. – 11. ledna 2019 (čt, pá) Magda Vašáková

 

Časový harmonogram:

 1. den: 10,00 – 18,00 hodin
 2. den: 8,00 – 16,00 hodin

 

Jaká bude moje investice?

 1. včasná platba (do 30. května 2018): 35 000 Kč + DPH
 2. včasná platba (do 31. července 2018): 42 000 Kč + DPH
 3. Standardní cena: 49 000 Kč + DPH

Při nenastoupení do kurzu se včasné platby stávají storno poplatkem. V případě standardní ceny upřednostňujeme z administrativních důvodů platbu celé částky předem, ale je také možné uhradit dopředu dílčí fakturu v poloviční výši a zbytek částky po prvním soustředění.

V ceně jsou kromě kurzovného zahrnuty kávové přestávky. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám na místě a činí podle útraty kolem 1 800 Kč na osobu a soustředění. Cena je splatná na místě. Přihlášeným automaticky zajišťujeme ubytování a stravu – v případě jeho nevyužití se na něj vztahuje plné storno – proto, pokud nechcete v penzionu přespávat nebo jíst, je třeba to dopředu penzionu nahlásit. Případné storno poplatky se domlouvají také přímo s penzionem.

Místo konání

Penzion Fousek
Štědronín 15, 397 01 Písek
tel.: 382 289 170; GSM: 603 98 44 98
fousek@zvikov.cz
www. zvikov. cz

GPS:
N 49° 25,195´
E 14° 10,890

Jak si zajistit místo?

Na konci této pozvánky na webu www.systemicky-institut.cz vyplňte elektronickou přihlášku – toť vše!

 

Program workshopů:

1. a 2. den:

Systémové myšlení
Uvědomíme si tendování systému k rovnováze pomocí extrémů, kdy nastává zpětná reakce – jak se to projevilo v naší historii a jak se to projevuje u nás samotných?
Podíváme se hlouběji na vývoj národního myšlení v období masarykovské republiky, druhé republiky a protektorátu.

Strategické myšlení
Ukážeme si, jak strategie ustupování nepříteli nakonec přináší úspěšné ujařmení. Uvidíme, že umožnit zlo je větší hřích než ho spáchat.
Jaká byla strategie komunistů pro převzetí moci a proč selhali demokraté? Vytvoříme si strategii vlastního osobního leadershipu.

Lídr jako nositel komplexity a konzistentnosti
Budeme pracovat na vašich osobních kontraktech formou koučování.
Podíváme se, jak se naše leaderovství projevuje v každém okamžiku. Jsme schopni velkých vzepětí, ale i každodenní „drobné masarykovské“ práce?
3. a 4. den:

Růst do nové kvality sebereflexe

Vyzkoušíme si intenzivní práci s osobním kontraktem za pomoci dynamiky celé skupiny formou systemického skupinového koučování.

Práce s kontroverzními tématy

Při vedení lidí se nevyhneme situacím, kdy je sporné, co je to nejlepší řešení. Jako inspiraci pro takové situace využijeme diskuzní tradici Pátečníků, skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka. Zkusíme si propojit kritické myšlení a věcný odstup s angažovanou argumentací a zastáváním stanovisek, které napomáhají k dosahování konsenzu.

Překračování vlastních mezí

Na pozadí „historických dilemat“, jako zda jít či nejít k volbám za socialismu, nebo udělat tu či onu „úlitbu“, si zažijeme krajní meze v rozhodování lídra. Aktivně si prověříme svou schopnost ustoupit, i když jsme přesvědčeni, že máme pravdu, a to vzhledem k širšímu kontextu nebo ve prospěch celku.

5. a 6. den:

Každodenní práce na svých životních podmínkách

Začneme si na vlastní kůži uvědomovat a zkoušet potřebu každodenní práce na sobě. Použijeme příběhy osobní odvahy a nasazení osobností bojujících proti komunistické nadvládě. Budeme pracovat na schopnosti zajišťovat si vlastní zdroje síly a vytrvalosti, pomocí kterých můžeme překonávat překážky.

Schopnost žít a pracovat v obtížných podmínkách

Vytvoříme si vlastní „manuál“ péče o sebe, po stránce tělesné i duševní. Podíváme se na naše historické příklady, které nám ukázaly, jak čelit zátěži, krizím a vyhoření, budeme hledat odpovědi na otázku „jak to dělali“, že vydrželi životní překážky.

Lídr jako nositel síly a odvahy

Budeme dále pracovat na svém osobním kontraktu formou koučování. Obdobím komunismu, normalizace a disidentu projdeme společně s osudy Havla, Patočky, Horákové a dalších s cílem opětovně nacházet zdroje odvahy. Odpovíme si, jak jako lídři pracujeme se svými týmy a kde se tato témata objevují v práci s týmem.

Podmínky pro získání certifikátu z kurzu

 • Účast na kurzu v min. výši 5 celých dní (tj. 40 hodin)
 • Závěrečná práce v rozsahu min. 1500 slov (cca 3 strany textu)

Nahrazování účasti není bohužel možné.

Pokud nesplníte podmínky pro certifikát, můžete zažádat o osvědčení o účasti.

 

Čtení pro všechny, kdo chtějí vědět víc…

Naše vize

Naším cílem je zobecnění historické zkušenosti předků pro náš praktický život, jak při vedení organizacích, tak v životě rodinném i uprostřed občanské společnosti. Jde nám především o kultivaci leadershipu, tj. schopnosti vést druhé lidi a dosahovat excelentních výsledků, prostřednictvím vyzdvižení pokladů naší humanistické myšlenkové tradice a pochopením vývoje našich dějin. Naše zkušenost říká, že lidé dokážou pochopit dynamiku v organizacích lépe příměrem z rodinného života nebo zkušenosti z vývoje společnosti. Dalším důležitým faktorem našeho snažení je posílit sebevědomí lidí, neboť jeho nízkou úroveň považujeme za jeden z největších problémů naší země.

