Popis produktu

Český leadership – Já a svoboda

Jedinečná forma rozvoje leadershipu zážitkovou metodou založenou na myšlenkách a životech velkých osobností i událostí českých dějin

 

Pozvánka na ucelený program workshopů

T. G. Masaryk: „Demokracie je politické uskutečňování lásky k bližnímu.“

 

Jsme pokračovateli humanistických tradic naší společnosti. Moudrost a odvaha našich předků nás zavazuje k naplňování jejich odkazu.

Zveme Vás na pokračování nevšední cesty za Vaše vlastní hranice, při které se Vašimi průvodci ve skutečném vůdcovství v moderním managementu stanou osobnosti našich bouřlivých dějin.

 

Co na kurzu zažijete?

·       Zažijete na vlastní kůži výzvy, které na nás klade rozhodnutí jít vlastní cestou a držet se svých hodnot.

·       Zaměříte se na posilování vaší vnitřní síly, rozrušování ega a mizení strachu.

·       Budete kultivovat svoji celkovou profesionalitu, která se ukazuje v každém okamžiku vašeho bytí.

·       Budete si pracovat na svých kontraktech ve skupinovém koučování s profesionálním koučem a vzájemně se podporovat svými reflexemi.

·       Budete objevovat sami sebe jako pokračovatele české humanistické tradice.

 

U kterých lidí jsme se inspirovali?

Českoslovenští legionáři, T. G. Masaryk, Karel Čapek a ostatní „pátečníci“, Jozef Gabčík, Jan Kubiš a další parašutisté a jejich spolupracovníci, Milada Horáková, Egon Bondy, Pavel Tigrid, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Marta Kubišová, Václav Havel a další.

 

Z kterých historických událostí čerpáme?

1918 – 1938: Československo za první republiky
1938 – 1939: Československá druhá republika
1939 – 1945: strategie a postoj Čechů k protektorátu
1948 – selhání demokratů a uchopení moci komunisty
1968 – 1989: Pražské jaro, okupace a období normalizace

 

Co si o tom myslí ti, kteří se již kurzu zúčastnili?

„Tento kurz je krásným příkladem toho, jak dělat věci jinak. Prožili jsme v rámci cvičení zásadní rozhodovací procesy našich dějin a „nechali to na sebe působit“.
Z prožitků jsem si odnesla mnoho užitečných poznatků o chování systémů a mnoho námětů k přemýšlení. Život se pro mě stal pestřejší, neboť vidím souvislosti, které jsem dříve neviděla.“ Kateřina Čapková (ředitelka Excon)

„Kurz pro mne znamenal nevídaně hluboký a pravdivý pohled na leadership. Děkuji i za podnícení odvahy a leadera ve mně.“ Lenka Procházková (obchodní ředitelka Titbit)

„Jsem přesvědčený, že se Vám podařilo připravit ojedinělý a výjimečný koncept osobního rozvoje na platformě historické zkušenosti našich předků. Upřímně reflektuji, nenudil jsem se. Odnáším si silné zážitky, které jsou mi nápomocny na cestě za odvážnějším a autentickým leaderem.“ Ing. Daniel Pristach (Managing Director E-consulting)

„Opravdu jsem nečekala uvědomění si tolika souvislostí a možností využití v praxi. Tréninková část byla náročná jako vždy, ale tak to má být!“ (Mirka Bartošová, HR manager, Wüstenrot)

„Pro všechny, kteří jsou již „přeškoleni“ tradičními postupy a ohraným know-how jednoznačně doporučuji tento ucelený a hluboký rozvojový program. Skrze zážitkové metody se velmi rychle a velmi hluboko dostanete k tématům jako rozhodování, vzory, emoce v projevech, hierarchie, zacházení s mocí, osobní svoboda v práci apod. Zároveň získáte přehled o národních kořenech našich charakterů a budete moci nahlédnout do často opomíjených, resp. v zásadě nereflektovaných oblastí – jak charakter národa ovlivňuje naše leadrovství, morálku, postoje… navíc trojice vysoce zkušených a osobnostně vyzrálých lektorů dodává celku punc originality, unikátnosti a lidské hloubky. Milan Klindera (Head of Training & Coaching of Branch)

