Popis produktu

Česká humanistická tradice v moderním managementu II.

Jedinečná forma rozvoje leadershipu zážitkovou metodou založenou na myšlenkách a životech velkých osobností i událostí českých dějin

Pozvánka na pokračovací program niterného leadershipu


G. Masaryk: „Demokracie je politické uskutečňování lásky k bližnímu.“

 

Jsme pokračovateli humanistických tradic naší společnosti. Moudrost a odvaha našich předků nás zavazuje k naplňování jejich odkazu.

Zveme Vás na pokračování nevšední cesty za Vaše vlastní hranice, při které se Vašimi průvodci ve skutečném vůdcovství v moderním managementu stanou osobnosti našich bouřlivých dějin.

 

V čem se tento program liší od základního? Kam dál?

 • Na rozdíl od prvního dílu kurzu, kde jste zažívali, jaké to je být v kůži nějaké historické osobnosti, ve druhém díle budete v hlavní roli vy sami – v realitě vašeho života jako pokračovatelé české humanistické tradice.
 • Vytvoříte si průvodce pro procházení dnešní dobou, budete se více vnímat v kontextu současnosti.
 • Zažijete ještě více na vlastní kůži výzvy, které na nás klade rozhodnutí jít vlastní cestou a držet se svých hodnot.
 • Zaměříte se na posilování vaší vnitřní síly, rozrušování ega a mizení strachu.
 • Budete kultivovat svoji celkovou profesionalitu, která se ukazuje v každém okamžiku vašeho bytí.
 • Budete si pracovat na svých kontraktech ve skupinovém koučování s profesionálním koučem a vzájemně se podporovat svými reflexemi.

 

Kde jsme se inspirovali – z kterých myšlenkových zdrojů čerpáme?

Jan Hus, Jan Amos Komenský, T. G. Masaryk, Tomáš a Jan Baťové, bratři Čapkové, Jan Patočka, Egon Bondy, Pavel Tigrid, Josef Škvorecký, Milan Kundera, Václav Havel.


Co se již stalo – z kterých historických událostí čerpáme?

1918 – 1938: Československo za první republiky

1938 – 1939: Československá druhá republika

1939 – 1945: strategie a postoj Čechů k protektorátu

1948 – selhání demokratů a uchopení moci komunisty

1968 – 1989: Pražské jaro, okupace a období normalizace

Program workshopů:


1. a 2. den:

Systémové myšlení

Uvědomíme si tendování systému k rovnováze pomocí extrémů, kdy nastává zpětná reakce – jak se to projevilo v naší historii a jak se to projevuje u nás samotných?
Podíváme se hlouběji na vývoj národního myšlení v období masarykovské republiky, druhé republiky a protektorátu.

Strategické myšlení

Ukážeme si, jak strategie ustupování nepříteli nakonec přináší úspěšné ujařmení. Uvidíme, že umožnit zlo je větší hřích než ho spáchat.
Jaká byla strategie komunistů pro převzetí moci a proč selhali demokraté? Vytvoříme si strategii vlastního osobního leadershipu.

Lídr jako nositel komplexity a konzistentnosti

Budeme pracovat na vašich osobních kontraktech formou koučování.

Podíváme se, jak se naše leaderovství projevuje v každém okamžiku. Jsme schopni velkých vzepětí, ale i každodenní „drobné masarykovské“ práce?


3. a 4. den:

Růst do nové kvality sebereflexe

Vyzkoušíme si intenzivní práci s osobním kontraktem za pomoci dynamiky celé skupiny formou systemického skupinového koučování.

Práce s kontroverzními tématy

Při vedení lidí se nevyhneme situacím, kdy je sporné, co je to nejlepší řešení. Jako inspiraci pro takové situace využijeme diskuzní tradici Pátečníků, skupiny kulturních a politických osobností první Československé republiky z okruhu spisovatele Karla Čapka. Zkusíme si propojit kritické myšlení a věcný odstup s angažovanou argumentací a zastáváním stanovisek, které napomáhají k dosahování konsenzu.

Překračování vlastních mezí

Na pozadí „historických dilemat“, jako zda jít či nejít k volbám za socialismu, nebo udělat tu či onu „úlitbu“, si zažijeme krajní meze v rozhodování lídra. Aktivně si prověříme svou schopnost ustoupit, i když jsme přesvědčeni, že máme pravdu, a to vzhledem k širšímu kontextu nebo ve prospěch celku.


5. a 6. den:

Každodenní práce na svých životních podmínkách

Začneme si na vlastní kůži uvědomovat a zkoušet potřebu každodenní práce na sobě. Použijeme příběhy osobní odvahy a nasazení osobností bojujících proti komunistické nadvládě. Budeme pracovat na schopnosti zajišťovat si vlastní zdroje síly a vytrvalosti, pomocí kterých můžeme překonávat překážky.

Schopnost žít a pracovat v obtížných podmínkách

Vytvoříme si vlastní „manuál“ péče o sebe, po stránce tělesné i duševní. Podíváme se na naše historické příklady, které nám ukázaly, jak čelit zátěži, krizím a vyhoření, budeme hledat odpovědi na otázku „jak to dělali“, že vydrželi životní překážky.