 

Vedení lidí můžeme vnímat také jako umění, ke kterému je potřeba kreativity, všeobecného rozhledu, širších kontextů. Řídíme-li lidi, je naší povinností obstarat si vzdělání, snažit se rozumět sobě a vlastnímu příběhu o svých zdrojích; učit se umění sebereflexe.


Ideální profil absolventa – k čemu směřujeme?

 

 • Dostane se za hranice „malého“ myšlení, tj. myšlení bez sebevědomí, bez kontextu a přesahu – k posílení identity člověka plně ukotveného v tom nejlepším z odkazu svého národa.
 • Rozšíří si pochopení toho, kdo je, k pochopení toho, kdo jsme a kam směřujeme – v kontextu rodiny, firmy a společnosti.
 • Bude vědomě propojovat vše, čeho jsme součástí, aby jako osobnost dosahoval integrity a konzistence.
 • Na základě hlubšího pochopení historických událostí si rozvine své systémové myšlení, které pak může použít jak při řízení firmy tak k formulaci svých občanských postojů.
 • Bude řídit lidi jinak než přímo – vyzařovat moudrost a zkušenost, která je pro ostatní následováníhodná.
 • Bude uvědomělý, statečný, vzdělaný, moudrý a respektuplný, bude vnímat věci v širším kontextu, bude mít ostatním co říci, bude mít vizi.

 

Nové vzdělávání – jakým způsobem ve workshopech pracujeme?

 • K jednotlivým konceptům (jako je např. strategické myšlení, systémové myšlení, schopnost spolupráce, „malé“ a „velké“ myšlení apod.) budeme přiřazovat historické postavy, jejich životy a myšlenky a související historické události.
 • Zážitková metoda – třeba si zahrajete Kostnický koncil nebo zasedání vlády k mnichovskému diktátu – sebezážitek z role vám umožní lépe se vcítit do kůže aktérů a připravit sami sebe na důležitá rozhodnutí vašeho života.
 • Budete mít možnost studovat výtah z nejvýživnějších myšlenek a historických událostí, aniž byste museli číst tisíce stránek.
 • Nepůjde nám o objektivní fakta (tak to je), ale o jejich interpretaci v širších souvislostech (jedna z možných) skrze vyprávění příběhů těchto lidí a toho, co bylo za jejich postoji.
 • Budeme přemýšlet o tom, jak nás ovlivňuje místo narození (doba a národ).
 • Získáte další pohledy na problémy práce s mocí.
 • Budete reflektovat svoje vlastní potřeby a hodnoty: po čem v životě doopravdy toužím? Jakou společnost chci vytvářet a spolubudovat? Jak se mi to daří? Co můžeme udělat pro to, aby se vám to dařilo lépe?
 • Naučíte se nahrazovat stížnosti a kritiku jasným formulováním svých potřeb. Promyslíme: co dělá historické nebo současné osobnosti lídry – čím to je? Které z těchto vlastností máme a používáme my sami?
 • Naučíte se vyjadřovat své hodnoty a přesvědčivě pro ně získávat ostatní.
 • Dokážete rozlišovat mezi skutečnou etikou (svým svědomím) a zříkání se zodpovědnosti „dodržováním pravidel“.
 • Vytvoříte společně „desatero uvědomělého občana“, „desatero následováníhodného vůdce“ a „desatero uvědomělého zaměstnance“.
 • Vytvoříte si své vlastní (osobní) „desatero“.
 • Přiblížíte se k tomu, jak zažehnout v lidech nadšení anebo jednodušeji – jak si je získat.
 • Zlepšíte se ve svých rétorických dovednostech: budete se umět lépe vyjádřit, zargumentovat svůj názor a ustát ho proti kritice.


Kde jsme se inspirovali – z kterých myšlenkových zdrojů čerpáme?

Jan Hus, Jiří z Poděbrad, J. A. Komenský, K. H. Borovský, Božena Němcová, Jaroslav Hašek, T. G. Masaryk, Emanuel Rádl, Ctibor Bezděk, Tomáš a Jan Baťové, Otokar Březina, bratři Čapkové, Jan Patočka, Egon Bondy, Václav Havel

 

Co se již stalo – z kterých historických událostí čerpáme?

Kostnice 1415 a husitské hnutí, Bílá hora 1621, Třicetiletá válka a pobělohorský exil, 19. století a národní obrození, vznik Československa 1918 a budování První republiky, Mnichovská dohoda 1938

 

Kurz vedou:

Magda Vašáková: http://www.systemicky-institut.cz/cs/dr-magda-loumova/

Vladimír Dvořák: http://www.systemicky-institut.cz/cs/mgr-vladimir-j-dvorak/

Klára Lauritzenová: http://www.systemicky-institut.cz/cs/ing-klara-lauritzenova/

Jste profesionální konzultant/kouč a chcete dále šířit tento způsob seberozvoje a kultivace leadershipu? Získejte naši licenci za velmi výhodných podmínek! Více informací na www.hu-man.cz.

Podívejte se na naše stránky: www.hu-man.cz nebo se přihlaste do skupiny Česká humanistická tradice v moderním managementu na LinkedInu: https://www.linkedin.com/groups/8299456.

 

 


 

Přihláška na akci

Prosíme Vás o vyplnění formuláře...

Všeobecné obchodní podmínky. V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

 


 

Žádost o vydání certifikátu

prosím vyplňte zde…