„Pro mě to bylo vrácení se ke kořenům, ze kterých jsem vzešla. Po dlouhé době jsem měla prostor pro silný sebezážitek v souvislostech našich dějin, který je o to zajímavější, že jsem měla možnost nahlédnout do zážitků ostatních účastníků. Není to o glorifikaci naší historie, ale o pohledu, že vše má v historii místo i události, které obecně hodnotíme jako negativní.“ Kateřina Kučerová (systemický kouč a terapeut)

„Bylo to úplně jiné než ostatní kurzy, příjemně ozvláštněné.“ „Donutilo mě to zamyslet se nad některými věcmi.“ „Překvapilo mě to krásné propojení.“ „Je dobré se občas k minulosti vrátit, nežít jen tady a teď.“ „Je dobré si uvědomit, že neúspěch může být výzvou, která nás posune dál.“ (účastníci jednodenní „ochutnávky“ z ČMSS)

„My, Češi, jsme překvapeni, že se někdo baví o českém leadershipu. Je to nezvyk. Čím víc se ale budeme o tomto tématu bavit, tím obrněnější bude naše země proti demagogům a tím silnější bude naše šance na lepší cestu k demokracii.“ Jan Diblík


„Návrat domů. Jsme světoví, jen to nevíme.“ Pavel Kosorin

 

Kde a kdy je to možné?

1. soustředění: 26. – 27. září 2018 (st, čt) Klára Lauritzenová

2. soustředění: 1. – 2. listopadu 2018 (čt, pá) Vladimír Dvořák

3. soustředění: 10. – 11. ledna 2019 (čt, pá) Magda Vašáková

 

Časový harmonogram:

 1. den: 10,00 – 18,00 hodin
 2. den: 8,30 – 16,30 hodin

 

Jaká bude moje investice?

49 000 Kč + DPH

Platební podmínky

Včasné platby se hradí v celé částce, která musí přijít na účet organizátora do příslušného data. U standardní ceny preferujeme z administrativních důvodů rovněž platbu celé částky, je ale možno ji rozdělit zaplacením zálohy před zahájením výcviku a doplacením zbytku částky po 1. soustředění.

Účastníci, kteří kurz platí ve výši standardní platby ze svých soukromých peněz, si mohou vyjednat odlišné platební podmínky, zejména rozložení do více splátek. Záloha v minimální výši storno poplatku je povinná vždy. Splátky není možné uplatnit pro snížené (včasné) platby.

Místo ve výcviku má účastník garantováno po zaplacení alespoň části ceny.

Ubytování a strava se hradí přímo penzionu.

Storno podmínky

V případě zrušení přihlášky nebo nenastoupení do kurzu činí storno celou zaplacenou částku – můžete však za sebe poslat náhradníka. Prosím vezměte na vědomí, že účastí v jakékoli části výcviku se zavazujete uhradit celou částku za kurz bez ohledu na vaši skutečnou přítomnost na soustředěních. Organizátor nemůže převzít zodpovědnost za překážky v účasti vzniklé na straně účastníka.

Přihlášením se do výcviku pro vás automaticky objednáváme stravu a ubytování. Kurz je pobytový, zavazujete se tedy i k úhradě ubytování i stravy bez ohledu na skutečné čerpání.

Místo konání

Břehová 1, Praha 1 (sídlo Systemického institutu)

Jak si zajistit místo?

Na konci této pozvánky na webu www.systemicky-institut.cz vyplňte elektronickou přihlášku – toť vše!

Program workshopů

 1. – 2. den

Systémové myšlení
Zažijete strukturální konstelaci z období přípravy atentátu na Heydricha. Systém v krizi vždy vytvoří hrdiny, včetně těch „neznámých“, bez kterých se dílo nezdaří.

Strategické myšlení a svoboda
Svoboda se musí hájit každý den, a v době krize i se zbraní v ruce. Bez československých legionářů by ČSR nevznikla.
Ukážeme si, jak strategie ustupování nepříteli nakonec přináší úspěšné ujařmení. Uvidíme, že umožnit zlo je větší hřích než ho spáchat. Dokážeme bránit své hodnoty i za cenu toho, že půjdeme proti proudu?
Jaká byla strategie komunistů pro převzetí moci a proč selhali demokraté?

Lídr jako nositel komplexity a konzistentnosti
S inspirací významných osobností české historie (Masaryk, Havel) budeme prozkoumávat „volání“ vaší duše, vaše směřování. Budeme pracovat na vašich osobních kontraktech formou koučování.
Podíváme se, jak se naše leaderovství projevuje v každém okamžiku. Jsme schopni velkých vzepětí, ale i každodenní „drobné masarykovské“ práce?