Lídr jako nositel síly a odvahy

Budeme dále pracovat na svém osobním kontraktu formou koučování. Obdobím komunismu, normalizace a disidentu projdeme společně s osudy Havla, Patočky, Horákové a dalších s cílem opětovně nacházet zdroje odvahy. Odpovíme si, jak jako lídři pracujeme se svými týmy a kde se tato témata objevují v práci s týmem.

 

Kde a kdy je to možné?

Pokud vás bude alespoň osm účastníků, nic nám nebrání se do toho pustit!

 1. soustředění: 6. – 7. září 2018 (čt, pá) Klára Lauritzenová
 2. soustředění: 1. – 2. listopadu 2018 (čt, pá) Vladimír Dvořák
 3. soustředění: 10. – 11. ledna 2019 (čt, pá) Magda Vašáková

 

Časový harmonogram:

 1. den: 10,00 – 18,00 hodin
 2. den: 8,30 – 16,30 hodin

Penzion NOVÝ RYBNÍK
http://www.novyrybnik.com
48 km a 40 minut z centra Prahy


Jaká bude moje investice?

Cena: 40 000 Kč + DPH

Z administrativních důvodů upřednostňujeme platbu celé částky předem, ale je také možné uhradit dopředu dílčí fakturu ve výši poloviny částky a zbytek částky po prvním soustředění.
Místo v kurzu je zajištěno zaplacením nejméně poloviny částky do konce měsíce července. Pokud se kurz do této doby nezaplní, nebude otevřen. Minimální počet účastníků je šest.
V ceně jsou kromě kurzovného zahrnuty kávové přestávky. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám a činí necelých 2 000 Kč na osobu a soustředění. Cena je splatná na místě. Přihlášeným automaticky zajišťujeme ubytování a stravu – v případě jeho nevyužití se na něj vztahuje plné storno – proto, pokud nechcete v penzionu přespávat, je třeba to dopředu nahlásit na adrese fousek@zvikov.cz (Ota Staněk). Případné storno poplatky se domlouvají přímo s ním.


Jak si zajistit místo?

Na webu www.systemicky-institut.cz vyplňte elektronickou přihlášku (formulář za kurzem) – toť vše!

 

Čtení pro všechny, kdo chtějí vědět víc… 

Naše vize

Naším cílem je zobecnění historické zkušenosti našich předků pro náš praktický život, jak při vedení organizacích, tak v životě uprostřed občanské společnosti. Jde nám především o kultivaci leadershipu, tj. schopnosti vést druhé lidi a dosahovat excelentních výsledků, prostřednictvím vyzdvižení pokladů naší humanistické myšlenkové tradice a pochopením vývoje našich dějin. Naše zkušenost říká, že lidé dokážou pochopit dynamiku v organizacích lépe příměrem z rodinného života nebo zkušenosti z vývoje společnosti. Dalším důležitým faktorem našeho snažení je posílit sebevědomí lidí, neboť jeho nízkou úroveň považujeme za jeden z největších problémů naší země.

Vedení lidí můžeme vnímat také jako umění, ke kterému je potřeba kreativity, všeobecného rozhledu, širších kontextů. Řídíme-li lidi, je naší povinností obstarat si vzdělání, snažit se rozumět sobě a vlastnímu příběhu o svých zdrojích; učit se umění sebereflexe.

 

Kurz vedou (v daném pořadí):

Klára Lauritzenová: http://www.systemicky-institut.cz/cs/ing-klara-lauritzenova/

Vladimír Dvořák: http://www.systemicky-institut.cz/cs/mgr-vladimir-j-dvorak/

Magda Vašáková: http://www.systemicky-institut.cz/cs/dr-magda-loumova/

 

Podívejte se také na naše stránky: www.hu-man.cz nebo se přihlaste do skupiny Česká humanistická tradice v moderním managementu na LinkedInu: https://www.linkedin.com/groups/8299456.

 


 

Přihláška na akci

Prosíme Vás o vyplnění formuláře...

Všeobecné obchodní podmínky. V ceně akce jsou vždy započítány minimálně veškeré studijní materiály pro účastníky, pronájem učeben a techniky a kávové přestávky, případně posuzování závěrečných prací a kazuistik. Podmínkou registrace do výcviku je vyplnění přihlášky, souhlas se Všeobecnými obchodními podmínkami a zaplacení faktury ve lhůtě splatnosti. Pro soukromé plátce nabízíme možnosti splátek. K jejich vyjednání kontaktujte Systemický institut. Závazným přihlášením na akci se účastník zavazuje uhradit celkovou částku dle vystavených faktur bez ohledu na jeho skutečnou účast – to se týká i případných plateb za objednané pokoje a občerstvení, koná-li se akce mimo Prahu. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za překážky v účasti na akci vzniklé na straně účastníka. Získání certifikátů nebo osvědčení o účasti na akci je podmíněno úhradou všech faktur a vystavuje se na skutečně absolvované hodiny.

 


 

Žádost o vydání certifikátu

prosím vyplňte zde…