Kombinovaný kurz Základy koučování

Chcete pochopit principy a filosofii koučování, zvládnout základní metodiky

a schopnost začít koučovat a využívat myšlenky koučování v životě?

Tento kurz je určen pro všechny, kteří chtějí růst, přistupovat k věcem jinak, kterým přestávají stačit dosavadní způsoby chování v profesním i osobním životě, kteří chtějí vést a ovlivňovat druhé lidi efektivněji, kteří se vyrovnávají s novými souvislostmi ve firmě, ve funkci, kompetencích nebo v životě. Je koncipován jako praktický, interaktivní prostor pro sebeobjevování svých možností v novém kontextu. Obsahově se jedná o formu propojení koučování jako techniky řízení se sebeřízením a schopností sebereflexe. Poskytuje tedy nejen nové techniky, ale i nástroj sebepoznání. Je koncipován jako součást celoživotního vzdělávání a vývoje.

Kurz obsahuje studijní část a rozvoj sebereflexe prostřednictvím e-learningu a praktické vedení rozhovoru ve skupině. Obsahuje 20 hodin samostudia, sebereflexe, vlastní praxe, práce ve svépomocných skupinách, vypracovávání kazuistiky a závěrečné práce a dále 21 hodin praktických cvičení s odbornou supervizí.

Úspěšný účastník

 1. zná smysl, principy, přínosy a možnosti využití koučování
 2. zná základní metodiku vedení systemického koučovacího rozhovoru
 3. umí prakticky vést rozhovor s koučovacími prvky

Podmínky pro získání certifikátu kurzu Základy koučování:

 • vyplnění všech dotazníku k sebereflexi v požadovaných časových úsecích
 • úspěšné splnění znalostních testu v požadovaných časových úsecích
 • 100% účast na supervizích dnech a ve svépomocných skupinách
 • vytvoření kazuistiky vlastního případu do 1 roku po posledním
 • supervizím dni
 • zpracování závěrečné práce do 1 roku po posledním supervizím dni

Data konání praktických cvičení:

 1. 17.9.2015, čtvrtek, 9.00-17.30 hod.
 2. 22.10.2015, čtvrtek, 9.00-17.30 hod.
 3. 19.11.2015, čtvrtek, 9.00-17.30 hod.

Místo konání praktických cvičení:
Green Point
Dvouletky 529/42, 100 00 Praha 10

Finanční podmínky:
12 500 Kč / osoba (cena je bez DPH)

Organizace kurzu:

 • samostatné studium (principy, metodika, základní nástroje)
 • „osobní dotazník“, jehož cílem je uvědomit si očekávání, potřeby a představy spojené s koučováním
 • den praktického nácviku ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s první sebereflexí (jak vnímáme dosavadní práci, přínosy, otázky, nápady) a druhým znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • praktický den ve skupině se supervizorem
 • samostatné studium s druhou sebereflexí a třetím znalostním testem
 • setkání v rámci svépomocné skupiny
 • praktický den ve skupině se supervizorem
 • vypracování kazuistiky a závěrečné práce

Obsah kurzu:

Stručné filosofické základy pro pochopení hlavních myšlenek koučování. Způsoby vedení a řízení. Místo a využití koučování ve vedení a řízení. Problémy tradičních přístupů k vedení lidí. Chápání potřeb, změn a cílů a způsoby jejich zjišťování. Rozlišení kontroly a vedení a podpory a pomáhání. Reflexe a sebereflexe. Praktické nástroje pro vedení rozhovoru – typologie otázek. Komunikace a její složky (dojednávání, vyjasňování, práce s předsudky). Praktické poznatky pro vlastní koučování. Osobnost kouče. Vlastní praktikování.

 

Dotazy a přihlášky:

Systemický institut, s.r.o. (www.systemicky-institut.cz)

Kateřina Kučerová, kucerova@e-cons.cz, 777 735 155
Anastasia Michailidisova, nastia.gtl@gmail.com, 602 273 232[/fusion_text]