3. – 4. den

Práce s kontroverzními tématy

Při vedení lidí se nevyhneme situacím, kdy je sporné, co je to nejlepší řešení. Jako inspiraci pro takové situace využijeme diskuzní tradici Pátečníků, skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka.

 • Nepříjemná rozhodnutí – pro jednu stranu lepší než pro druhou
 • Spor o „pravdu“ – na podkladu sporu pojetí dějin z pohledu národností ekvivalent ve firmě (zájmové skupiny – nadřízení, podřízení)

Zkusíme si propojit kritické myšlení a věcný odstup s angažovanou argumentací a zastáváním stanovisek, které napomáhají k dosahování konsenzu.

Překračování vlastních mezí

Na pozadí „historických dilemat“, jako zda jít či nejít k volbám za socialismu, nebo udělat tu či onu „úlitbu“, si zažijeme krajní meze v rozhodování lídra. (na podkladu textů Egon Bondy, Pavel Tigrid, Josef Škvorecký, Milan Kundera).

 • Vědomá ztráta (méně dá více)
 • Odvaha nejít s proudem (izolace)

Aktivně si prověříme svou schopnost ustoupit, i když jsme přesvědčeni, že máme pravdu, a to vzhledem k širšímu kontextu nebo ve prospěch celku.

Růst do nové kvality sebereflexe

Vyzkoušíme si intenzivní práci s osobním kontraktem za pomoci dynamiky celé skupiny formou systemického skupinového koučování.

5. – 6. den

Každodenní práce na svých životních podmínkách

Začneme si na vlastní kůži uvědomovat a zkoušet potřebu každodenní práce na sobě. Použijeme příběhy osobní odvahy a nasazení osobností bojujících proti komunistické nadvládě. Budeme pracovat na schopnosti zajišťovat si vlastní zdroje síly a vytrvalosti, pomocí kterých můžeme překonávat překážky.

Schopnost žít a pracovat v obtížných podmínkách

Vytvoříme si vlastní „manuál“ péče o sebe, po stránce tělesné i duševní. Podíváme se na naše historické příklady, které nám ukázaly, jak čelit zátěži, krizím a vyhoření, budeme hledat odpovědi na otázku „jak to dělali“, že vydrželi životní překážky.

Lídr jako nositel síly a odvahy

Budeme dále pracovat na svém osobním kontraktu formou koučování. Obdobím komunismu, normalizace a disidentu projdeme společně s osudy Havla, Patočky, Horákové a dalších s cílem opětovně nacházet zdroje odvahy. Odpovíme si, jak jako lídři pracujeme se svými týmy a kde se tato témata objevují v práci s týmem.

Podmínky pro získání certifikátu z kurzu

 • Účast na kurzu v min. výši 5 celých dní (tj. 40 hodin)
 • Závěrečná práce v rozsahu min. 1500 slov (cca 3 strany textu)

Nahrazování účasti není bohužel možné.

Pokud nesplníte podmínky pro certifikát, můžete zažádat o osvědčení o účasti.

 

Čtení pro všechny, kdo chtějí vědět víc…

Naše vize

Naším cílem je zobecnění historické zkušenosti předků pro náš praktický život, jak při vedení organizacích, tak v životě rodinném i uprostřed občanské společnosti. Jde nám především o kultivaci leadershipu, tj. schopnosti vést druhé lidi a dosahovat excelentních výsledků, prostřednictvím vyzdvižení pokladů naší humanistické myšlenkové tradice a pochopením vývoje našich dějin. Naše zkušenost říká, že lidé dokážou pochopit dynamiku v organizacích lépe příměrem z rodinného života nebo zkušenosti z vývoje společnosti. Dalším důležitým faktorem našeho snažení je posílit sebevědomí lidí, neboť jeho nízkou úroveň považujeme za jeden z největších problémů naší země.

Vedení lidí můžeme vnímat také jako umění, ke kterému je potřeba kreativity, všeobecného rozhledu, širších kontextů. Řídíme-li lidi, je naší povinností obstarat si vzdělání, snažit se rozumět sobě a vlastnímu příběhu o svých zdrojích; učit se umění sebereflexe.


Ideální profil absolventa – k čemu směřujeme?

 • Dostane se za hranice „malého“ myšlení, tj. myšlení bez sebevědomí, bez kontextu a přesahu – k posílení identity člověka plně ukotveného v tom nejlepším z odkazu svého národa.
 • Rozšíří si pochopení toho, kdo je, k pochopení toho, kdo jsme a kam směřujeme – v kontextu rodiny, firmy a společnosti.
 • Bude vědomě propojovat vše, čeho jsme součástí, aby jako osobnost dosahoval integrity a konzistence.
 • Na základě hlubšího pochopení historických událostí si rozvine své systémové myšlení, které pak může použít jak při řízení firmy tak k formulaci svých občanských postojů.
 • Bude řídit lidi jinak než přímo – vyzařovat moudrost a zkušenost, která je pro ostatní následováníhodná.
 • Bude uvědomělý, statečný, vzdělaný, moudrý a respektuplný, bude vnímat věci v širším kontextu, bude mít ostatním co říci, bude mít vizi.

 

Nové vzdělávání – jakým způsobem ve workshopech pracujeme?

 • K jednotlivým konceptům (jako je např. strategické myšlení, systémové myšlení, schopnost spolupráce, „malé“ a „velké“ myšlení apod.) budeme přiřazovat historické postavy, jejich životy a myšlenky a související historické události.
 • Zážitková metoda – třeba si zahrajete Kostnický koncil nebo zasedání vlády k mnichovskému diktátu – sebezážitek z role vám umožní lépe se vcítit do kůže aktérů a připravit sami sebe na důležitá rozhodnutí vašeho života.
 • Budete mít možnost studovat výtah z nejvýživnějších myšlenek a historických událostí, aniž byste museli číst tisíce stránek.
 • Nepůjde nám o objektivní fakta (tak to je), ale o jejich interpretaci v širších souvislostech (jedna z možných) skrze vyprávění příběhů těchto lidí a toho, co bylo za jejich postoji.
 • Budeme přemýšlet o tom, jak nás ovlivňuje místo narození (doba a národ).
 • Získáte další pohledy na problémy práce s mocí.
 • Budete reflektovat svoje vlastní potřeby a hodnoty: po čem v životě doopravdy toužím? Jakou společnost chci vytvářet a spolubudovat? Jak se mi to daří? Co můžeme udělat pro to, aby se vám to dařilo lépe?
 • Naučíte se nahrazovat stížnosti a kritiku jasným formulováním svých potřeb. Promyslíme: co dělá historické nebo současné osobnosti lídry – čím to je? Které z těchto vlastností máme a používáme my sami?
 • Naučíte se vyjadřovat své hodnoty a přesvědčivě pro ně získávat ostatní.
 • Dokážete rozlišovat mezi skutečnou etikou (svým svědomím) a zříkání se zodpovědnosti „dodržováním pravidel“.
 • Vytvoříte společně „desatero uvědomělého občana“, „desatero následováníhodného vůdce“ a „desatero uvědomělého zaměstnance“.
 • Vytvoříte si své vlastní (osobní) „desatero“.
 • Přiblížíte se k tomu, jak zažehnout v lidech nadšení anebo jednodušeji – jak si je získat.
 • Zlepšíte se ve svých rétorických dovednostech: budete se umět lépe vyjádřit, zargumentovat svůj názor a ustát ho proti kritice.

Kurz vedou:

Klára Lauritzenová: http://www.systemicky-institut.cz/cs/ing-klara-lauritzenova/

Vladimír Dvořák: http://www.systemicky-institut.cz/cs/mgr-vladimir-j-dvorak/

Magda Vašáková: http://www.systemicky-institut.cz/cs/dr-magda-loumova/

 

Jste profesionální konzultant/kouč a chcete dále šířit tento způsob seberozvoje a kultivace leadershipu? Získejte naši licenci za velmi výhodných podmínek! Více informací na www.hu-man.cz.

Podívejte se na naše stránky: www.hu-man.cz nebo se přihlaste do skupiny Česká humanistická tradice v moderním managementu na LinkedInu: https://www.linkedin.com/groups/8299456.

 

 


 

Přihláška na akci

Prosíme Vás o vyplnění formuláře...

Všeobecné obchodní podmínky. V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

 


 

Žádost o vydání certifikátu

prosím vyplňte zde…